Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anafylaktisk shock (akut) - Behandling ved hjemmefødsler

 

Formål
Jordemoderen skal kunne iværksætte omgående behandling af allergisk shock opstået i tilslutning til indgift af lægemiddel i forbindelse med hjemmefødsler.
 

Målgruppe

Jordemødre.

Baggrund
Der er en sjælden, men potentiel risiko i forbindelse med enhver injektionsbehandling. Inden der gives en injektion med lægemiddel, bør kvinden udspørges, om der tidligere har været tegn på allergi i forbindelse med injektion eller indtagelse af det pågældende lægemiddel. Hvis dette er tilfældet, må kvinden overflyttes til Fødegangen, og det bliver så en lægelig vurdering, om lægemidlet må gives.

Symptomer
Varierer i sværhedsgrad fra mild kløe og urticaria til svært anafylaktisk shock.
Let anafylaktisk shock: Paræstesier i læber og ekstremiteter, eventuelt kombineret med lokaliserede ødemer eller exanthem.
Svært anafylaktisk shock: Cyanose og åndedrætsbesvær. Åndedrætsbesværet kan blive så udtalt, at det ligner status astmaticus og kan ende med udsættende respiration og puls. Et svært akut anafylaktisk shock kommer oftest få minutter efter injektionen.
Se særskilt instruks: Anafylaksi.

Håndtering
Ved svært anafylaktisk shock gives Adrenalin injektionsvæske 1 mg/ml, 0,6 ml = 0,6 mg dybt intramuskulært på det sted, hvor lægemidlet er givet, dels for at modvirke absorptionen af det allergifremkaldende præparat, dels for at modvirke det anafylaktiske shock.
Inden adrenalininjektionen gives, bør man kontrollere, at kanylen ikke ligger i en blodåre.
Hvis kvindens tilstand ikke er bedret væsentligt efter nogle minutter, kan injektionen gentages med samme dosis dybt intramuskulært.
Ved livstruende allergisk shock vil der aldrig være kontraindikation for Adrenalin.
Ambulance tilkaldes og kvinden ledsages til Fødegangen.