Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Implantater håndtering

Formål

Med implantater forstås i denne forbindelse brystproteser

 • •  Sikre at det korrekte implantat anvendes

 • •  Sikre sterilitet, dato, intakt emballage

Beskrivelse

Procedure

Præoperativt

Den assisterende operationssygeplejerske skal sikre sig.

 • •  at implantater, der står på operations plankort skal anvendes er på operationsstuen.

 • •  at implantaterne er sterile, tjekke udløbsdato, indpakningen er intakt

Den person der udfører kontrollen har ansvaret for at den er udført korrekt.

Peroperativt

 • •  operationssygeplejersken sikrer sig at implantatet er i overensstemmelse med ordination.

 • •  Ved udpakning tjekkes implantatet af den assisterende gulvsygeplejerske og gulvpersonalet

 • •  Implantatet modtages af kirurgen med rene handsker

 • •  implantatet opbevares så vidt muligt i den sterile indpakning

 • •  implantatet kontrolleres om det er intakt.

 • •  implantatet overhældes med Hexamycin blanding før indsættelse.

Postoperativt

 • •  meddelelse om genbestilling af proteser/ekspander/sizer fra lager til ansvarshavende sygeplejerske.

 • •  efter brug af specifikke proteser skal ansvarshavende sygeplejerske have protese mærkater udleveret

 • •  opføre dokumentation i form af labels i operationssygepleje journal og labels til

patientjournal.

 • •  implantater fjernet fra patient skal kasseres på forsvarlig vis.