Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb - AMD

Visitation

AMD-henvisning fra praktiserende øjenlæge eller internt fra afdelingen.

Visitation ved retinaspecialist:

  • • Ventegruppe (76), diagnose (H 35.3)

Henvisning til retinasekretær, som indkalder til et AMD-ambulatorium, hvor relevante papirer samt informationsfolder om Undersøgelse for aldersbetinget nethindesygdom (AMD) samt Kontrastfotografering af nethinden medsendes.

 

Forundersøgelse

I AMD-ambulatoriet foretages forundersøgelse:

Ved eksudativ AMD med subretinal neovaskulær membran tilbydes patienten anti-VEGF i henhold til instruks: Indikationer for opstart og kontinuation af anti-VEGF behandling

Ved RAP og PCV skal lægges behandlingsplan i samråd med speciallæge.

Ved tør AMD afsluttes patienten til fortsat kontrol ved praktiserende øjenlæge.

Ved andre nethindesygdomme opstilles relevant udrednings/behandlingsforløb, og patientforløbet flyttes fra AMD-ambulatoriet til et relevant retina-ambulatorium.

 

I relevante tilfælde

 

Injektionsbehandling

Ved indikation for behandling med anti-VEGF indledes med 3 månedlige injektioner og en kontroltid ca. 6 uger efter sidste injektion. 1. injektion om muligt på undersøgelsesdagen. Ved sekretær i receptionen bookes injektionstider til 2. og 3. behandling med ca. 4-5 ugers mellemrum og den efterfølgende kontroltid efter 6 uger. Ellers sendes tiderne til patientens e-boks.
 

Ved genbehandling med Eylea bookes 5 injektionstider med (7)-8 ugers mellemrum, eller andet interval efter lægeordination, og kontroltid 5-6 uger efter sidste injektion.

Ved genbehandling med Lucentis er intervallerne 4 uger. Efter lægeordination eller hvis patienten oplever visusfald måles desuden ETDRS visus samt OCT før injektion.

 

Forberedelse til anti-VEGF injektion i klargøringsrum og på injektionsstue efter instruks.

Patienten dryppes efter Standarddrypning før undersøgelse og behandling

På injektionsstuen fremstilles og behandles efter procedurer til anti-VEGF behandling.

AMD kontroller

Kontrollen omfatter ETDRS visus, dilatation, OCT og lægeundersøgelse (evt. angiografi) af relevante øje.

Det vurderes om patienten skal overgå/fortsætte til kontrol eller fornyet behandling efter instruksen: Indikationer for opstart og kontinuation af anti-VEGF behandling.

Findes der indikation for behandling, gives injektionen som regel samme dag. ”Behandlingsplan” under ”AMD-journalen” i Clinical Suite udfyldes altid, således at sekretæren i receptionen kan booke en ny kontroltid i samråd med patienten.

Efter det første år gives injektion og kontroltider efter ”treat and extend”.

 

Er visus efter anti-VEGF behandling under 0,1 (34 ETDRS) og er der ikke indikation for flere behandlinger, afsluttes patienten til egen øjenlæge.

”Andet” øje tjekkes hvis der er kommet nye symptomer, ellers ved årskontrollen eller efter lægeordination i journal med ETDRS, dilatation og OCT.

 

Øvrige kontroller

Generelt følges alene patientens AMD i øjenafdelingen, andre øjenlidelser som f.eks. glaukom følges fortsat hos praktiserende øjenlæge.

 

AMD konference

Ved AMD konference diskuteres uafklarede problemstillinger i forhold til ugens AMD patienter. Alle læger kan deltage. På konferencen aftales den fremtidig plan for patienten. Efter endt konference lægges journalerne til AMD sekretærerne, som skriver det dikterede og sender indkaldelsesbrev til patienten med oplysninger om hvilken kontrol/behandling der tilbydes, samt tid og sted.

 

Registrering

Diagnose:

H352A

Vitreo-retinopathia proliferativa(epiretinal membran)

H353

Degeneratio maculae luteae et polus posterior retinae

H353A

Cystis maculae luteae

H353B

Degeneratio disciformis maculae luteae

H353C

Degeneratio maculae luteae senilis (atrophica, exudativa)

H353D

Degeneratio polus posterior retinae

H353E

Degeneratio maculae luteae

H353F

 

 

Foramen maculae luteae

H353J

Våd AMD med subretinal karnydannelse (klassisk og/el okkult)

H353K

Våd AMD uden subretinal karnydannelse

H353L

Tør aldersrelateret maluladegeneration

 

Undersøgelser:

Fundusfoto

UCXA (Fotografiske undersøgelser af øje og øjenomgivelser)

Fluorescein-angiografi

UCXF (Angiografiske undersøgelse af øje og øjenomgivelser)

ICG-angiografi

UXAA 35 (Angiografi af øjenvæv)

Computerperimetri/mikroperimetri

UCHA3

OCT-skanning

ZZ 7035

 

Behandling:

KCKD05B Punktur af corpus vitreum m. injektion af angiostatisk lægemiddel

KCKE10 Transpupillær fotokoagulation af patologisk væv i choroidea

ATC-kode som +diagnose ved brug af Lucentis: S01 LA 04

ATC-kode som +diagnose ved brug af Eylea: MS01 LA 05

KTCK00 Fotosensitisering af chorioidea og nethinde

Husk ATC-kode som +diagnose ved brug af Visudyne: S01 LA 01

KCKC 10 Lokal fotokoagulation af nethinde