Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skift af PEG-pladesonde til PEG-ballonsonde AKO

 

Formål

At sikre optimalt patientforløb, for patienter der får skiftet ernæringssonde.

 

Definition af begreber

Ved PEG-sonde forstås: Percutan Endoskopisk Gastrostomisonde. En sonde som går gennem bugvæggen til ventriklen.

PEG-sonde, ernæringssonde med ballon, G-tube er relaterede navne for en sonde placeret i ventriklen og fastholdt med en væskefyldt ballon gennem et stoma på abdomen.

 

 1. a. Pladesonder:

Også kaldet Pull-type, anlægges og fjernes endoskopisk.

 

En PEG-pladesonde kan tidligst fjernes/skiftes 3 måneder efter anlæggelse pga. risikoen for lækage af ventrikelindhold i peritoneum, de rkan have fatale konsekvenser for patienten.

 

 1. b. Ballonsonder:
  Også kaldet Push-type, der anlægges og fjernes perkutant.

 

 1. c. Mic-key sonder:

Også kaldet knapsonde. Sonden kan adskilles på hudniveau.

Pt. skal selv købe og medbringe Mic-key i modsætning til en standard ballonsonde, der udleveres af hospitalet.
Anlæggelse af Mic-key knap er lidt mere kompliceret fordi tykkelsen af hud + mavesæk skal udmåles.
Proceduren udføres af læger med erfaring heri.

 

Beskrivelse
 

SKIFT AF PEG-SONDE MED plade

Sedering af pt.:

 

 

Lejring

 

Patienten modtages

 

Lægelig vurdering af om indgrebet skal foretages i en let sedering eller under narkoseledsagelse.

 

Ve. sideleje eller rygleje, afhængig af sedering.

 

Modtagelse af patient - AKO

Sikker Kirurgi Tjekliste I kirurgisk speciale

 

Fremstilling:

 

 • • Der fremstilles som til gastroskopi:

Gastroskopi – sygeplejeopgaver AKO

Rengøring og håndtering af endoskoper AKO

 

 • • Polypslynge

 • • Handsker

 • • Sterilkop med krøller

 • • Sterilt vand

 • • Blå ble

 • • Skiftesæt

 • • Installagel

 • • PEG-sonde med ballon svarende til nuværende størrelse

 • • 5 ml sprøjte

 • • Evt. Janetsprøjte og stetoskop

 

Procedure

 

 1. 1. Huden omkring stomaet sogigneres med NaCl

 2. 2. Patienten gastroskoperes

 3. 3. Sonden løsnes på abdomen

 4. 4. Pladen fanges med polypslynge

 5. 5. Sonden afklippes i hudniveau

 6. 6. Skopet med indvendig plade trækkes op

 7. 7. Huden rengøres og Installagel sprøjtes i kanalen

 8. 8. Den nye PEG-sonde anlægges – ballonen fyldes normalt med 5 ml sterilt vand

 9. 9. Sondens placering kontrolleres med gastroskop eller ved aspirering med Janetsprøjte og ved at lytte med stetoskop, mens der pustes luft i sonden og lændemarkering i hudniveau noteres

 

Informationsmateriale:

 

 • • Grøn ernæringsrecept

 • • Udskrivningsmappe medgives patienten – mappen indeholder:

   • • Brochure: Støtte til sondeernæring I hjemmet (til patientn/pårørende)

   • • Tjekliste ved udskrivning

Guide: Udfyld den grønne recept korrekt.
Bestillingsfolder og label til grøn recept (til sundhedsfagligt personale)

   • • Samt yderligere materiale

Information til

patient/pårørende/plejepersonale:

 

Spl. sikrer at patient/pårørende har modtaget relevant informationsmateriale, og at de er fortrolige med den daglige pleje af sonden.

 

Spl. kan ved behov undervise ledsageren i skift af sonden mhp. at fremtidige sondeskift varetages i hjemmet.

I så fald medgives grøn ernæringsrecept hvorpå sondetype og størrelse skal angives.

 

Der kan evt. også medgives en ekstra sonde

 

Dokumentation af sondeskift

Spl. dokumenterer sondeskiftet i EPJ:

 • • Sondetype

 • • Størrelse på sonden

 • • Længdemærke

 • • ml sterilt vand i ballonen

 

I patientvejledningen ”Støtte til sondeernæring i hjemmet” noteres:

 • • Sondetype

 • • Størrelse på sonden

 • • Længdemærke

 • • ml sterilt vand i ballonen

 • • Dato for anlæggelse

Udarbejdet August 2011, rev. november 2021 (MG)

 

 

 

Referencer

Flocare® PEG

https://www.nutricia.dk/vores-produkter/flocare-gastrostomisonder/flocare-peg-sonde

 

ENFit™

http://www.nutriciaflocare.com/safety.php