Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Formål

 • • Sikre patienten hurtig og effektiv behandling

 • • Kvalitetssikre opfølgning på parakliniske undersøgelser.

Definition af begreber

Parakliniske undersøgelser og svar: Prøvesvar fra Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Klinisk Mikrobiologisk afdeling (KMA), Billeddiagnostisk afdeling (BDA), Patologisk Institut, Statens Serum Institut mv.

Beskrivelse

Parakliniske prøvesvar modtages elektronisk på afdelingens/enhedens opgaveliste.

Arbejdsgang ved indlagte patienter:

 • • Stuegangsgående læge sikrer opfølgning på parakliniske prøvesvar i forbindelse med stuegang, og kvitterer/dokumenterer prøvesvar i patientens EPJ – kumuleret svar.
  Prøvesvar fra KBA´s morgenrunde skal altid ses i dagtid

 • • Øvrige prøve- og undersøgelsessvar ses og kvitteres/dokumenteres i EPJ

 • • Den læge, der ordinerer akutte parakliniske undersøgelser, er selv ansvarlig for opfølgning og for at kvittere/dokumentere i EPJ – opgaven kan eventuelt efter aftale overdrages til vagthavende

 • • Ved telefonsvar viderestilles samtalen til sygeplejerske, der vurderer behov for akut tiltag og kontakt til afsnittets læge eller vagthavende. Sygeplejersken dokumenterer sine handlinger i EPJ. Lægen kvitterer/dokumenterer svaret i patientens EPJ – evt. handlinger dokumenteres som notat i EPJ.

Arbejdsgang ved udskrevne patienter:

 • • Manglende prøve- og undersøgelsessvar ved udskrivelsen bemærkes i epikrisen, af udskrivende læge

 • • Afdelingens/Enhedens sekretær overdrager modtagne prøvesvar fra afdelingens/enhedens opgaveliste til udskrivende læges personlige opgaveliste

 • • Udskrivende læge er ansvarlig for dagligt at sikre opfølgning på indkommende prøvesvar på personlig opgaveliste

 • • Lægen er ansvarlig for at informere patienten, hvis prøvesvar kræver dette

 • • Lægen dikterer en tilføjelse til epikrisen vedrørende prøvesvar (både resultater der ligger indenfor og udenfor normalområdet)

 • • Epikrisen sendes herefter igen til egen læge

 • • For at sikre rettidig reaktion på prøvesvar i forbindelse med læges fravær (fridage, ferie, kursus, sygdom m.m.) er specialets øvrige læger ansvarlige for rettidig opfølgning på kollegas personlige opgaveliste

 • • Såfremt udskrivende læge er vikar, tildeles en af specialets øvrige læger evt. ledende overlæge modtagne prøvesvar.

Arbejdsgang ved ambulante patienter:

 • • Læge, sygeplejerske eller sekretær bestiller parakliniske undersøgelser

 • • Svaret ses i EPJ i forbindelse med en ambulant kontrol, eller overdrages af sekretæren fra afdelingens/enhedens opgaveliste til lægens personlige opgaveliste

 • • Lægen er ansvarlig for dagligt at sikre opfølgning på indkommende prøvesvar på personlig opgaveliste

 • • Lægen er ligeledes ansvarlig for at informere patienten, hvis svar kræver dette

 • • Lægen dikterer om nødvendigt en tilføjelse til det ambulante notat vedrørende prøvesvar

 • • Det ambulante notat sendes herefter til egen læge

 • • For at sikre rettidig reaktion på prøvesvar i forbindelse med læges fravær (fridage, ferie, kursus, sygdom m.m.) er specialets øvrige læger ansvarlige for rettidig opfølgning på kollegas personlige opgaveliste. Ledende overlæge sikrer, at opgaven varetages.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen: Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser; nr 9207 af 31/05/2011