Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aortaballonpumpe

 

Samarbejdsaftale vedrørende anvendelse af aortaballonpumpe til hjerte-lungekirurgiske og kardiologiske patienter

 

Indikation for aortaballonpumpe

Indikation for anvendelse af aortaballonpumpe stilles af henholdsvis hjerte-lungekirurgisk overlæge eller kardiologisk overlæge i tæt samarbejde med thoraxanæstesiologisk overlæge.

Før anlæggelse af aortaballonpumpe skal de samarbejdende afdelinger sikre, at de ressource/logistiske forhold tillader behandlingen.

 

Anlæggelse af aortaballonpumpe

Hjerte-lungekirurgiske patienter:

Anlæggelse af aortaballonpumpe vil hyppigst ske i forbindelse med afslutning af ECC og vil derfor foregå på operationsstue 7 eller 8. Ballonen indføres via arteria femoralis af den opererende thoraxkirurg. Efter placering af ballonen tilkobles aortaballonpumpen og indstillingen foretages af perfundør i tæt samarbejde med den tilstedeværende thoraxkirurg og anæstesiolog.

I sjældne tilfælde anlægges aortaballonpumpe på hjerte-lungekirurgiske patienter postoperativt på intensivt afsnit. Ballonen indføres via perkutan teknik i arteria femoralis og udføres af thoraxkirurg.

 

Kardiologiske patienter:

Etablering af aortaballonpumpe vil ske i tilslutning til en invasiv kardiologisk procedure og vil derfor almindeligvis foregå i Kardiologisk Laboratorium. Ballonkateteret indføres via arteria femoralis ved perkutan teknik og anlægges af kardiologisk overlæge. Kateteret tilkobles herefter aortaballonpumpen og indstillingen foretages i tæt samarbejde mellem kardiologisk overlæge og vagthavende thoraxanæstesiolog.

 

Perfusionister bør være til stede ved anlæggelse af aortaballonpumpe på såvel intensivafsnit som på Kardiologisk Laboratorium af hensyn til de tekniske forhold.

 

Pasning af patient med aortaballonpumpe

Alle patienter, såvel hjerte-lungekirurgiske som kardiologiske patienter med tilsluttet aortaballon-pumpe, vil blive indlagt i det Thoraxintensive afsnit (TIA).

Mange af disse patienter vil tillige kræve respiratorbehandling og forskellige former for inotropistøtte. Vagthavende thoraxanæstesiolog har det endelige ansvar for det samlede behandlingsforløb på TIA. Behandlingen skal foregå i tæt og forpligtende samarbejde med stamafdelingens læger. Ved ændringer i behandlingsstragegier konfereres med bagvagtshavende læger i det respektive afsnit, eventuelt med en af overlægerne ved manglende kompetence i bagvagtslaget.

 

Tilsyn med de mere tekniske forhold omkring aortaballonpumpen og afhjælpning af indstillingsproblemer m.v. foretages af vagthavende perfusionist, som kan tilkaldes.

 

Afslutning af behandling med aortaballonpumpe

Indikation for afslutning af behandlingen stilles af stamafdelingens overlæger. Ballonen fjernes af stamafdelingens læger på TIA.

Perfusionisterne orienteres om afslutningen af brug af ballonpumpen, idet der straks herefter skal laves funktionstest og klargøring af ballonpumpe.

 

Oplæring

For læger og sygeplejepersonale på TIA påhviler det den sektionsansvarlige overlæge for hjertekarsektionen, AIOS-Afdelingen, at sørge for oplæring.

I forbindelse med køb af ballonpumpe vil der blive en oplæring af en læge fra Kardiologisk Afdeling, Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit, Anæstesiologisk Afdeling og en perfusionist via aortaballon-leverandøren.

Disse oplærte personer kan betegnes som superbrugere og skal deltage i oplæringen af andet personale, der får tilknytning til brugen af ballonpumpen.

Den egentlige tekniske hjælpefunktion vil blive lagt i hænderne på Perfusionsafdelingen, hvor de mest trænede perfusionister vil kunne tilkaldes.