Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skift af PEG-sonde med plade

 

Formål

At sikre optimalt patientforløb, for patienter der får skiftet ernæringssonde.

 

Definition af begreber

Ved PEG-sonde forstås: Percutan Endoskopisk Gastrostomisonde, der går gennem bugvæggen til ventriklen. PEG-sonde, ernæringssonde med ballon, G-tube er relaterede navne for en sonde placeret i ventriklen og fastholdt med en væskefyldt ballon gennem et stoma på abdomen.

Ved usteril sygeplejerske forstås: Den sygeplejerske som varetager den usterile del af proceduren

Ved steril sygeplejerske forstås: Den sygeplejerske som med sterile handsker anlægger en ny sonde.

 

Beskrivelse
 

SKIFT AF PEG-SONDE MED plade

Lejring

Ve. sideleje eller rygleje, afhængig af sedering.

Patientforberedelse:

Lægelig vurdering om indgrebet skal foretages i en let sedering eller med narcose standby, evt. generel anæstesi.

Fremstilling:

 • • Gastroskop

 • • Polypslynge

 • • Bakke til lokalanæstesi

 • • Sterilt vand

 • • Blå ble

 • • Skiftesæt

 • • Installagel

 • • PEG-sonde med ballon svarende til nuværende størrelse

 • • !0 ml sprøjte

 

Procedure

 1. 1. Patienten gastroskoperes.

 2. 2. Sonden løsnes på abdomen

 3. 3. Pladen fanges med polypslynge

 4. 4. Sonden afklippes i hudniveau

 5. 5. Skopet med indvendig plade trækkes op.

 6. 6. Huden rengøres og installagél sprøjtes i kanalen.

 7. 7. Med sterile handsker anlægges ny PEG sonde. 5ml Sterilt vand (eller ønsket mængde)kommes i ballonen.

 8. 8. Sondens placering kontrolleres ved aspirering med Janetsprøjte, samt ved at lytte med stetoskop, mens der pustes luft i sonden.

 

 

Undtagelsesvis udelades punkt 1-5 og pladen på sonden klippes i hudniveau for at passere gennem tarm.

Dette er en lægelig vurdering

 

Informationsmateriale:

 • • Grøn ernæringsrecept

 • • Vejledning i pleje af ernæringssonde med ballon

Pjecer fra Nutricia:

 • • ”Sondeernæring i hjemmet. -En vejledning om sonder og sondeernæring”

 • • ”SondeernæringsManual. –En vejledning til læger, sygeplejersker, diætister og andet sundhedsfagligt personale om sonder og sondeernæring”

 

Information til

patient/pårørende/plejepersonale:

 

Spl. sikrer at de er fortrolige med den daglige pleje af sonden.

 

Spl. kan ved behov undervise ledsageren i skift af sonden mhp. at fremtidige sondeskift varetages i hjemmet.

I så fald medgives grøn ernæringsrecept hvor sondetype og størrelse er angivet. Der kan evt også medgives en sonde.

 

Spl. sikrer sig at pt. har modtaget relevant informationsmateriale og udleverer vejledning i pleje af sonden.

Evt. aftale undervisning i pt.s eget hjem

Udarbejdet August 2011, rev.Juni 2012 (LM og HKK)

 

 

 

Referencer

Pjecer fra Nutricia:

 

Det sundhedsfaglige råd for medicinsk og kirurgisk gastroenterologi, neurologi og pædiatri: