Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar i AMA

 

Formål1

Baggrund1

Tidskrav for svartider1

Praktisk fremgangsmåde ved godkendelse af prøvesvar2

Dokumentation2

Afvigende svar2

Blodprøver hvor der endnu ikke foreligger svar2

Øvrige prøvesvar3

Formål

At sikre der følges op på modtagne svar på prøver og undersøgelser for at sikre patienter hurtig og effektiv behandling, samt sikre at ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på diagnostiske undersøgelsessvar.

 

Baggrund

I AMA, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital fungerer til dagligt læger fra flere speciale afdelinger fra henholdsvis det medicinske og kirurgiske speciale. Sygeplejerske bestiller blodprøver i LABKA efter ordination fra den enkelte læge.

 

Tidskrav for svartider

Når sygeplejersken bestiller blodprøver i LABKA, bør en acceptabel svartid for prøven altid

medtænkes.

 

Livsvigtig

Svar inden en time

Fremskyndet

Svar inden to timer

Rutine

Forventes svar i løbet af dagen

 

Se labratorievejledning ? Analyseringsprioritet eller PRI ? Analysesvar – Klinisk Biokemi

 

Bestilles en blodprøve som livsvigtig, skal lægens firecifret kode skrives ind i rekvisitionen under rekvisitionskommentar.

 

Ved modtagelse af akutte patienter efter triage i Akutmodtagelsen, skal blodprøverne bestilles som fremskyndet.

 

Bioanalytiker kommer på blodprøverunder i afsnittet flere gange dagligt. Er der behov for blodprøvetagning derudover, bestilles blodprøverne i LABKA og bioanalytiker rekvireres via Columna opgavesystem.

 

Overblik over bestilte blodprøves fås i LABKA.

 

Prøvesvarene printes ud i LABKA-printer. Afvigende svar meddeles telefonisk af Klinisk biokemisk Afdeling. Prøvesvaret sendes til den afdeling, der står angivet som den rekvirerende afdeling i LABKA.

 

Praktisk fremgangsmåde ved godkendelse af prøvesvar

Overordnet er det de behandlende lægers ansvar at se og godkende prøvesvar. Principperne for godkendelse af prøvesvar følger de regler, der gælder i den stamafdeling patienten tilhører.

 

Fraset herfra er arteriepunkturer analyseret på ABL i AMA samt ”ringesvar” fra Klinisk Biokemisk Afdeling og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (samt eventuelle andre). Disse svar går umiddelbart til sygeplejersken i afsnittet, som har ansvar for videreformidling til den stuegangsgående / vagthavende læge, der har det lægelige behandlingsansvar for den pågældende patient.

 

Dokumentation

Prøvesvar dokumenteres af behandlingsansvarlig læge i henhold til de gældende instrukser herom i egen afdeling.

 

For sygeplejersker i AMA gælder, at de tjekker blodprøvesvar for afvigende værdier på de patienter, de har ansvar for én gang i hver vagt.

 

Afvigende svar

Hvis sygeplejersken ser et blodprøvesvar, der afviger i sådan en grad, at der kræver en akut indsats, kontakter sygeplejersken aktuel forvagt eller stuegangsgående læge. Se liste med telefonnummer på opslagstavlen i begge vagtkontorer.

 

Blodprøver hvor der endnu ikke foreligger svar

Blodprøver tjekkes så vidt muligt først i hver vagt. Overgives en ny patient til kollega i efterfølgende vagt, og der endnu ikke foreligger svar på prøverne, overleveres dette til kollegaen ved at dokumentere i EPJ under eksempelvis plejestatus. Samt eventuelt mundtligt.

På denne måde sikres det, at der er overblik over prøver og undersøgelser, der er rekvireret, men hvor der endnu ikke foreligger svar.

 

Overflyttes patienter til anden afdeling, er det den pågældende afdelings ansvar at sikre overblik over prøver og undersøgelser, hvis de endnu ikke foreligger.

 

Såfremt patienten skal flyttes til sin stamafdeling, og sygeplejersken har modtaget en ordination på blodprøver, der skal tages næste dag, skal sygeplejersken oprette en handling i EPJ. Her skal det fremgå, at patienten den næste dag, skal have bestilt disse blodprøver. Det er herefter stamafdelingens ansvar at bestille dem.

 

Øvrige prøvesvar

Svar fra KMA – Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Patologisk Institut ASN, SSI – Statens Serum Institut og EasyViz – røntgensvar findes i EPJ.

AMA-sekretær åbner dagligt opgavelister i EPJ og tjekker om der foreligger uhåndterede svar.

Uhåndterede svar videresendes til stuegangsgående eller udskrivende læge.