Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT – Trombolyse

 

Indikation

Trombolyse

 

 

 

Procedure

Trombolyse neurologen laver enten:

  1. a) henvisning direkte til CT

Meldingen går stadig til MR vagten som visiterer og varskoer akut CT. Er det om natten ringer MR vagten til CT vagten så de selv kan visitere til CT Trombolyse.

  1. b) henvisning til MR

som omkonverteres til CT. MR radiografen omvisiterer til CT Trombolyse og varskoer akut CT.

 

Uanset modalitet melder Trombolyseteamet patienten til MR vagtradiografen.

Hvis CT radiograferne er i tvivl om forløbet, hjælper MR radiografvagten med dette.

Der skal IKKE bestilles eGFR, da det er en akut uopsættelig undersøgelse.

Når patienten ligger på CT lejet kontaktes Trombolyse radiologen på 65100.

Neurologen kan godt afbestille CT angioen.

Husk at bestille en akutseng til patienten.

RIS

Brug kode: CT cerebrum trombolyse med og uden i.v

Fjern SKS kode for angio, hvis denne ikke udføres.

 

 

Region

  1. 1. Serie: Cerebrum

Hele cerebrum (uden IV)

  1. 2. Serie: Angio

Fra hårrødderne til carina

Forberedelse

Ingen. Kontrast på vital indikation.

IV kontrast

OBS: Først til angio, serie 2

Testbolus

12 ml Iomeron® 350 mgI/ml + 60 ml isotonisk NaCl, flow: 4 ml/s

Testbolus placeres ved C1-C2 niveau - undgå tandartefakter og occipitalis

Skan

60 ml Iomeron® 350 mgI/ml + 40 ml mix af Iomeron® 350 mgI/ml (80 %) og isotonisk NaCl (20 %) + 60 ml NaCl, flow 4 ml/s

Vaskulære katetre, flow og PSI

Skanner

SIEMENS 128 slice

GE 64 slice

Lejring

I hovedholder

Centrering

Over issen. Der tages oversigtsbilleder, der inkluderer hoved og hals.

Delay

Testbolus: 5 s delay

Skan: se Skema Neuro Angio Voksne

Bemærkninger

Tlf. til trombolyse radiolog: 65100 hele døgnet

Hele cerebrum og ansigt medskannes

Fremgangsmåde: Instruks for arteriel halskar angio

Bestråling af gravide – tilsigtet eller utilsigtet

Grafisk rekonstruktion

Axial 4/2 mm MIP

Cor 4/2 mm MIP

Sag 4/2 mm MIP

Hvis der ikke laves angio, rekonstrueres manuelt en serie af cerebrum med tynde snit.

Cerebrum rutine

Trombolyse

Cerebrum halskar arteriel angio

Billede 2

 

Skanner

SIEMENS 128 slice

GE 64 slice

 

Oversigtsbillede

CS01, CF05, CH07

CS10, CS14, CS21, CN0C

mA

Lat: 40, PA: 40

Lat: 30, PA: 10

kV

80

Længde

512 mm

S 0 – I 600

Rørposition

Lateral, Bottom

Lat: 90°, PA: 180°

Retning

Cranio-caudal

 

1. Serie, Cerebrum

Cerebrum

CS01, CF05, CH07

CS21

CS10, CS14, CN0C

Dosismodulering

Quality

Reference mAs 360

Smart mA 100 – 330

NI 5,01

Smart mA 100 - 330

Noise Index 4,9

kV

120

ASIR/SAFIRE

-

 

40 %

Kollimering

12 x 1,2 mm

5 mm

Retning

Cranio-caudal

Rotationstid

1 s

2 s

Feed

140 mm

20 mm

 

1. Rekonstruktion Cerebrum

Tykke snit

CS01, CF05, CH07

CS21

CS10, CS14, CN0C

Snittykkelse

4,8 mm

5 mm 4i

Inkrement

-

20 mm

20 mm

ASIR/SAFIRE

-

-

40 %

Kernel

H31s medium smooth +

Standard

Window/Level

W: 80, L: 40

 
2. Rekonstruktion Cerebrum manuel

Til 3D rekon

CS01, CF05, CH07

CS21

CS10, CS14, CN0C

Snittykkelse

1,2 mm

0,625 mm 32i

0,625 mm 32i

Interval

-

20 mm

ASIR/SAFIRE

-

-

40 %

Kernel

H20 s smooth

Soft

Window/Level

W: 100, L: 40

 
Test bolus

SmartPrep

CS01, CF05, CH07

CS10, CS14, CS21, CN0C

Præmonitoring

Testbolus

Niveau

C1 – C2

Undgå tandartefakter

kV

80

mA

40

Antal skan

Max 20

Stop når opladning i carotis er aftaget

Delay (Prep Group)

5 s

Målinger

Cycle time 2 s

Rotationstid 1 s

ISD 1 s

Se Skema Neuro Angio Voksne med delay for akvisitionen.

 

2. Serie Angio

Cerebrum hals arteriel angio

CS01, CF05, CH07

CS21

CS10, CS14, CN0C

Dosismodulering

CareDose 4D

Reference mAs 175

CarekV On

Smart mA 150 - 625

Noise Index 15,52

Smart mA 150 - 625

Noise Index 15

kV

120

High res

-

On

ASIR/SAFIR

 

50 %

Kollimering

76,8 mm

20 mm

Skansnittykkelse

0,6 mm

0,625 mm

Retning

Cranio-caudal

Pitch

1,2

0,969

Rotationstid

0,5 s

0,4 s

 

1. Rekonstruktion Angio

Tynde snit

CS01, CF05, CH07

CS21

CS10, CS14, CN0C

Snittykkelse

0,6 mm

0,625 mm

Inkrement

0,6 mm

0,625 mm

ASIR/SAFIR

-

-

40 %

Algoritme

H45 f medium

Standard

Window/Level

W: 500, L: 200

 

2. Rekonstruktion Angio knogle

Knogle

CS01, CF05, CH07

CS21

CS10, CS14, CN0C

Snittykkelse

2 mm

2,5 mm

Inkrement

2 mm

2,5 mm

ASIR / SAFIR

-

-

40 %

Algoritme

H70 Very sharp

Bone Plus

Window/Level

W: 3000, L: 500