Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastroskopi

Formål

Definition af begreber

 • • En gastroskopi er en kikkertundersøgelse af oesophagus, ventrikel og duodenum. Undersøgelsen kræver, at de fleste børn skal i generel anæstesi. Kan udføres med sedation til ældre børn

 • • Alle patienter skal henvises til Aalborg.

Beskrivelse

Indikation

 • • Akutte tilstande

  • • Akut øvre gastrointestinal blødning (hæmatemese og/eller melaena)

  • • Fremmedlegeme

 • • Alarmsymptomer

  • • Patienter med faresignaler, der kan henføres til øvre gastrointestinale kanal bør altid som primære undersøgelse tilbydes gastroskopi

   • • Synkebesvær

   • • Anæmi, okkult gastrointestinal blødning

   • • Betydende vægttab

   • • Vedvarende opkastninger

   • • Udfyldning i øvre del af abdomen

 • • Dyspepsi

  • • Dyspeptiske gener (epigastrisk smerte eller ubehag) udgør den hyppigste indikation for endoskopi

  • • Patienter uden ovennævnte alarmsymptomer kan udredes med noninvasiv test (breath test) overfor Helocobacter pylori

   • • Ved positiv test gives helocobacter pylori eradikationskur

   • • Ved negativ test kan organisk sygdom udelukkes med stor sandsynlighed og gastroskopi vil sjældent være indiceret hos denne patientgruppe

 • • Gastroøsofageal refluks

  • • Gastroskopi kan overvejes hos patienter med symptomer forenelige med gastroøsofageal refluks i følgende situationer:

   • • Manglende effekt af protonpumpehæmmere

   • • Patienter med langvarig behandling af protonpumpehæmmere over ½ - 1 år

  • • For at undgå falsk negative resultater bør elektiv gastroskopi gennemføres, når patienten har symptomer, og på et tidspunkt hvor patienten ikke har været i syresekretionshæmmende behandling (specielt protonpumpehæmmere) i mindst 14 dage (antacida til symptomkontrol kan tillades)

 • • Cøliaki

  • • Patienten skal fortsætte med fuldkost indtil gastroskopien bliver udført, selvom der i blodprøver er konstateret forhøjet IgA anti-vævs-transglutaminase antistoffer på grund af komplet klinisk remission på glutenfri kost i løbet af uger. Detaljer ses på vejledning fra Dansk Pædiatrisk Selskab

 • • Øvrige indikationer

  • • Kontrolgastroskopi af ulcus i ventriklen

  • • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD). Gastroskopi bør så vidt muligt gennemføres på alle børn mistænkt for IBD

  • • Svære tilfælde med disakkarid malabsorption: Tyndtarmsbiopsi med enzymbestemmelser ( kun efter konference med speciallæge)

   • • Laktase (galaktose-glukose)

   • • Sukrase (fruktose-glukose)

   • • Maltase (glukose-glukose)

   • • Isomaltase (glukose polymere)

Kontraindikation mod gastroskopi

 • • Der foreligger ikke absolutte kontraindikationer for gastroskopi, især ikke ved børn

 • • Sværere respirationsinsufficiens og nylig akut myokardieinfarkt kan give problemer i relation til gastroskopi og disse patienter kræver nøje observation

 • • Mistænker man faryngoøsofageale divertikler (Zenker’s diverticulum) bør man udvise speciel omhu ved nedføring af gastroskopet

 • • Hvis der skal tages biopsier henvises til denne instruks https://pri.rn.dk/Sider/23837.aspx

Sådan bestilles en gastroskopi

 • • Lægen dikterer henvisningen eller skriver den selv i NordEPJ..

 • • Husk at angive, at gastroskopien skal foregå i generel anæstesi, hvis dette er tilfældet

 • • Henvisningen skal venligst sendes til Børneafdelingen, Aalborg.