Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af patienter fra Apopleksiafsnittet, Neurologisk Afdeling til ergoterapi og fysioterapi, herunder vurdering af patienternes behov for genoptræning efter udskrivning

 

Formål

Formålet med instruksen er

  • • at sikre, at sundhedspersonale på Apopleksiafsnittet, Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital kender proceduren og rammerne for henvisning til ergoterapi og fysioterapi til patienter, der indlægges på afsnittet

  • • at sikre, at alle ergoterapeuter og fysioterapeuter, der behandler patienter fra Apopleksiafsnittet, Neurologisk Afdeling har kendskab til fremgangsmåden og rammerne for henvisning

  • • at sikre, at henvisningsproceduren er fremmende for et sammenhængende og effektivt patientforløb

 

Definition af begreber

Behandling: undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (1).

 

Beskrivelse af patientgruppen

Instruksen retter sig imod patienter, der henvises til ergoterapi og/eller fysioterapi under deres indlæggelse på Apopleksiafsnittet på Aalborg Universitetshospital.

 

Procedure for henvisning til ergoterapi og fysioterapi

Fysio- og ergoterapeuter i Neurologisk Team, Apopleksi er selvvisiterende på patienter indlagt på Apopleksiafsnittet, Aalborg Universitetshospital. Der sendes ikke elektronisk henvisning.

Patienter der oplever neurologiske udfald med mistanke om apopleksi og/eller med påvist apopleksi (infarkt eller blødning) betragtes som henvist til ergoterapi og fysioterapi. Patienter med neurologiske symptomer, hvor der mistænkes UVI, tumor eller anden årsag til symptomer, afventer den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske undersøgelse, indtil der er en afklaring af diagnose. I enkelte tilfælde kan læge henvise patienter med mistanke om TIA eller anden diagnose end tidligere beskrevet til ergoterapi og fysioterapi. Henvisningen noteres i patientens journal og besked gives til den koordinerende terapeut.

På hverdage sker koordineringen og prioriteringen af nye indlagte patienter mellem den koordinerende sygeplejerske og den koordinerende terapeut. Kl. 7.15 mødes koordinerende sygeplejerske og koordinerende terapeut og foretager denne prioritering ud fra oplysninger på Cetrea suppleret med patientens journal. Løbende over dagen sker der koordinering og prioritering af nye patienter og patienter hvor der afventes yderligere lægelig afklaring eller udvikling i tilstand.

Personalet på Apopleksiafsnittet kontakter via den koordinerende sygeplejerske den koordinerende terapeut på tlf. 64254 vedr. patienter, som lægen efter sin undersøgelse ønsker undersøgt af ergoterapeut og fysioterapeut. Samme praksis anvendes, når det drejer sig om patienter, der indlægges i løbet af dagen, og som udviser neurologiske udfald, eller hvor der er påvist infarkt eller blødning.

I weekender og på helligdage er det den ergoterapeut og fysioterapeut der er på vagt, som foretager prioriteringen med den koordinerende sygeplejerske.

Se i øvrigt bilag 1 for aftaler for prioritering af patienter indlagt på Apopleksiafsnittet.

 

Genoptræning efter udskrivning

Med henvisningen til ergoterapi og/eller fysioterapi uddelegeres samtidigt kompetencen til at vurdere patientens behov for genoptræning efter udskrivelse og ved behov udarbejdelse af genoptræningsplan (GOP) sammen med patienten, jf. Sundhedslovens § 140 til ergoterapeuten og/eller fysioterapeuten (2-4).

Ansvarlig læge vil blive anført som læge i genoptræningsplanen.

 

Referencer

  1. 1. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), Den Danske Kvalitetsmodel – akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2012

  2. 2. Sundhedsloven, 2007

  3. 3. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr. 1088 af 06/10/2014

  4. 4. Vejledning om træning i kommuner og regioner, 9759 af 08/10/2014