Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mundhygiejne hos voksne på hospitalerne i RN,” Sund mund – sund krop”

Beskrivelse

Indledningsvis anvendes quickguide, uddybning følger i instruksen.

Quickguide

Nogle patienter er disponerede for problemer i mundhulen som fx:

 • • Ældre

 • • Hvis man får llt-terapibehandling

 • • Ernæringstruet med sonde

 • • Ptt. med nogle kroniske sygdomme

 • • Indlagte på intensiv

 • • Ved medicinsk behandling

 • • Kritiske syge

 

Disse patientgrupper har brug for ekstra opmærksomhed på eller hjælp til mundhygiejne

Patient er indlagt på kæbekirurgisk ambulatorium så følg:

Læbepleje og mundhygiejne i forbindelse med operation i mundhulen (rn.dk)

 

 

Patient er indlagt med hovedhalskræft i Onkologien så følg:

Mundhulegener og mundpleje hos patienter i strålebehandling for hovedhalskræft (rn.dk)

 

Patient er indlagt med apopleksi så følg:

Apopleksi - Mundhygiejne til voksne indlagte patienter

 

 

Intensive afsnit, så følg:

Mundpleje til den voksne intensive patient (rn.dk)

 

 

For alle øvrige patienter gælder

 • • Systematisk mundhygiejne minimum to gange dagligt i 2 minutter med blød tandbørste og fluorholdig tandpasta.

 • • Rengøring mellem tænderne mindst en gang daglig med fx tandtråd, tandstikkere eller mellemrumsbørster.

 

Tandplejeredskaber – se senere i instruks.

Obs. Anvend engangstandbørste ved svamp indtil behandling i 2-3 dage

Til patienter med dysfagi anvend tandbørste, der kobles til sug

Ved faste og mundtørhed

 • • Hyppig mundhygiejne for at fjerne plak og biofilm og reducere antal bakterier i munden, og fugte slimhinder og læber.

 • • Observation af mundhule og slimhinder for belægninger, rødme og irritation ved mundhygiejne.

 

Mundtørhed: Årsag afklares.

Yderligere handlinger:

 • • stimulation af spytsekretionen

 • • hydrering

 • • læbepomade

 • • isterninger, sukkerfrie drops og tyggegummi, sukkerfrie drikke

 • • Kunstigt spyt fx i forbindelse med måltid, hvor slimhinderne smøres inden.

 • • Undgå tandpasta med skummemiddel (Sodium Lauryl Sulfate)

Tandproteser

 • • Tandproteser rengøres efter hvert måltid.

 • • Slimhinder og gummer børstes med blød tandbørste

 

Rengøringsmiddel, se senere

 

Mundhygiejne, Sund mund – sund krop

Denne retningslinje er gældende for voksne patienter i somatik og psykiatri, der selv kan udføre mundhygiejne dagligt. Ved sygdom kræver mundhygiejne en opmærksomhed af sundhedspersonalet, der observerer status af munden og understøtter med viden på området og brug af redskaber.

Problemstilling

 • • Manglende mundhygiejne medfører ophobning af plak på tænderne, hvilket kan medføre komplikationer

 • • Nosokomielle infektioner er signifikant medvirkende til patienters morbiditet og mortalitet

 • • Manglende viden hos sundhedsfagligt personale om mundhygiejnes betydning som forebyggelse af sygdom

 • • Problemer i munden kan medføre ringe oplevelse af velvære og livskvalitet, vægttab og dehydrering

 

Fundamentals of care: Mundhygiejne er et grundlæggende behov og involverer handlinger, som respekterer og fokuserer på den individuelle patients behov. I sygeplejen afklares og imødekommes patienters behov for mundhygiejne i forhold til det relationelle, psykosociale og fysiske. At få dannet en relation med patienten har betydning i sygeplejehandlingen mundhygiejne, da munden kan opleves som et intimt område.

Anbefalinger for mundhygiejne

 • • Systematisk mundhygiejne minimum to gange dagligt i 2 minutter. Udføres med blød tandbørste og fluorholdig tandpasta af patienten selv eller med støtte fra en sundhedsperson.

 • • Rengøring mellem tænderne mindst en gang daglig med fx tandtråd, tandstikkere eller mellemrumsbørster, når patienten selv kan udføre dette, og hvis patienten har det med.

 • • Ved faste og mundtørhed øges kolonisering af bakterier i munden, derfor hyppig mundhygiejne for at fjerne plak og biofilm og fugte slimhinder og læber.

