Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apparatur til klinisk brug i Psykiatrien

Beskrivelse

Denne instruks beskriver placeringen af ansvar for anskaffelse, vedligeholdelse, reparation og udfasning af de kliniske udstyr, som anvendes til prøvetagning og behandling i Psykiatriens sengeafsnit og ambulante enheder. Udstyr som anvendes i eksterne diagnostiske eller terapeutiske enheder er ikke omfattet af bestemmelserne i denne instruks.

Principper for anskaffelse af klinisk udstyr i Psykiatrien

Med henblik på at sikre et højt kvalitetsniveau i det kliniske udstyr, som anvendes i Psykiatrien skal enhver anskaffelse (i.e. indkøb) af udstyr til klinisk brug ske gennem Region Nordjyllands Centraldepot og i henhold til principperne i Region Nordjyllands Indkøbspolitik.

Principper for vedligeholdelse og udfasning af klinisk udstyr

I det følgende beskrives det for de forskellige typer af udstyr, som anvendes i Psykiatrien, hvor ansvaret for vedligeholdelse og udfasning er placeret.

Aftaler med Klinisk Biokemisk Afdeling

Psykiatriens afdelinger indgår bilaterale aftaler med Klinisk Biokemisk Afdeling om indkøb og løbende kvalitetssikring af følgende udstyr:

 • • Glukosemålinger

 • • Urinmulistix

Afdelingsledelserne er ansvarlige for, at de fornødne aftaler med Klinisk Biokemisk Afdeling foreligger.

Aftaler med medicotekniske afdelinger

Psykiatriens afdelinger rådgives af de medicotekniske afdelinger på relevante somatiske sygehuse vedrørende anskaffelse og eventuel reparation af fx:

 • • Blodtryksapparat

 • • Højdemåler

 • • Pulsoximetre

Psykiatriledelsen skaber aftalemæssige rammer, som afdelingsledelserne efterfølgende har ansvar for at konkretisere.

Ansvar hos Region Nordjyllands IT-afdeling

Region Nordjyllands IT-afdeling har ansvar for PC hardware og software herunder fx PAS, Medicinmodulet, patientjournalens notatmodul mv.

Ansvar hos Psykiatriens Tekniske Afdeling og Serviceafdelinger

Psykiatriens Tekniske Afdeling og Serviceafdelingerne i Aalborg og Brønderslev har ansvar for:

 • • Ilt & sug

 • • Elektriske senge

 • • Personlifte

Ansvar for defibrillatorer

Ansvaret for vedligeholdelse af Psykiatriens defibrillatorer (hjertestartere) er placeret i den enhed, hvor den konkrete defibrillator er placeret, herunder:

 • • Defibrillatorer placeret i afdelingerne

 • • Defibrillatorer placeret øvrige steder på Psykiatriens matrikler

Teknisk Afdeling har ansvar for vedligeholdelse af defibrillatorer øvrige steder på Psykiatriens matrikler i Aalborg.

 

På Brønderslev Psykiatriske Sygehus samt de øvrige nordlige matrikler varetager Falck al service af defibrillatorer.

Såfremt der konstateres fejl eller lavt batteriniveau (rød indikation på defibrillatorens front) kontaktes leverandøren.”

Ansvar i relevante faggrupper

Relevante faggrupper i de enkelte afdelinger har ansvar for følgende udstyr:

 • • Brikse

 • • Bælter

 • • Remme

 • • Kugledyner

 • • Personvægte

 • • Kondicykler

 • • Rubens ballon

 • • Trykaflastende madrasser

 • • Massagestol

 • • Rollator

 • • Kørestole

 • • Crosstrainere

 • • Løbebånd

 • • Romaskine

 

Det er afdelingsledelsernes ansvar, at faggrupperne efterlever dette ansvar.

Ansvar hos de kliniske brugere

Relevante medarbejdere har selv ansvar for følgende udstyr. Kvalitetssikring af udstyret sker som led i den daglige anvendelse af udstyret:

 • • Stetoskoper

 • • Otoskoper

 • • Opthalmoskoper

 • • Undersøgelsessæt

 • • Termometre (kun rektal og oral)

 • • Etc.

Ansvar for kompetencer til brug af klinisk udstyr

Afdelingsledelserne har det overordnede ansvar for, at afdelingens medarbejdere har de fornødne kompetencer til at bruge relevant klinisk udstyr.

Nærmeste leder (afsnitsledelse, leder i distriktsteam, leder i ambulatorium eller faggruppeleder) har det konkrete ansvar for, at medarbejderne har de fornødne kompetencer.

 

Formål

At sikre korrekt anskaffelse, vedligeholdelse og udfasning af apparatur til klinisk brug i Psykiatrien med henblik på at forebygge fejl i brugen af apparatur i undersøgelses- og behandlingsøjemed.