Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

A-kir. Hæmatemese og melaena – gastroskopi og koloskopi

Operation og indikation

Hæmatemese kan skyldes blødning i oesophagus, ventriklen eller duodenum. Blødningen kan stamme fra tumorer, ulcera eller varicer.

Melaena kan skyldes blødning i hele mave-/tarmkanalen.

Gastroskopi udføres for at lokalisere blødningskilden. Behandlingen kan bestå i argon beaming (brænding/koagulering af blødende sår), sklerosering (indsprøjtning af koagulerende stoffer i såret) eller banding (elastik på varicer).

Gastroskopi kan også udføres af andre årsager for eksempel forstyrrelser i fordøjelsessystemet på grund af smerter eller som diagnostisk undersøgelse.

Koloskopi er en kikkertundersøgelse af rectum og colon.

Undersøgelsen giver et præcist og skarpt billede af det indvendige af tarmlumen. Findes der tegn til sygdom, sårdannelser, udposninger, svulster eller polypper, er det muligt at tage vævsprøver (biopsi), ligesom man kan foretage mindre kirurgiske indgreb.

Basisobservation og pleje

Se basisobservationer af patienter i opvågningsafsnittet.

Udvidet observation og pleje

Patienter med stor risiko for re-blødning efter gastroskopien indlægges i Opvågningen postoperativt til 24-timers observation.

Patienten registreres i det intermediære afsnit i Koorint systemet.

Når patienten bliver meldt til opvågningsafsnittet, er det en fordel at have følgende ting klar:

Brækposer, cellestof, sorte affaldsposer, fæcesposer samt remedier til soignering af patienten. Efter lægeordination kan der evt. anlægges Flexi-Seal®.

Efter patienten har fået lavet gastroskopisk behandling på baggrund af hæmatemese, vil man kunne forvente, at patienten kvitterer melaena per rectum.

Er der frisk blod efter gastro- eller koloskopi, skal A-kirurg kontaktes.

Hyppig kontrol af arteriegas eller hæmoglobin i starten.

Efter ordination gives 80 mg Pantoloc® i.v. som bolus. Herefter infusion Pantoloc® 8 mg/t i.v. i 72 timer.

Patienten er altid fastende til gastro- og koloskopi.

Postoperativt er det altid lægeordineret, hvad der må gives per os.

Lejring

Fri men under hensyntagen til patientens tilstand.

Psykisk pleje

Af hensyn til patientens blufærdighed er det vigtigt at skærme af omkring denne.

Smertebehandling og anden medikamentel behandling

Patienten har som oftest rammeordination.

Som udgangspunkt er det ikke forventeligt, at en gastroskopi eller koloskopi er efterfulgt af stærke smerter.

Hvis patienten derfor klager over vedvarende svære smerter, bør den potentielle risiko for perforation under gastroskopien/koloskopien overvejes, og der tages kontakt til anæstesiolog og kirurg for yderligere vurdering af patienten.

NSAID er kontraindiceret ved blødning i mave-/tarmkanalen.

Obs. Skal ikke have Innohep® eller Fragmin®.

Udskrivelse

Ved lanlagte undersøgelser med gastroskopi og koloskopi, kan patienten som hovedregel udskrives efter udskrivningskriterierne.

Akutte patienter med blødning forud for undersøgelsen udskrives altid af anæstesilæge.

Patienter, som har et stort mavesår, eller hvis der er tale om ”kartut” skal observeres ofte i 24 timer. Dette aftales mellem anæstesilæge og kirurg.

24-timers patienterne udskrives altid af anæstesilæge.