Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til patienter indlagt i Akut- og Traumecenterets medicinske afsnit

 

 

Formål

Formålet med instruksen er at beskrive den fysioterapeutiske indsats på Akut Medicinsk Afdeling (AMA) med henblik på at sikre

  • • hurtig og sufficient fysioterapeutisk udredning således at patienter på AMA oplever hurtig planlægning af relevant genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb

  • • forebygge inaktivitetsproblemer opstået under indlæggelse

  • • at patienter og samarbejdspartnere oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i indlæggelses- og udskrivningsforløbet

  • • kvaliteten i de fysioterapeutiske ydelser

 

Beskrivelse

Patientgruppe

Instruksen retter sig mod patienter indlagt på AMA. Patienterne er kendetegnet ved at være akut indlagt med medicinske sygdomme. Patienterne er i et udredningsforløb på AMA, hvor symptomer hurtigt skal afklares og behandling hurtigt iværksættes. Der skal desuden tages stilling til, om patienten skal udskrives til hjem/aflastningsplads eller skal indlægges til yderligere behandling på en stamafdeling.

 

Overordnet fremgangsmåde

Fysioterapeuten vurderer på baggrund af en rammehenvisning (se bilag), hvilke af AMA’s patienter der vil profitere mest af fysioterapeutisk udredning og/eller behandling. Fysioterapeuten undersøger patienterne og giver derefter den nødvendige behandling.

Patientkontakten dokumenteres og afsluttes med en vurdering af, om patienten kan afsluttes i fysioterapeutisk regi eller bør henvises til yderligere fysioterapeutisk behandling på stamafdeling eller i kommunalt regi. Ved behov sendes en genoptræningsplan til kommunen eller en henvisning til fysioterapi under indlæggelse på medicinsk afdeling.

 

Fysioterapeuten er til stede i AMA kl. 08.30–12.00 mandag – fredag.

Fysioterapeuten vurderer og behandler patienterne i henhold til gældende prioriteringsnøgle (se bilag).

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

Fysioterapeuten undersøger patienten med afsæt i den fysioterapeutiske undersøgelsesmodel. Undersøgelsen skal afdække patientens funktionsevne og –problemer med særligt fokus på mobilitet, respiration og smerter. Hvor specifik klinisk instruks er udarbejdet til den konkrete patients symptombillede følges denne.

 

Undersøgelsen skal afdække eventuelle problemer i forhold til daglig funktionsevne i hjemmet, behovet for hjælp til dagligt liv i hjemmet, om patientens hjælpemiddelbehov er dækket og/eller behov for træningsindsats i forhold til at kunne klare sig hjemme.

 

Fysioterapeutisk behandling

Behandlingen retter sig mod patientens funktionsevnenedsættelser. Den kan bestå af instruktioner, fysisk træning, bestilling af hjælpemidler, lungefysioterapi og udfærdigelse af genoptræningsplan. Fysioterapeuten anbefaler som hovedregel patienten at være så fysik aktiv som muligt under indlæggelsen. Hvor specifik klinisk instruks er udarbejdet til den konkrete patients symptombillede, følges denne.

 

Relevant tværfagligt samarbejde

Fysioterapeuten arbejder tæt sammen med læger og plejepersonale i AMA, terapeutkolleger tilknyttet AMA og øvrige medicinske afdelinger. Derudover samarbejdes med kommunale terapeuter og andre relevante aktører i kommunen samt Det Centrale Hjælpemiddeldepot.

 

Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Ved behov udfærdiger og sender fysioterapeuten en genoptræningsplan. Fysioterapeuten ansøger om - eller bestilles hjælpemidler. Undersøgelse og øvrig intervention dokumenteres i journalen.