Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ilomedin (Iloprost) behandling – Reumatologi, RHN

 

Formål

Sikre ensartet håndtering af patienter i behandling med Ilomedin (Iloprost).
 

Beskrivelse

Indikationer

Ordineres altid af en speciallæge.

Anvendes overordnet ved truende perifere iskæmi med behov for vasodilaterende terapi.

 1. 1. Forebyggelse af sår ved svær primær og sekundær Raynaud fænomen.

 2. 2. Forebygge samt fremme heling af allerede opståede digitale ulcerationer ved systemisk sklerodermi. (specialaftale i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Reumatologisk Afdeling U)

 3. 3. Fremskredne tilfælde af tromboangiitis obliterans (Morbus Burger)

 4. 4. Pulmonal arteriel hypertension (kan eventuelt gives som inhalation)

 5. 5. Perifære kredsløbssforstyrrelser hvor kirurgisk behandling eller angioplastik ikke er muligt (truende amputation)

 

Virkemåde

Prostacyclin analog.
Virker via binding til prostacyclin receptorer på endotelceller i karvæggene og på thrombocytter, hvorved der dannes cyklisk adenosine monophosphat (cAMP).
cAMP har vasodilaterende og trombocytstabiliserende effekt samt reducerer i vis grad dannelsen af proinflammatoriske cytokiner, såsom interleukin 1 og 6 samt TNF-alfa. cAMP nedbrydes af phosphodiesterase 1 - 4 til AMP.

 • • Kardilaterende på arterioler og venoler

 • • Thrombocytaggregationen hæmmes

 • • Mindre antiinflammatorisk effekt

Patienter, hvis perifere gennemblødning forbedres, har ofte effekt af behandlingen i 2-3

Måneder, hvorefter denne evt. kan gentages. Nogle enkle patienter eks. svær raynaud har behov for et kortere interval.

 

Kontraindikationer

 • • Frisk gastro-intestinal blødning 

 • • Traumer 

 • • Intrakraniel blødning 

 • • Alvorlig koronar hjertesygdom 

 • • Ustabil angina pectoris 

 • • Myokardieinfarkt inden for de sidste 6 måneder 

 • • Akut eller kronisk kongestiv hjerteinsufficiens 

 • • Ikke kontrollerbare arytmier

 • • Formodet lungestase

 • • Graviditet og amning (ringe erfaringsgrundlag)

 

Forsigtighedsregler

Risiko for ortostatisk hypotension. Nedsat dosering ved nedsat nyre-eller leverfunktion.

 

Interaktion

 • • Iloprost kan forstærke den antihypertensive effekt af β-blokkere, calciumantagonister, vasodilatorer og ACE-hæmmere.

Teoretisk potenserer Ilomedin (Iloprost) effekten af antihypertensiv behandling. Derfor holdes pause med Ca++ hæmmere under behandlingen, det vil sige også den første behandlingsdag.

 • • Teoretisk risiko for blødning, når iloprost anvendes sammen med heparin, trombocythæmmere eller antikoagulantia af coumarintypen.

 

Bivirkninger

Dosisrelaterede og med stor individuel variation.

 

Meget almindelige bivirkninger

 • • Flushing (ansigtsrødme) (ca. 60 %)

 • • Hovedpine (ca. 70 %)

 • • Gastrointestinale symptomer: kvalme, opkastninger og diarré (ca. 30 %)

 • • Bevægeapparatet: artralgier, myalgier, trismus (ca. 10 %)

 • • Svedeture

 • • Takykardi

 • • Almen utilpashed

 

Sjældne bivirkninger

 • • Anoreksi, astma bronkiale, paræstesier, feber, centralnervesymptomer

 • • Ved iskæmisk hjertesygdom: Angina pectoris, lungestase og arytmier

 

Alvorlige bivirkninger

 • • En virkning af behandlingen er blodtryks fald

 • • Hvis systolisk blodtryk falder under 100, samtidigt som patienten får symptomer i form af svimmelhed, hjertebanken, svedeture, bør man mindske takten af infusionen, eventuelt standse denne

 • • Vasovagale reaktioner: lavt blodtryk og langsom puls

 • • Kolikagtige mavesmerter

 • • Angina pectoris, lungestase og arytmier.

 

Fremgangsmåde

Sygeplejersken sikrer i samråd med lægen, at;

 • • Der er normale kontrol blodprøver

 • • Normalt EKG

 • • Evt. antihypertensiva er pauseret dagen forinden

 • • At der ikke er øvrige kontraindikationer

 • • Overvej præmedicin med kvalmestillende Zofran/ondaseton (hæmmer diarre og kvalme) samt panodil til at forebygge hovedpine.

