Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prøvesvar - rettidig reaktion

Formål

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patient lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelsesresultater.

Beskrivelse

Aalborg:

KMA – Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Sekretær åbner daglig KMA web-svar og trækker døgnets svar

Patologisk Institut ASN

Svar kommer med brevpost

SSI – Statens Serum Institut

Svar kommer med brevpost

Web Pas – Røntgensvar

Sekretær åbner dagligt meddelelsespostkasse i AS 400 – ambulant – MPS og udskriver svaret

Øjenpatologisk Institut København

Svar kommer med brevpost

Arbejdsgang ved bestilling af prøvesvar:

Lægen skriver i notatfeltet i Mirsk diktering, at der er bestilt prøver, og hvilke prøver det drejer sig om, herefter bestiller sygeplejersken prøverne.

Arbejdsgang ved modtagelse af prøvesvar:

Alle svar både papir og elektroniske åbnes af sekretær.

Patienternes slås op i AS 400 og svaret lægges til den ordinerende lægen, ved dennes fravær en kollega i samme team.

Prøvesvar indenfor normalområdet:

Prøvesvar lægges til ordinerende læge.

Hvis denne er fraværende i indeværende uge lægges prøvesvar til anden læge i pågældende team.

Dokumentation:

  1. 1. Prøvesvar, der ikke kræver reaktion.
    Relevant læge vurderer prøvesvarene og kvitterer for, at der ikke skal tages yderligere konsekvens af dette. Der skal kvitteres ”udfør opgave” i Clinical suite. Der vil i denne situation ikke blive givet svar videre til egen læge, øjenlæge eller patient.

 

  1. 2. Prøvesvar, der afstedkommer en konsekvens.
    Relevant læge vurderer prøvesvarene og kvitterer herfor i form af diktat til journalen. Af journalnotatet skal fremgå:

  • • at prøvesvarene er bedømt

  • • hvilken konsekvens der tages

  • • at patienten er kontaktet telefonisk eller pr. brev (i relevant omfang)

  • • at patientens praktiserende læge eller henvisende instans orienteres idet omfang, det er relevant (telefonisk eller i form af kopi af journalnotatet).