Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb for kæbekirurgiske patienter i dagkirurgisk regi

 

Beskrivelse

Indlæggelsessamtale i Kæbekirurgisk Ambulatorium

 • Modtagelse og patientidentifikation i henhold til retningslinje.

 • Sygeplejersken oplyser patienten om indlæggelsesforløbet.

 • Sygeplejersken måler blodtryk og puls og angiver højde og vægt på præoperativt skema kæbe-anæstesiafsnit.

 • Tandlægen informerer patienten omkring det kirurgiske indgreb, risici og ajourfører journalen.

 • Sygeplejersken informerer patienten omkring det præ- og postoperative forløb samt udleverer Folderen ”Dagkirurgiske indgreb i generel anæstesi”.

 • Sygeplejersken udfylder sygeplejejournalen i EPJ og tjekskema for patient til generel anæstesi.

 • Sygeplejersken sender patienten videre til narkosetilsyn.

 • Sygeplejersken giver Dagkirurgisk Afsnit besked om operationsrækkefølgen til næste dag.

 

Indlæggelsesdagen i Dagkirurgisk Afsnit

 • Modtagelse og patientidentifikation i henhold til retningslinje.

 • Præoperativ klargøring af patient.

 • Operationstøj udleveres. Patienten tager egen morgenkåbe eller joggingbukser og sko på som anvendes til transporten til Kæbekirurgisk Afdeling.

 • Ingen sminke, neglelak, smykker, piercinger eller eget tøj på operationsstuen.

 • Præoperativ information omkring det forventede forløb af dagen.

 • Præmedicin i henhold til anæstesijournal.

 • Eventuel udlevering af grønt overtrækstøj til en pårørende, der skal med på operationsstuen i forbindelse med anæstesiindledningen.

 

 

 

Modtagelse af dagkirurgisk patient i Kæbekirurgisk Afdeling

 • Kæbekirurgisk sygeplejerske ringer, når de er klar til at modtage patienten. Hvorefter personalet fra Dagkirurgisk Afdeling sender patienten på toilettet med henblik på vandladning.

 • Kæbekirurgisk Afdeling sender bud efter en portør, som følger patienten til Kæbekirurgisk Afdeling gående. Patienten modtages i afdelingen og placeres i seng uden for vagtstuen, og følges til operationsstuen af operations- og anæstesisyge-plejerske.

 

Modtagelse af patient efter operation og opvågning i Dagkirurgisk Afsnit.

Mundtlig rapport fra opvågningssygeplejerske, der informerer om operations- og opvågningsforløbet.

Patienten tilses af sygeplejerske ved ankomst til Dagkirurgisk Afdeling.

 

Observation og pleje af patient postoperativt

Respiration/Cirkulation

Observation af ilt tilskud, evt. saturation, er patienten tør, varm og har pæne farver.

 

Hud/væv

Patienten observeres for sivning og eventuel blødning fra operationssåret. I tilfælde af blødning kan patienten tygge sammen på en gazekrølle, så sårkanterne trykkes sammen i omkring 15 minutter. Derudover kan det anbefales, at patienten sutter på knust is for at forebygge blødning. Efter enkelte indgreb ordinerer tandlægen sinusregime, og i disse tilfælde må patienten ikke pudse næse og skal nyse med åben mund. Ved tvivlstilfælde eller langvarig blødning kan tandlægen kontaktes med henblik på tilsyn.

 

Smerter

Observation af patient for smerter. Patienten VAS-scores og tilbydes analgetika i henhold til Clinical Suite medicinmodulet, hvor den opererende tandlæge har ordineret analgetika.

 

Ernæring

Patienten tilbydes drikkevarer ved ankomst til afdelingen og må indtage flydende/blød afkølet kost på operationsdagen, afhængig af indgreb. Venflon kan seponeres, når patienten indtager sufficient per os.

 

Udskillelse

Observation af at patienten har vandladning postoperativt.

 

Udskrivelse

Patienten må udskrives efter 2-4 timer afhængig af det kæbekirurgiske indgreb.

Sikre tilstedeværelse af pårørende/voksen person første operationsdøgn.

Patienten skal medgives ambulant mødetidskort og eventuel recept på analgetika/antibiotika, disse ligger i patientens journal.

Patienten skal ses af den opererende tandlæge eller vagthavende inden udskrivelse og eventuelt røntgenkontrol efter ordination af tandlæge.

 

Definition af begreber

Sinusregime: Forholdsregler efter indgreb i sinus/frakturer i sinus involverende sinus maxillaris. Patienten må ikke pudse næse eller nyse med lukket mund, idet det kan medføre overtryk i sinus, hvorved der kan opstå epistaxis.

VAS-score: Visuel Analog Skala. Patienten angiver på en skala fra 0-10, hvor 0 er ingen smerte og 10 er værst tænkelige smerte. Patientens vurdering på skalaen vil altid være subjektiv, men som udgangspunkt er det acceptabelt med en score på under 3 i hvile og fra 3-5 ved mobilisering.

 

Formål

At sikre at de kæbekirurgiske patienter, der indgår i dagkirurgisk regi, får et optimalt forløb med høj faglig kvalitet.