Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kursistforløb i Onko-sektionen

 

Kursisterne er 4 måneder i sektionen samtidig med at vagter og udetjenester skal afholdes.

 

I den første måned fokuseres på konferencerne, der superviseres af speciallæge (er angivet på ugeskemaet, skal også supervisere beskrivelse af ambulante undersøgelse.) Desuden beskrives ambulante CT-undersøgelser. Store undersøgelser skal superviseres inden beskrivelsen eller gennemlæses af speciallæge inden godkendelse eller godkendes af speciallæge, og der skal gives feedback til kursisten.

Efter den første måned stillingtagen til om kursisten kan godkende selv (alle speciallæger) Vigtigt at kursisten selvfølge spørger ved problemer i hele opholdet og alle i sektionen deltager i supervisionen.

Udover konferencer og ambulante undersøgelser er der den akutte funktion i sektionen med akut-telefonen med besvarelser fra undersøgelsesstuerne, spørgsmål fra afdelingerne, lære at visitere akutte undersøgelser give præliminært svar på disse undersøgelser.

Desuden skal kursisten se terapiscanninger fra stråleterapien, hvilke principper der indtegnes efter og deltage i et par enkelte terapikonferencer.