Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thyreoidea: Nyfødte ved maternel thyreoidea sygdom:

Baggrund:

Under graviditeten er udviklingen af fosterets hjerne afhængig af både maternelle og føtale thyreoidea hormoner. Fosterets egen produktion starter først ved 12.- 14. gestationsuge.

Hypothyreoidisme hos mater:

  • • Kongenit hypothyreose hos mater: Ingen specielle forholdsregler – med mindre barnet har symptomer.

  • • Thyreoidit hos mater med forhøjet TPO antistoffer: Antistofferne kan passere placenta, men giver kun sjælden problemer. Ved symptomer kontrolleres TSH, T3, T4 og TPO antistoffer på barnet på 5. levedag.

  • • Hvis barnet har TPO antistoffer og struma vil en transitorisk primær hypothyreose være sandsynlig, og behandles med Eltroxin. Se instruks for kong. hypothyreose. Behandlingen vil formentlig kunne aftrappes over 4 – 6 uger.

  • • Hypothyreose hos mater sekundær til behandling for Graves sygdom. Se nedenfor.

Thyreotoxicose hos mater:

0,2 % af alle gravide har eller har haft Graves sygdom, men kun 1 % af børn født af disse mødre udvikler thyreotoxicose.

 

Maternelle TSH-receptor antistoffer (TRAB) passerer placenta og kan stimulere den føtale thyreoidea funktion med risiko for udvikling af thyreotoxicose hos fosteret. I sjældne tilfælde drejer det sig om inhiberende antistoffer med risiko for hypothyreose hos fosteret. Gravide med kendt thyreotoxicose kontrolleres i Gyn/obstr afd i samarbejde med Med. End. afd. med opfølgning af TRAB med henblik på risikovurdering for fosteret. Ved forhøjede TRAB-antistoffer > 10 iu/l er der øget risiko for føtal og neonatal thyreotoxicose. Den gravide med thyreotoxicose behandles med lavest mulige dosering, da den antithyreoide medicin også passerer placenta med parallelt fald i fosterets thyreoideafunktion. Efter fødslen udskiller den nyfødte den antithyreoide medicin i løbet af de første dage (T½ få timer), mens antistofferne først forsvinder i løbet af 3-4 måneder med risiko for transitorisk thyreotoxicose med debut 2 – 7 dage efter fødslen og varighed uger til mdr.
 

På alle nyfødte af mødre, som er eller har været i behandling for Graves sygdom, incl radioaktiv jod behandling eller operation, og hvor der foreligger TRAB > 2 iu/l foretages følgende undersøgelser:

  • • TSH, T4, T3, og TRAB på navlesnorsblod. Foreligger der ingen kliniske tegn på thyreotoxicose, kan barnet observeres på barselsgangen, ellers overflytning til neonatalafdelingen straks efter fødslen.

  • • Ved positiv TRAB-antistoffer gentages TSH, T3, T4 dag 5 og dag 10.

 

Symptomer på thyreotoxicose:

  1. 1. Hos fosteret (3.trimester): takykardi, dårlig trivsel eller IUGR, evt abort/præmatur fødsel.

  2. 2. Ved fødslen: IUGR, struma, takykardi, arrytmi, irritabilitet, hepatosplenomegali, exophtalmus, præmatur craniosynostose. Kan være livstruende pga. kardiel inkompensation.

 

Behandling af neonatal thyreotoxicose: Se særskilt instruks

 

 

Referenceværdier:

 

 

Navlesnor

Dag 1

Dag 5

>dag 7

TSH miu/l

5-18

3-120

0,5-10

0,6-8

Total T4 nmol/L

70-200

170-400

140-350

90-200

Total T3 nmol/L

0,4-1,7

0,9-3,8

1,1-3,5

1,5-4,5

 

 

Referenceværdierne er vejledende ud fra forskellige opgørelser.