 • • Observation af mundhule og slimhinder for belægninger, rødme og irritation ved mundhygiejne, udføres af sundhedspersonale.

 

Rengøring af tænder og protese

Tandbørstning

Børst tænderne mindst to gange dagligt med cirkulære bevægelser, 4 til 10 sekunder på hver tand. Børst systematisk, så alle tænder bliver børstet, slut med at børste tyggefladerne. Tandbørstning er uovertruffen til at reducere og fjerne plak (bakteriebelægninger) på tænderne.

Den overskydende tandpasta spyttes ud.

Tandbørsten skylles med rent vand og sættes til tørre.

Ved behov understøtte/ hjælpe patienten med at udføre mundhygiejne.

 

Tandpleje-redskaber

Tandbørste

Blød, manuel eller elektrisk.

Almindelig tandbørste og engangs-tandbørste kan bestilles på depot.

Tandbørster bør udskiftes, når børstehårene er slidte, bøjede og spredte.

 

Engangs-tandbørste

Anvendes kun én gang.

 

Tandbørste, der kan kobles til sug

 

Anvendes til patienter med dysfagi.

Tandpasta

Tandplejeprodukt, virker som et slibemiddel, sliber tænderne fri for plak.

Anbefales at indeholde flour, max 1500pp (parts per million).

Skal spyttes ud, og ikke skylle mund efter.

 

 

Tandproteser

Rengøring

Efter hvert måltid

Skal holdes rene og fri for plak.

Protesen tages ud inden rensningen.

 

Anvendes proteseklistermiddel, skal dette fjernes ved rengøring, da det er medium for mikroorganismer.

renses med

Kemiske rengøringsmidler som brusetablet eller Blegemiddel

alternativt

Mekanisk med protesebørste/tandbørste og tandpasta (lavt indhold af slibemiddel) eller uparfumeret sæbe.

 

Herefter børstes slimhinder og gummer med en blød tandbørste.

 

Protesen om natten

Protesen bør være ude af munden om natten, da mundens slimhinder og gummer har brug for hvile og ilt. Det mindsker risiko for forekomst af svamp i mundhulen.

Opbevaring

Proteser opbevares tørt i en ren beholder med patientens navn og CPR-nummer.

 

Isætning af protese

Protesen bør skylles med vand, inden den sættes tilbage i munden igen.

 

 

Mundtørhed (Xerostomia)

Ved mundtørhed øges koloniseringen af bakterier i munden og kan føre til problemer som dårlig ånde, plak, caries, sår, tandkødsbetændelse, smerter og ubehag. Dette kan forringe patienternes talefunktion og evnen til at indtage ernæring.

 

Årsag

Kan være alder, medicinske præparater, dehydrering, iltbehandling, nedsat tyggefunktion, reduceret spytproduktion, kemoterapi, strålebehandling af hals-hoved-regionen, kroniske sygdom som fx diabetes, nyreinsufficiens og andet.

Før en handling iværksættes, må årsagen til mundtørhed afklares.

 

Handling

Forebyggende mundhygiejne

Hold munden ren og fugtig

Stimulation af spytsekretionen

Hydrering

Brug læbepomade

Isterninger, sukkerfrie drops og tyggegummi, sukkerfrie drikke, kan tilføre munden fugt.

Kunstigt spyt kan anvendes fx i forbindelse med et måltid, hvor slimhinderne smøres inden.

Undgå tandpasta med skummemiddel (Sodium Lauryl Sulfate), da dette kan udtørre sarte slimhinder.

 

 

Klorhexidin

Anvendes ved lægeordination.

Klorhexidin mundskyllevæske 0,12% er et desinfektionsmiddel. Virker kun på rene tænder og i en ren mund. Klorhexidin reducerer mængden af bakterier i plak til et niveau, hvor de ikke længere kan fremkalde eller opretholde inflammation i det parodontale væv

Anvendelse

Kan anvendes ved rødme, irritation og sår i munden. Kan ligeledes anvendes præoperativt som profylakse mod systemiske infektioner postoperativt.

 

Hvornår og hvordan

Anvendes efter tandbørstning.

10 ml klorhexidin mundskyllevæske gurgles i 30 sekunder to gange dagligt, og spyttes ud.

 

Virkning

Klorhexidin absorberes til mundslimhinden og de rene tænder og overflader. Den baktericide virkning indtræder efter 1-10 minutters skyl.

Klorhexidin afgives langsomt fra slimhinder og flader over 24 timer.

