Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring af journaler, operationsprogram og den elektroniske patientjournal til næste dags ambulante operationer
 

Under gennemlæsningen af den følgende dags operationsprogram kontrolleres følgende:

  • • Patient data på journal og operationsprogram stemmer overens

  • • Allergi noteres på operationsprogrammet, samt øvrige hensyn, diagnoser m.m. Se blandet andet operationssamtale + eventuel notat fra sidste operation og kontrol.

  • • Hvilket øje, der skal opereres, noteres på operationsprogrammet. Er noteret fra sekretær, men det skal stemme overens med elektronisk journal.

  • • Linse dioptri noteres på operationsprogrammet, og der kontrolleres, at special linser (f.eks. torisk linse) forefindes.

  • • Der kontrolleres i Zeiss Forum om IOL måling forefindes

  • • Der kontrolleres om eventuelle anæstesitilsyn er gået

  • • Der kontrolleres om Mitomycin er bestilt

 

I tilfælde af behov for hjemmesygepleje til hjælp med postoperativ drypning notes dette på operationsprogrammet og bestilles via E-brev. Det noteres desuden i den elektroniske patienterjournal.

Operationsprogrammet kopieres til opslagstavlen på sygeplejekontoret samt til bakkerne med bilagsmapperne.