Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prøvesvar - rettidig reaktion

Formål

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patient lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelsesresultater.

Beskrivelse

Aalborg:

KMA – Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Sekretær åbner daglig KMA web-svar og trækker døgnets svar

Labka – Klinisk Biokemisk Afdeling

Sekretær henter dagligt blodprøvesvar i Labka-printer, Receptionen 8. sal

Patologisk Institut ASN

Svar kommer med brevpost

SSI – Statens Serum Institut

Svar kommer med brevpost

Web Pas – Røntgensvar

Sekretær åbner dagligt meddelelsespostkasse i AS 400 – ambulant – MPS og udskriver svaret

Øjenpatologisk Institut København

Svar kommer med brevpost

Arbejdsgang ved bestilling af prøvesvar:

Lægen skriver i notatfeltet i Mirsk diktering, at der er bestilt prøver, og hvilke prøver det drejer sig om.

Arbejdsgang ved modtagelse af prøvesvar:

Alle svar både papir og elektroniske åbnes af sekretær.

Patienternes slås op i AS 400 og svaret lægges til den ordinerende læges sekretær, ved dennes fravær den kollega, som er afløser.

Prøvesvar indenfor normalområdet:

Journal og prøvesvar lægges til ordinerende læge.

Hvis denne er fraværende udover indeværende uge, lægges journal og prøvesvar i konferencen og lægerne der ser svaret. Hvis det ikke haster, påtegnes det med: Kan afvente læge XXX med dato og signatur for den læge, der vurderer det.

Skæve værdier/hastesvar:

Svar indkommet før middagskonferencen (kl. 12.15): Journal og svar lægges ud i konferencen til middagskonferencen.

Den ordinerende læge og i dennes fravær forvagten er ansvarlig for, at de fremlagte prøvesvar vurderes, at relevant reaktion på prøvesvaret finder sted og, at dette dokumenteres i journalen.

Svar indkommet efter middagskonferencen gives til ordinerende læge, ved dennes fravær til vagthavende læge. Den modtagende læge er ansvarlig for vurdering, relevant reaktion og dokumentation.

Dokumentation:

  1. 1. Prøvesvar, der ikke kræver reaktion.
    Relevant læge vurderer prøvesvarene og kvitterer for, at der ikke skal tages yderligere konsekvens af dette. Der skal kvitteres på svararket med signatur og dato. Der vil i denne situation ikke blive givet svar videre til egen læge, øjenlæge eller patienten.

 

  1. 2. Prøvesvar, der afstedkommer en konsekvens.
    Relevant læge vurderer prøvesvarene og kvitterer herfor i form af diktat til journalen. Af journalnotatet skal fremgå:

  • • at prøvesvarene er bedømt

  • • hvilken konsekvens der tages

  • • at patienten er kontaktet telefonisk eller pr. brev (i relevant omfang)

  • • at patientens praktiserende læge eller henvisende instans orienteres idet omfang, det er relevant (telefonisk eller i form af kopi af journalnotatet).

Reaktion på manglende prøvesvar:

Den journalskrivende sekretær er ansvarlig for, at journaler på patienter, som afventer prøvesvar opbevares i afvente-svar-bunker.

Hver 14. dag gennemgås bunken. Hvis prøvesvar mangler rykkes for disse.

Hver 14. dag udskrives liste over patienter, som ikke har nogen fremdateret tid, og der følges op på, om dette skyldes manglende prøvesvar. I så fald rykkes for disse.

Hjørring:

Labka – Klinisk Biokemisk Afdeling

Sekretær tager journalen fra på de patienter, hvor der er bestilt/taget blodprøver. Svaret modtages på papir, sekretær giver det sammen med journalen til den ordinerende læge.

PAI – Patologisk Anatomisk Institut Hjørring

Sekretær tager journalen fra på de patienter, hvor der er sendt prøver. Svaret modtages på papir, sekretær giver det sammen med journalen til den ordinerende læge.

Reference:

DDKM 2. version standard 2.8.6 Rettidig reaktion på prøvesvar

Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøvesvar