Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til patienter indlagt i Akut- og Traumecenterets medicinske afsnit (AMA)

 

1. Målgruppe

Læger, sygeplejersker og øvrigt plejepersonale på Akut- og Traumecenterets medicinske afsnit (AMA 1 og 2)

 

2. Formål med instruksen

Formålet med instruksen er at sikre, at personalet på AMA har kendskab til proceduren for henvisning til fysioterapi samt rammerne for og indholdet af den fysioterapeutiske indsats på AMA.

 

3. Beskrivelse

3.1 Procedure og rammer for fysioterapi på AMA

Henvisningsprocedure

Fysioterapeuten er til stede i AMA kl. 08.30–12.00 mandag – fredag.

Ud fra en samlet vurdering af sygdommens alvor, den tidsmæssige nødvendighed og den forventede sundhedsmæssige gevinst ved fysioterapi, vurderer og prioriterer fysioterapeuten på alle hverdage hvilke patienter på AMA, der skal henvises til fysioterapi.

Udenfor det tidsrum, hvor fysioterapeuten er til stede i AMA og ved fysioterapeutens fravær (bilag 1), kan patienter henvises til fysioterapi af læge eller sygeplejerske via en elektronisk henvisning. Ved spørgsmål kan man skrive til Medicinsk Onkologisk Team: ergofysmedteam@rn.dk. Mailboksen tjekkes flere gange dagligt indtil kl. 13.30.

 

Vedrørende den fysioterapeutiske indsats

Fysioterapeuten undersøger og behandler patienterne i henhold til relevante kliniske instrukser og gældende prioriteringsnøgle (bilag 2). Den fysioterapeutiske indsats er beskrevet under punkt 3.2. Når patienten overflyttes til stamafdeling eller udskrives fra AMA, vurderer fysioterapeuten om patienten kan afsluttes i fysioterapeutisk regi eller har behov for fortsat fysioterapeutisk behandling. Hvis patienten fortsat har behov for fysioterapi ved overflytning fra AMA til stamafdeling på Aalborg UH, iværksætter fysioterapeuten, at patientens behandlingsforløb fortsættes under indlæggelsen. Den fysioterapeutiske undersøgelse og øvrige indsats dokumenteres i journalen.

 

3.2 Den fysioterapeutisk indsats

3.2.1 Patientgruppe

Den fysioterapeutisk indsats retter sig som hovedregel mod følgende patientgrupper:

  • • Akut lungesyge patienter

  • • Patienter med akutte rygsmerter

  • • Alment svækkede patienter med mobilitetsbegrænsninger, herunder balanceproblemer

  • • Patienter med nyopståede neurologiske symptomer

 

3.2.2 Formål med indsatsen

Formålet med den fysioterapeutisk indsats på AMA er:

  • • At sikre hurtig iværksættelse af fysioterapeutisk behandling til patienter, der har behov for akut behandling af alvorlig sygdom og/eller hvis funktionsevne vil blive væsentlig forringet uden fysioterapi

  • • At sikre tidlig fysioterapeutisk udredning med henblik på, at patienterne oplever rettidig planlægning af relevant genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb

  • • At bidrage til at forebygge at patienterne får inaktivitetsproblemer under indlæggelse

  • • At medvirke til at patienterne oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i indlæggelses- og udskrivningsforløbet

 

3.2.3 Fysioterapeutisk undersøgelse

Formålet med fysioterapeutens undersøgelse er at afdække patientens funktionsevne og identificere eventuelle funktionsevnenedsættelser, der kan forventes at bedres med fysioterapi. Afhængig af patientens tilstand har fysioterapeuten særligt fokus på mobilitet, respiration og/eller smerter. Fokus for undersøgelsen er endvidere at klarlægge patientens sociale situation, herunder boligforhold, patientens behov for hjælpemidler under og efter indlæggelsen samt patientens genoptræningsbehov og –potentiale.

 

3.2.4 Fysioterapeutisk behandling

Behandlingen retter sig mod patientens funktionsevnenedsættelser.

I behandlingen af patienter med respirationsproblemer har fysioterapeuten fokus på fysisk aktivitet og hyppige stillingsskift. Afhængig af patientens tilstand behandles patienterne desuden med brug af PEP og/eller intermitterende CPAP.

Den fysioterapeutiske behandling af patienter med mobilitetsbegrænsninger, nyopståede neurologiske symptomer og/eller smerter kan bestå af mobilisering og instruktion i øvelser, forflytningsteknikker, fysisk aktivitet og selvtræning.
 

3.2.5 Vedrørende udskrivelse og efterbehandling

Hos patienter som har behov for genoptræning efter udskrivelse fra AMA, udarbejder og sender fysioterapeuten en genoptræningsplan eller en henvisning til rehabiliteringsforløb, f.eks. KOL-rehabilitering. Fysioterapeuten kan desuden efter aftale ansøge kommunen om relevante hjælpemidler.