Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opbevaring af lægemidler

Beskrivelse

Medicinskabe og -rum

Lægemidler opbevares i formålstjenligt indrettede og aflåste medicinskabe eller – rum. Disse må kun anvendes til opbevaring og ophældning af lægemidler.

Afvigelse øjenambulatoriet stueetagen Aalborg:

Aflåste medicinskabe befinder sig i et rum, som samtidig fungerer som depot og er gennemgangsrum for patienter til venflonanlæggelse.

Afvigelse operationsafsnittet Aalborg:

Aflåste medicinskabe findes i Sterildepot, hvori der foregår anden aktivitet.

Narkotiske lægemidler skal opbevares adskilt fra andre lægemidler i medicinskabet

Afvigelse øjenambulatoriet stueetagen Aalborg:

Kokain øjendråber står i aflåst skab med øvrige lægemidler.

Kokainøjendråber findes kun i lav koncentration og max. 3 flasker og kan derfor ikke misbruges (ifølge farmaceut fra sygehusapoteket).

Akutpakke

Se Lægemidler til akutte situationer

Nøgleliste

Der skal på afdelingen forefindes en liste over de personer, der har adgang til medicinskabet eller –rummet.

I Øjenspecialet Aalborg Universitetshospital ligger nøgleliste hos afdelingsledelsens sekretær, samt på lokalt K-drevet.

 

Opbevaring

Lægemidler opbevares, som angivet på emballagen. Lægemidler opbevares enten ved stuetemperatur (mellem 9 og 25 grader Celsius) eller på køl (temperatur mellem 2 og 8 grader).

Ved afvigelser fra ovenstående temperaturer kontaktes Sygehus Apoteket, med henblik på hvad der skal ske med medicinen. Apoteket skal bruge præparatets navn og LOT nummer.

Såfremt intet er angivet på emballagen, skal lægemidlet opbevares ved stuetemperatur.

Der foreligger temperaturlog, som scannes og gemmes på lokalt K-drev under ”indscannede kontrolskemaer og logbøger”.

 

Gennemgang og rengøring

Der skal med passende intervaller foretages gennemgang af medicinskabet, således at lægemidlernes holdbarhedsdato ikke overskrides. Dette udføres af hospitals medicinservice.

Regelmæssigt rengøring af hylder og skabe i rummet, udføres af afsnittets personale.

Medicinskabseftersyn

Én gang årligt foretager sygehusapoteket tilsyn af medicinskab eller – rum.

Afdelingen skal opbevare dokumentation for foretagne tilsyn, gemmes på lokalt K-drev under ”Indscannede kontrolskemaer og logbøger”.

Referencer

DDKM 2. version standard 2.9.5 Opbevaring af lægemidler

Medicinering – Opbevaring af lægemidler

Sygehusapoteket Region Nordjylland Medicinskabseftersyn