Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna thoracalis fra praksis og OKA

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

Stående AP- og lat.

Hvis patienten ikke kan medvirke til stående billeder, udføres undersøgelsen liggende.

 

Positionering

AP: Patienten står med lige meget vægt på begge ben og med ryggen mod detektorpladen. . Hvis patienten har ulige benlængde, skal patienten så vidt mulig stå med let samlede ben (normal position) og begge fødder i gulvet, således at patientens holdning afspejles på billedet (notér i generel note).

 

Lat.: Hvis der er skoliose vurderes den med henblik på, om patienten skal stå med højre eller venstre side mod detektorpladen. Skoliosens konvekse side skal vende mod detektorpladen.

Armene bøjet fremad og opad, brug evt. dropstativ. Patienten skal stå lige. Patienten skal trække vejret dybt ind og holde det.

 

Centrering

AP: Der centreres midt sagittalt og ud for papillerne. Brug evt. lille kile med den tykke ende øverst. God indblænding sidevers ca. 15 cm.

Lat.: Der centreres ud for scapulas nederste kant og parallelt med corpus bagkant.

 

Billedkriterier

AP: C7 – L1 skal medfotograferes. Processus spinosus skal ligge midt i hvirvelcorpora.

Lat.: Alle corpora skal fremstilles. Intervertebralrummene skal være frie. Bagkanten på corpora skal være projiceret lige over hinanden. Det kan være nødvendigt at supplere med et lat.billede af overgangen til columna lumbalis.

Vurdér om det er nødvendigt at supplere med billede ved Th1:

Svømmebillede: Patienten står/ligger på siden, den nederste arm føres bagud og den øverste arm føres fremad. Patienten drejes ca. 15 grader mod maven. Der centreres midt i columna ca. ud for klaviklen. Røret kippes evt. lidt caudo-cranielt. Indblænding ca. 20 x 15 cm.

 

Det er vigtigt, at det på billederne fremgår, om de er taget stående/liggende.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

AP

Lat.

Billede 3

Billede 4