Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fremmedlegemer i øvre del af mavetarmkanalen

 

De fleste fremmedlegemer i øvre del af mavetarmkanalen passerer spontant, men hos en del

(10-20%) vil der være behov for endoskopisk fjernelse.

 

Fremmedlegemer i pharynx, hypopharynx og esofagus behandles af Øre-Næse-Halsafdeling

– se klinisk vejledning synkestop.

Generelt gælder, at flere fremmedlegemer, end man umiddelbart skulle forvente, kan passere spontant. Lange fremmedlegemer hos voksne (større end 10 cm) har tendens til at sætte sig fast i duodenum, hvor der er perforationsrisiko, hvorfor disse altid skal fjernes.

 

Større fremmedlegemer fx. knive og gafler

Hvis de er lokaliseret til ventriklen, kan de ofte fjernes endoskopisk vha. slynge. Foregår i universel anæstesi med intuberet patient.

 

Et PRI dokument, der omhandler alle typer af fremmedlegemer, der kan sluges, vil blive meget langt. Der henvises derfor til:  

 

https://www.esge.com/assets/downloads/pdfs/guidelines/2016_s_0042_100456.pdf

 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/oere-naese-hals/tilstande-og-sygdomme/svaelget-nederste-del/boern-med-slugt-fremmedlegeme/

 

Disse dokumenter opdateres løbende.

Såfremt du fortsat er tvivl, bør der konfereres bagud.