Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afhentning af patient til intern transport

 

Beskrivelse

Afdelingen bestiller gennem elektronisk bookingsystem, og portør til patienttransport. Følgende oplyses:

 • • Rekvirentens navn og afdeling

 • • Patientens fulde navn og cpr. nr.

 • • Destination for transporten

 • • Er der specielle hensyn til patienten, - f.eks. ilt, demens, regimer, isolation eller andet.

 

Portøren går til den pågældende afdeling

 • • Gå til patienten, spørg om navn og cpr. nr. og tjek armbånd for navn og cpr.nr.

 • • Er patienten koblet til ilt, tilsluttes iltflaske på den mængde ilt, patienten ligger med

 • • Skriv på lagen med NON TEMPER tusch: afd, stue, sengenr. og evt. iltmængde

 • • Frakobl sengen og indstil den i korrekt arbejdshøjde

 • • Kør patienten til destination

 • • Ved ankomst til destination meldes patientens navn til sygeplejerske eller sekretær

 • • Lås sengen, inden den forlades.

 

Transport tilbage til afdeling efter behandling:

 • • Tjek navn og armbånd

 • • Tjek afdeling, stue, sengenr. (står på lagen)

 • • Kør patienten på plads på afdelingen

 • • Lås sengen, kobl evt. ilt til udtag på væggen, indstil højden på seng, slå sengehest op og stil iltflaske på plads

 • • Meld patienten retur til sygeplejerske eller sekretær.

 

Ved isolationspatienter skal afdelingen ved bestilling af portør meddele hvilke forholdsregler, der skal tages. Eller der skal hænge et skilt uden for døren til patientstuen, der oplyser om hvilken smittesygdom der er tale om og hvilke forholdsregler der skal foretages.