Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apparatur til klinisk brug i Psykiatrien

 

Formål

At sikre korrekt anskaffelse, vedligeholdelse og udfasning af apparatur til klinisk brug i Psykiatrien med henblik på at forebygge fejl i brugen af apparatur i undersøgelses- og behandlingsøjemed.

 

Beskrivelse

Denne instruks beskriver placeringen af ansvar for anskaffelse, vedligeholdelse, reparation og udfasning af de kliniske udstyr, som anvendes til prøvetagning og behandling i Psykiatriens sengeafsnit og ambulante enheder. Udstyr som anvendes i eksterne diagnostiske eller terapeutiske enheder er ikke omfattet af bestemmelserne i denne instruks.

 

Principper for anskaffelse af klinisk udstyr i Psykiatrien

Med henblik på at sikre et højt kvalitetsniveau i det kliniske udstyr, som anvendes i Psykiatrien skal enhver anskaffelse (i.e. indkøb) af udstyr til klinisk brug ske gennem Region Nordjyllands Centraldepot og i henhold til principperne i Region Nordjyllands Indkøbspolitik.

 

Principper for vedligeholdelse og udfasning af klinisk udstyr

I det følgende beskrives det for de forskellige typer af udstyr, som anvendes i Psykiatrien, hvor ansvaret for vedligeholdelse og udfasning er placeret.

 

Aftaler med Klinisk Biokemisk Afdeling

Psykiatriens klinikker indgår bilaterale aftaler med Klinisk Biokemisk Afdeling om indkøb og løbende kvalitetssikring af følgende udstyr:

 • • Glukosemålinger

 • • Urinmulistix

 

Klinikledelserne er ansvarlige for, at de fornødne aftaler med Klinisk Biokemisk Afdeling foreligger.

 

Aftaler med medicotekniske afdelinger

Psykiatriens klinikker rådgives af de medicotekniske afdelinger på relevante somatiske sygehuse vedrørende anskaffelse og eventuel reparation af fx:

 • • Blodtryksapparat

 • • Højdemåler

 • • Pulsoximetre

 

Psykiatriledelsen skaber aftalemæssige rammer, som klinikledelserne efterfølgende har ansvar for at konkretisere.

 

Ansvar hos Region Nordjyllands IT-afdeling

Region Nordjyllands IT-afdeling har ansvar for PC hardware og software herunder fx PAS, Medicinmodulet, patientjournalens notatmodul mv.

 

Ansvar hos Psykiatriens Tekniske Afdeling og Serviceafdelinger

Psykiatriens Tekniske Afdeling og Serviceafdelingerne i Aalborg og Brønderslev har ansvar for:

 • • Ilt & sug

 • • Elektriske senge

 • • Personlifte

 

Ansvar for defibrillatorer

Ansvaret for vedligeholdelse af Psykiatriens defibrillatorer (hjertestartere) er placeret i den enhed, hvor den konkrete defibrillator er placeret, herunder:

 • • Defibrillatorer placeret i klinikkerne

 • • Defibrillatorer placeret øvrige steder på Psykiatriens matrikler

 

Teknisk Afdeling har ansvar for vedligeholdelse af defibrillatorer øvrige steder på Psykiatriens matrikler på Aalborg Psykiatriske Sygehus.

På Brønderslev Psykiatriske Sygehus samt Klinik Nords øvrige matrikler varetager Falck al service af defibrillatorer.

Såfremt der konstateres fejl eller lavt batteriniveau (rød indikation på defibrillatorens front) kontaktes leverandøren.”

 

Ansvar i relevante faggrupper

Relevante faggrupper i de enkelte klinikker har ansvar for følgende udstyr:

 • • Brikse

 • • Bælter

 • • Remme

 • • Kugledyner

 • • Personvægte

 • • Kondicykler

 • • Rubens ballon

 • • Trykaflastende madrasser

 • • Massagestol

 • • Rollator

 • • Kørestole

 • • Crosstrainere

 • • Løbebånd

 • • Romaskine

Det er klinikledelsens ansvar, at faggrupperne efterlever dette ansvar.

 

Ansvar hos de kliniske brugere

Relevante medarbejdere har selv ansvar for følgende udstyr. Kvalitetssikring af udstyret sker som led i den daglige anvendelse af udstyret:

 • • Stetoskoper

 • • Otoskoper

 • • Opthalmoskoper

 • • Undersøgelsessæt

 • • Termometre (kun rektal og oral)

 • • Etc.

 

Ansvar for kompetencer til brug af klinisk udstyr

Klinikledelserne har det overordnede ansvar for, at klinikkens medarbejdere har de fornødne kompetencer til at bruge relevant klinisk udstyr.

Nærmeste leder (afsnitsledelse, leder i distriktsteam, leder i ambulatorium eller faggruppeleder) har det konkrete ansvar for, at medarbejderne har de fornødne kompetencer.