 

Bivirkninger

Klorhexidin mundskyllevæske 0,12% må aldrig bruges ukritisk og ikke mere end tre uger i træk, da det herefter kan ændre den normale bakterieflora i munden.

 

Observation for bivirkninger:

 • • misfarvning af tænder kan forekomme (kan fjernes efterfølgende ved tandrensning).

 • • Smagsændring, ophører dog ved ophør af brug af Klorhexidin mundskyllevæske

 • • Allergi er kendt, men forekomsten er lille

 

Obs. Klorhexidin inaktiveres af skummemiddel

Klorhexidins desinficerende virkning inaktiveres af skummemiddel (Sodium Lauryl Sulfate) i tandpasta. Anvendes tandpasta med skummemiddel, skal der gå en time inden skylning af mund med Klorhexidin mundskyllevæske.

 

 

Dokumenter mundpleje i EPJ

Opret problemorienteret plan

 • • Hud og slimhinder

 • • Mundpleje

 

Baggrund

En velplejet mund og velplejede tænder har betydning for oplevelse af velvære og livskvalitet.

I munden findes der cirka 700 forskellige bakterier. Bakterierne danner dagligt belægninger på tænderne, der kaldes plak. Fjernes plak ikke ved daglig mundhygiejne, kan der dannes tandsten og caries, og koloniseringen af bakterier i munden stiger. Den manglende mundhygiejne kan ligeledes medføre dårlig ånde, svamp i munden, paradentose (tandkødsbetændelse) og infektioner. Systematisk mundhygiejne med tandbørste reducerer antallet af bakterier i mundhulen og risici for komplikationer.

Forskning viser, at nosokomielle infektioner er signifikant medvirken til patienters morbiditet og mortalitet, og at fokus på den orale sundhed hos indlagte patienter forebygger sygdomme i mundhulen og infektioner. Fokus på mundhygiejne har betydning for et mere sikkert patientforløb som følge af reduktion i forekomsten af infektioner. Desuden stiger andelen af personer, der bevarer egne tænder op igennem alderdommen, og dette kræver opmærksomhed ved sygdom, så tænderne bevares.

Dårlig mund- og tandstatus kan medføre nedsat velvære og livskvalitet, og ligeledes besvær med at spise og drikke, hvilket igen kan medføre ringe ernæringstilstand, vægttab og dehydrering.

Alle patienter har behov for systematisk mundhygiejne mindst to gange dagligt. Nogle patienter er disponerede for problemer i mundhulen under indlæggelse, især er patienter med kroniske sygdomme udsatte.

 

Patientinddragelse

Patient og pårørende inddragelse har ofte en positiv effekt på behandlingsresultater og patienttilfredshed. 

Systematisk inddragelse af patienter består af tre elementer hen mod en fælles beslutningstagning:

 1. 1. Dialog om patientens erfaringer og viden om tandstatus og mundhygiejne.

 2. 2. Dialog og information om relevante muligheder for forebyggelse af problemer i munden, herunder fordele, ulemper og risici

 3. 3. Dialog om den fælles beslutning og handleplan

Grundlaget for fælles beslutningstagen er, at patienten ønsker at bidrage. Den sundhedsfaglige skal formidle viden om mundhygiejne og forebyggelse så neutralt og præcist som mulig 

Formål

At bevare tænder og mundhulens normale funktion og fjerne eller reducere bakteriebelægninger på tænderne ved hjælp af tandbørstning og således forebygge sygdomme og tilstande, der kan opstå grundet manglende mundhygiejne.

Bilag

Midler og redskaber til mundhygiejne med bestillingsnumre til ILS.

Referencer:

 • • Klinisk retningslinje – Mundhygiejne til voksne borgere og patienter. Center for kliniske retningslinjer – Clearinghouse Mundhygiejne til voksne borgere og patienter

 • • National klinisk retningslinje for perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner, Center for kliniske retningslinjer – Clearingshouse National klinisk retningslinje for perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner

 • • Pedersen P U, Tracey A, Sindby JE et al. Preoperative oral hygiene recommendation before open-heart surgery: patients' adherence and reduction of infections: a quality improvement study. BMJ Open Quality 2019;8:e000512

 • • Pedersen P U, Tracey A, Bech S B. Tandbørstning kan forebygge alvorlig sygdom. Trialog, Fag & Forskning, Sygeplejersken 2021; (2): 10-18

 • • A. Koblen, E. Tonnesen. Mundtørhed. Sygeplejersken 2001; (7): 37-45.