Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BAC-test

 

Baggrund:

På føde- og svangregang tages i det daglige arbejde mange BAC-test ’for en sikkerheds skyld’. Også præoperativt bestilles BAC-test før operationer, hvor risikoen for stort og hurtigt blodtab er meget lav. Dette er dyrt og i langt de fleste tilfælde unødvendigt. En stor dansk undersøgelse har fundet risikoen for et uventet fund af antistoffer til at være 9/100.000 (1 ud af 11.050 kejsersnit). Da en BAC-test kan udføres på 45 min og der altid findes lagre af ’nødblod’ (0 Rh-neg) vil man altid kunne gøre blod parat i tide, selv i en uventet opstået kraftig blødning, f.eks. post-partum blødning. På den baggrund findes det forsvarligt at reducere udførelse af BAC-test til nedennævnte situationer.

 

BAC-test før elektiv kirurgi

Laparotomi m mistanke om malignitet (RMI > 200, Hysterektomi i DGC-regi)

Sectio v placenta prævia og mistanke om placenta accreta/percreta

 

BAC-test på 105:

Ved indlæggelse til observation for:

Placenta prævia

Abruptio placenta

 

BAC-test på fødegangen (i fødsel):

Risikofaktorer:

Tidligere svær post-partum blødning (>1000ml)

Tidligere sectio x 2 (risiko for prævia/accreta > 2%; men hvis prævia udelukket v UL kan BAC-test undlades)

 

Klinik:

Post-partum blødning > 1000 ml

Fastsiddende placenta eller retinerede cotelydoner (Manuel placentafjernelse/intrauterin palpation)

Mistanke om abruptio placenta

Før sectio grundet dybt sæde af placenta

 

Akut sectio:

Ved ovennævnte risikofaktorer eller klinik. Et gult eller rødt sectio må ikke forsinkes af ønske om BAC-test. Kan da tages peroperativt.

 

 

Irregulære antistoffer:

Patienter med irregulære antistoffer fundet v tidlig screening – og som har fået lov at føde i Hjørring – skal have tages serologisk forlig (BF-test), når de indkommer på afdelingen i fødsel. Denne analyseres i Ålborg og det kan derfor tage nogle timer inden der er blod parat.

Se i øvrigt ’Blodtypebestemmelse,BAC-test, BF-test’ .

 

 

Referencer: Acta Obst. Gyn. Scand. 2005:84:448-455: Larsen R; Cesarean Section: Is pretransfusion testing for red cell alloantibodies necessary?