Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gennemlysning - Ventildysfunktion / Ventrikulo-peritonealt dræn - Syd

 

Formål

-

Definition af begreber

-

Beskrivelse

 

Indikation:

Dysfunktion af drænet hos patienter med ventrikulo-peritonealt dræn.
Mistanke om brud/knæk på drænet eller stoppet abdominal drænspids på grund af adhærencer.
Brud eller stoppet dræn resulterer ofte i hydrocephalus.

 

Kort og godt:
 

Præmedicin:

- ingen

Lab. som skal foreligge:

- ingen

Speciel forberedelse til undersøgelsen:

- ingen

Journal:

Med patienten til undersøgelsen.

Kontrast:

- ingen

Lejring:

rygleje + sideleje

Strålehygiejniske “gode råd”:

Stå så langt væk fra lejet som mulig.

Ophold i rummet kun hvis det er nødvendigt.

Andet:

 

 

Forberedelse fra afdelingens side:

Ingen.

Forberedelse i rummet inden undersøgelsen starter:

Ingen.

Selve undersøgelsen:

Patienten lejres i rygleje. Der tages billeder af hele drænforløbet fra cranie til abdomen/bækken. Desuden sidelejeoptagelser af abdominale drænspids med vandret strålegang.

Efter undersøgelsen:

Ingen efterbehandling.

Information til patient om efterbehandling:

Ingen.

Undersøgelsesforløb for læger:

Pt. i rygleje. Gennemlys over halsen. Identificer drænet på højre eller venstre side. Friprojicer drænet ved at lade patienten dreje hovedet til modsatte side (løber drænet på venstre side af halsen, drejes hovedet mod højre og vise versa).

Tag indblændede billeder af HELE drænforløbet fra cerebrum til abdomen.
Tag evt. supplerende optagelser af brud eller knæk på drænet.

Til slut tages to billeder af drænspidsen i abdomen/bækken. Først et billede med pt. i venstre sideleje og vandret strålegang.
Dernæst højre sideleje og vandret strålegang.

Dette sidste for at sikre at drænspidsen ligger i frit peritoneum og flytter sig ved lejeændring.

 

Referencer

-