Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd – Finnålsaspiration

Finnålsaspiration = FNA = Celleprøve udtaget med aspirationsteknik med kanyle < 1 mm i diameter.

 

Anvendes til:

Som regel til verificering af maligne celler ved kendt primærtumor, hvis histologisk biopsi ikke er muligt. Akut mikroskopi og D+R ved pancreatitis.

N.B. FNA er ikke egnet til lymfomdiagnostik.

 

Forberedelse:

Faste ved intraabdominale indgreb. Ingen ved overfladiske indgreb. Kan udføres på ambulante patienter. Kan udføres uden foreliggende koagulationstest med mindre patienten er i AK-behandling eller har anden kendt blødningsrisiko.

Se instruks: Forberedelse til UL og intervention

 

Udførelse:

 • • Proceduren foretages i sterile forhold. Til overfladiske forandringer anvendes 0,8 mm kanyle (lang, grøn i.m. kanyle).

 • • Til dybtliggende forandringer anvendes lang 0,7 mm nål, 1,2 mm styrekanyle (Chiba).
  0,7 mm kanyle påmonteres sprøjte med aspirationshåndtag.

 • • Proceduren foretages med styr påmonteret transducer.

 • • Processen lokaliseres, punkturlinjen aktiveres og korteste punkturvej vælges, så der undgås vigtige strukturer, og hvor processen ses tydeligst. Ved hjælp af farvedoppler lokaliseres karrene i området, så disse så vidt muligt undgås.

 • • Punktur gennem GI-kanalen giver som regel et dårligt indblik.

 • • Punktur gennem milt eller galdeblære er forbundet med stor risiko for komplikationer.

Lokal anæstesi injiceres, hvorefter prøven kan foretages. Det indhentede materiale udstryges på objektglas, max 5 gode udstrygninger. Resten af materialet kan sendes i plastic spidsglas opslimmet i få ml saltvand.
 

 

Lægen er ansvarlig for:

 • • At prøve og patologhenvisning er mærket med korrekt navn og cpr. nr.

 • • Udfyldning af rekvisition til Patologisk Afdeling

 • • Der skal som minimum foreligge billeddokumentation i PACS for alle patologiske fund.

 

 

Efterbehandling:

Se Forberedelse til UL og intervention