Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientsikkerhed i forskningsprojekter med kliniske lægemiddelforsøg Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien

 

Beskrivelse

Medarbejdere i Psykiatrien, der deltager i Forskningsprojekter med lægemidler skal følge gældende GCP. Moniteringen af forskningsprojekterne med kliniske lægemiddelforsøg varetages udgangspunkt af GCP-enheden – og der henvises i øvrigt hertil.

 

For kliniske forskningsprojekter med lægemidler kræves det, at alle medarbejdere, der deltager i kliniske forskningsprojekter med lægemidler, som en del af den decentrale personaleintroduktion, at denne skal deltage i først mulige GCP-kursus i Danmark.

 

Bevis for gennemført GCP-kursus opbevares i den pågældende klinik.

 

Definition af begreber

GCP – Good Clinical Pratice.

GCP er en international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard for udførslen af kliniske lægemiddelforsøg, der involverer mennesker.

GCP omfatter alle aspekter af et klinisk lægemiddelforsøg – fra det planlægges til gennemførslen til afrapportering.

Formålet med GCP som kvalitetsstandard er at sikre forsøgspersonens rettigheder, sikkerhed og velbefindende, som beskrevet i Helsinki-deklarationen.

Det er et lovkrav at følge GCP i forbindelse med udførsel af kliniske lægemiddelforsøg i EU.

Se i øvrigt under reference.

 

Målgruppe – modtagelse

Al personale i Psykiatrien, der deltager i Forskningsprojekter med kliniske lægemiddelforsøg.

 

Formål

At sikre patientsikkerheden i Forskningsprojekter med kliniske lægemiddelforsøg i Psykiatrien.

 

Referencer

Forside - GCP-Enhederne