Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring af journaler, operationsprogram og den elektroniske patientjournal til næste dags ambulante operationer

Under gennemlæsningen af den følgende dags operationsprogram kontrolleres følgende:

  • • Patient data på journal og operationsprogram stemmer overens

  • • Allergi noteres på operationsprogrammet, samt øvrige hensyn, diagnoser m.m.

  • • Hvilket øje, der skal opereres, noteres på operationsprogrammet. Er noteret fra sekretær, men det skal stemme overens med elektronisk journal.

  • • Linse dioptri noteres på operationsprogrammet, og der kontrolleres, at special linser (f.eks. torisk linse) forefindes.

I tilfælde af:

  • • Specielle hensyn

  • • Behov for hjemmesygepleje

noteres dette også på operationsprogrammet.

 

I tilfælde af behov for hjemmesygepleje til hjælp med postoperativ drypning bestilles dette via E-brev, og der oprettes sygepleje faglig handling, som knyttes til problem i Clinical Suite.

Operationsprogrammet kopieres til opslagstavlen på sygeplejekontoret samt til bakkerne med bilagsmapperne.