Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forkortelser og symboler

Beskrivelse

Patientjournalen og klinisk dokumentation, der knytter sig til denne, føres på dansk. Hvis andre sprog undtagelsesvist anvendes, skal der foreligge lokal instruks om afgrænsning og håndtering af dette for at sikre mod misforståelser og fejltolkning.

Fagligt anerkendte termer og standardiserede betegnelser (også på andre sprog end dansk) og forkortelser kan anvendes, hvis disse er entydige. I disse tilfælde anvendes den standardiserede skrivemåde, for eksempel:

 

n. facialis

= nervus fascialis

Staph. aureus

= Staphylococcus aureus

 

Som udgangspunkt anvendes ikke forkortelser i patientjournalen eller tilhørende klinisk dokumentation. Undtaget herfra er forkortelser:

 • • Der er optaget i Retskrivningsordbogen, som for eksempel: fx (for eksempel), if. (i følge), iht. (i henhold til), osv. (og så videre)

 • • Der er optaget i Klinisk Ordbog, Klinisk Ordbog er tilgængelig fra alle sygehusets Pc’er: På PC skrivebordet vælges IT Selvbetjening, log på, vælg Skrivebordsikoner i fanen til venstre, sæt flueben udfor Klinisk Ordbog, Gem ændringer, log ud og genstart Pc’en, herefter findes Klinisk Ordbog på skrivebordet som ikon.

 • • Der findes i VIPS-forkortelseslisten, se VIPS-kompendium

 • • Internationalt anerkendt terminologi på faglige områder, som for eksempel NPU terminologi på laboratorieområdet

 • • Hvor det kan være meningsforstyrrende at anvende det fulde navn eller udtryk

En forkortelse kan anvendes, hvis den forklares med det fulde navn eller udtryk første gang den forekommer i for eksempel et notat, en beskrivelse eller et svar.

Følgende forkortelser og symboler må ikke benyttes i håndskrevne notater:

 • • µg - fordi det kan tolkes som mg. Skriv i stedet mikrogram eller mikrog.

 • • Ugl. og dgl. - fordi forveksling kan medføre alvorlig medicineringsfejl. Skriv i stedet ugentlig og dagligt

 • • > og < - fordi > kan forveksles med tallet 7, og fordi begge symboler kan opfattes modsat. Skriv i stedet større/mere end og mindre end

 • • Hele tal efterfulgt af komma og nul, fx 2,0 mg - fordi der er risiko for en "faktor 10 fejl", hvis kommaet overses. Skriv i stedet 2 mg

Afdelinger, der har behov for at anvende sjældent brugte eller lidet kendte betegnelser samt specielle forkortelser i klinisk dokumentation, skal udarbejde lokal instruks om brugen af disse. Det skal fremgå, hvordan relevante brugere af dokumentationen sikres mod fejltolkning.

 

Definition af begreber

Forkortelse: Et ord, navn, udtryk eller tal, der ikke er udskrevet i den fulde længde.

Symbol: Et tegn, der bruges i stedet for et ord, navn eller udtryk for at anskueliggøre dette billedligt.

 

Indikatorer og tærskelværdier

Ikke relevant

 

Målgruppe

Alle medarbejdere, der selvstændigt eller efter diktat dokumenterer i patientjournalen eller anden klinisk dokumentation samt medarbejdere, der anvender den dokumenterede information.

 

Formål

 • • At sikre klarhed, ensartethed og overskuelighed i patientjournalen og anden klinisk dokumentation.

 • • At der ikke anvendes forkortelser eller symboler, der medvirker til misforståelse, forveksling eller fejltolkning.

 • • At forebygge utilsigtede hændelser

 

Problemstilling

Anvendelse af forkortelser og symboler medfører risiko for fejltolkninger. Al skriftlig dokumentation vedrørende patienter på Aalborg skal være entydig, hvorfor denne retningslinje beskriver, i hvilket omfang forkortelser kan anvendes

 

Referencer

Administrativ retningslinje: Forkortelser og Symboler, Skejby Sygehus, E-dok

Den Danske Kvalitetsmodel. Standard 1.3.2 Patientjournalen. IKAS 2012

Klinisk Ordbog

Retskrivningsordbogen

Statens Seruminstituts hjemmesiden vedr. Terminologi og klassifikation

VIPS-kompendium, Aalborg Sygehus

 

Evidensstyrke

Ikke AGREE-vurderet