Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsproblemer med hæmodialysekateter (D-CVK og permanent kateter) inkl. trombolysebehandling (urokinase samt Actilyse)

 

 • BEMÆRK: Trombolysebehandling (Actilyse- samt Urokinase/Syner-kinasebehandling) SKAL lægeordineres

Jf. Hæmodialyse – Karadgang klik her

Om funktionsproblemer ved hæmodialysekatetre

 • • Centrale venekatetre (D-CVK) okkluderes ofte med dårligt flow til følge. Okklusionen kan være forårsaget af en trombe i selve kateteret eller en del af en større trombe, der dækker kateterets yderside og strækker sig ned over kateterets spids.

 • • Under hæmodialyse skal et hæmodialysekateter kunne fungere med et effektivt blodflow på minimum 200 ml/min., uden der kommer mange alarmer grundet lavt arterietryk/højt venetryk.

 • BEMÆRK: De accepterede tryk på Fresenius maskinerne er: Arterietryk max. -200, Venetryk max. 240.

Ved tryk over disse sænkes blodflow.

 • • Leverer hæmodialysekateteret ikke et sufficient blodflow ved mere end 2 på hinanden efterfølgende behandlinger på trods af forsøg på udbedring ud fra denne instruks, tages stilling til evt. skift af kateteret.

 

Ingen eller meget ringe aspiration på begge kateterben

 1. 1. Bed patienten om at trække vejret dybt og hoste.

 2. 2. Pt.s lejring ændres (f.eks. ligge fladt).

 3. 3. D-CVK efterses for knæk (også under forbindingen) og forsøges udrettet.

 4. 4. Stødvis aspiration med 20 ml. sprøjte med 5 ml. NaCl.

 5. 5. Hvis det stadig ikke er muligt at aspirere på et eller begge ben, må der forsøges gennemskyllet med 10 ml. NaCl uden at forcere.

 6. 6. Er det muligt at aspirere på et ben og gennemskylle på det andet forsøges opstart med det gennemskyllede ben som veneben.

 • BEMÆRK: Punkt 7 foretages kun ved akut dialysekateter!

 1. 7. Såfremt ingen/ringe aspiration er mulig, kan kateteret forsøges drejet op til 180 grader (husk at holde ”vingerne” med suturer fast, så de ikke drejer med). Herefter forsøges igen aspiration og gennemskylning af begge ben.

 • ADVARSEL: SKUB ALDRIG KATETERET LÆNGERE IND.

 1. 8. Ved fortsat manglende aspiration på begge ben, tilkald læge som tager stilling til evt.

  • • Trombolysebehandling – SKAL lægeordineres

  • • Tilbagetrækning af kateteret

  • • Skift af D-CVK

Trombolysebehandling – SKAL lægeordineres

Standardpræparatet ved trombolysebehandling i dialysen er Actilyse (alteplase) - et alternativ præparat til trombolysebehandling er fx Urokinasi 100.000 IE.

Standard trombolysebehandling er instillering inden opstart (ikke instillering v.slut som tidligere).

 

Standardprocedure for Actilyse-instillering

I afdelingen er Actilyse er tilgængelig en pakningsstørrelse indeholdende et hætteglas pulver med 10 mg alteplase og et hætteglas med 10 ml solvens.

Ved at blande disse to, fås 10 ml Actilyse (alteplase) á 1 mg/ml.

 • • Til hvert kateterben trækkes lumen på kateterbenene + 0,2 ml.

 • • Dette instilleres langsomt i kateterbenene - tæl til 10.

 • • Efter 30 min prøves kateteret. Hvis der frit kan aspireres, fjernes 5 ml og flushes med 10 ml NaCl, og der startes dialyse .

 • TIP: Ved næste dialyse kan instillering af Actilyse eventuel gentages inden dialyseopstart, hvis ikke der kan mærkes sufficient flow ved aspiration af blod efter skylning ved dialysen.

 • BEMÆRK: Hvis der ikke er effekt af standard Actilysebehandling kontaktes lægen med henblik på næste tiltag (fx instillering v. slut).

 

Standardprocedure for Urokinasi-instillering

 • • Inden brug hentes et hætteglas med pulver Urokinasi 100.000 IE.

 • • Pulver Urokinasi 100.000 IE fortyndes med 8 ml isotonisk NaCl

(eventuelt medfølgende ampul med 2 ml NaCl kasseres)

 • • Til hvert kateterben trækkes lumen på kateterbenene + 0,2 ml.

 • • Dette instilleres langsomt i kateterbenene – tæl til 10.

 • • Efter min 20 min og max 60 min prøves kateteret. Hvis der frit kan aspireres, fjernes 5 ml og flushes med 10 ml NaCl, og der startes dialyse

 • TIP: Ved næste dialyse kan instillering af Urokinasi evt gentages inden dialyseopstart

 

 • BEMÆRK: Hvis der ikke er effekt af standard Urokinasi-behandling, kontaktes lægen med henblik på næste tiltag.