Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Faste og diabetes – Endokrinologi, RHN og AAUH

 

Målgruppe

Denne instruks omfatter patienter med diabetes, der skal faste til undersøgelser som røntgen, gastroskopi, ultralyd etc. og hvor patienten ikke skal i anæstesi.
Hvis patienten med diabetes skal i anæstesi skal instruksen
GIK-drop følges.

Beskrivelse

 

Type 1 diabetes

 • • Drop med isoton glukose (uden insulin) opsættes om morgenen på undersøgelsesdagen til indløb over ca. 8 timer

 • • Blodsukker måles x 4-5 som vanligt

 • • Når patienten er tilbage fra undersøgelse og kan indtage vanlig føde, seponeres glukose-drop.

 

Patienten får langsomtvirkende-/ blandingsinsulin til aften/nat:

 • • Patienten skal have vanlig langsomtvirkende-/ blandingsinsulin dagen før undersøgelsen

 • • Får patienten måltidsinsulin undlades dette om morgenen på undersøgelsesdagen

 • • Får patienten måltidsinsulin gives vanlig dosis til første måltid efter undersøgelsen.

 

Patienten får langsomtvirkende- / blandingsinsulin om morgenen:

 • • Patienten skal have halv dosis af vanlig langsomtvirkende-/blandingsinsulin om morgenen på undersøgelsesdagen

 • • Får patienten måltidsinsulin undlades dette om morgenen på undersøgelsesdagen

 • • Når patienten er tilbage fra undersøgelse gives den resterende dosis af det langsomtvirkende-/ blandingsinsulin

 • • Får patienten måltidsinsulin gives vanlig dosis til første måltid efter undersøgelsen.

 

Patienten får langsomtvirkende-/ blandingsinsulin morgen og aften:

 • • Patienten skal have vanlig langsomtvirkende-/ blandingsinsulin dagen før undersøgelsen

 • • Patienten skal have halv dosis af vanlig langsomtvirkende-/blandingsinsulin om morgenen på undersøgelsesdagen

 • • Får patienten måltidsinsulin undlades dette om morgenen på undersøgelsesdagen

 • • Hvis patienten er tilbage fra undersøgelse inden frokost gives den resterende morgendosis af det langsomtvirkende-/ blandingsinsulin

 • • Hvis patienten er tilbage efter frokost undlades den resterende morgendosis af det langsomtvirkende-/ blandingsinsulin. Hvis blodsukkeret kl. 14 er > 15 mmol/L gives insulin RA 6 IE.

 • • Får patienten måltidsinsulin gives vanlig dosis til første måltid efter undersøgelsen.

 

Patienten er i insulinpumpebehandling

Som udgangspunkt kan en person i insulinpumpebehandling være fastende til diverse undersøgelser

uden risiko for hypoglykæmi, selv om deres pumpe kører.

 

 • • Der skal som udgangspunkt ikke opsættes glucose drop

 • • Blodsukker måles 4-5 gange i døgnet som vanligt

 • • Hvis blodsukker er faldende, forventes det, at patienten selv kan reducere midlertidigt i pumpens basal rater til 75% eller 50% af vanlig dosis, så længe der er behov

 • • Kan patienten ikke selv håndtere dette, kan der i stedet suppleres med isoton glucose IV, 100ml/time til blodsukker er normaliseret

 • • Patienten kan selv tage ekstra insulin (bolus) på pumpen, hvis blodsukker overstiger 15mmol/l

 • • Til det første måltid efter undersøgelsen tager patienten insulin (bolus) på pumpen som vanligt

 

Kan patienten ikke selv håndtere pumpen, kan den tages af, og der opsættes GIK-drop.

 

Type 2 diabetes

 • • Ikke insulinbehandlet: Undlad tabletter om morgenen og blodsukker måles x 4-5 som vanligt
   

 • • Insulinbehandlet +/- tabletter: Undlad tabletter om morgenen. Følg i øvrigt type 1 diabetes.