 

Ilomedin (Iloprost) infusionsvæske

Den færdigblandede infusionsvæske skal ikke beskyttes mod lys og er holdbar i 24 timer.

Da der er risiko for uforligelighed, må infusionsvæsken ikke tilføres andre lægemidler.

Infusionsvæskens høje pH giver risiko for vævskade ved ekstravasal infusion. Undgå at få Iloprost på huden, da det kan forårsage længerevarende, men smertefri hudrødme. Ved kontakt med hud eller slimhinder skylles med rigeligt vand.

 

Dosering

Ilomedin (Iloprost) administreres som kontinuerlig i.v. infusion med infusionspumpe via perifer vene eller centralt venekateter.

Standardregimet er 6 timers infusion pr. døgn over 5 hverdage.

Behandlingen kan være længere afhængigt af den kliniske problemstilling – fx 21 infusioner med en ugentlig fridag. Standardregimet kan gentages efter fx 3 ugers pause.

Dosis fastsættes efter patientens tolerance til en dosis mellem 0,5 og 2 ng/kg/minut

Ved dialysekrævende nyresvigt og leverinsufficiens startes med ½ dosis (0,25ng/kg/minut), og dosis øges langsommere de første 2 dage: for eksempel med 0,25 ng/kg/minut hvert 30.

minut til 2 ng/kg/minut.

 

1 og 2. dag for patienter, der ikke tidligere har været behandlet med Ilomedin (Iloprost):

Patienten overvåges kontinuerligt de første 2 dage under de første 2 timer af infusionen, herefter ved behov

 1. 1. Blodtryk og puls måles før behandlingens start

 2. 2. Start infusionen med 0,5 ng/kg/minut

 3. 3. Blodtryk og puls måles hvert 15. minut

 4. 4. Dosis øges med 0,5ng/kg/minut hvert 30. minut op til 2 ng/kg/minut

 5. 5. Blodtryk og puls måles 15 minutter efter dosisøgning

 6. 6. Herefter kontrolleres BT og puls hver time

 7. 7. Infusionen sluttes efter 6 timer


Ved bivirkninger sænkes infusionshastigheden til den accepterede dosis er fundet

 • • Bivirkninger: sænk infusionshastigheden med 0,5 ng/kg/minut

 • • Alvorlige bivirkninger: Afbryd infusionen i 1 time og genoptag den med ½ dosis og med halverede dosisøgninger

 • • Ved kardiopulmonale bivirkninger (fraset let blodtryks fald) kontaktes reumatologisk BV, og efter aftale evt. genoptag infusionen i ½ dosis

 

3.–5. dag og 1.-5. dag for patienter med tidligere ukompliceret Ilomedin (Iloprost) behandling:

 

 1. 1. Blodtryk og puls måles, før behandlingens start

 2. 2. Start infusionen med den højeste dosis patienten har tolereret

 3. 3. Blodtryk og puls måles efter 15 minutter, 1 time og herefter hver 2. time

 4. 4. Infusionen afsluttes efter 6 timer

 

Infusionshastighed i ml/time

0,2 mikrogram/ml

Vægt

Dosis

(ng/kg/min)

0,5

1,0

1,5

2,0

infusionshastighed (ml/time)

35-45 kg

6

12

18

24

46-55 kg

7

15

22,5

30

56-65 kg

9

18

27

36

66-75 kg

10,5

21

31,5

42

76-85 kg

12

24

36

48

86-95 kg

13,5

27

40,5

54

96-105 kg

15

30

45

60

106-115 kg

16,5

33

49,5

66

 

 

Dokumentation

Ilomedin (Iloprost) ordineres i det elektroniske medicinmodul og noteres på relevant skema afhængig af, om det er “nye” patienter eller patienter, der tidligere har fået behandlingen uden komplikationer (se bilag 3 og 4). Indikation, reaktion, tolerance i behandlingsforløbet mv. dokumenteres I journalen.

Det fællesmedicinkort opdateres ved udskrivning, og det noteres hvilken dosis Ilomedin (Iloprost) patienten tolererede.

Sygeplejersken dokumenterer administrationen i det elektroniske medicinmodul. Observationer dokumenteres i journalen og noteres på relevant skema (se bilag 2 og 4).

 

Bilag

 1. 1. Tilberedning af Ilomedin (Iloprost) infusionsvæske

 2. 2. Ilomedin (Iloprost) – observationsskema

 3. 3. Ilomedin (Iloprost) – ordinationsskema

 4. 4. Ilomedicin (Iloprost) – skema til patienter, der tidligere har fået Ilomedin (Iloprost) uden komplikationer