Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemmemonitorering af ICD patienter

 

Det tilstræbes, at alle nyimplanterede ICD patienter opkobles til hjemmemonitorering ved næste dags kontrol. Når ICD patienten er opkoblet til hjemmemonitorering, bevirker det, at bilkørsel kan genoptages efter 1 uge. Hvis ICD patienten har været synkoperet eller har haft en primær arytmi gælder reglen med 3 mdr. kørselsforbud. https://www.cardio.dk/korekort-2018#384-icd-tabel-4

 

Medtronic

Abbott

Biotronik

Boston Scientific/Vicare

 

Medtronic (MyCarelink)

Opkobling:

 • • Demonstrere for patient med demo-model, hvordan MyCarelink sættes op

 • • Gennemgå manual til opsætning af MyCarelink sammen med patient. Opsætning af Carelink monitor

 • • Fortælle patienten om, at lade monitor stå tændt ved siden af sengen (max 3 meter)

 • • Husk at programmere Homemonitor ON. Findes under alarmerne (Alarmer sendes da automatisk)

 • • Skriv serienummer på hjemmemonitor bag på follow-up skema

 • • Skriv patienten telefonnummer bag på follow-up skemaet

 

Registrere patienten i Medtronic Carelink Network:

 • • Hjemmesiden hedder: https://europe.medtroniccarelink.net/Clinician/home.aspx

 • • Log ind med brugernavn og password

 • • Under quick links i højre side→tryk på Add a patient

 • • Udfyld alle rubrikker med *

 • • På næste side udfyldes også alle rubrikker med *. Marker at monitor er ”Distributed fra clinic inventory” og skriv serienummer på monitor. Vælg monitormodel. Indtast endvidere patientens telefonnummer.

 • • Pt. skrives på relevante dato for hjemmemonitorering. Skriv navn, CPR-nummer og initial setup Carelink

 • • OBS: Hvis den næste kontrol for patienten er en hjemmemonitoreringskontrol bookes denne dato. (Tid videregives til sekretær)

 

Abbott (Merlin)

Opkobling:

 • • Udlevere hjemmemonitor til patienten

 • • Demonstrere for patienten, hvordan hjemmemonitor sættes op. Udlevere instruksen ”Parring af ICD og Merlin hjemmemonitor fra Abbott”. Parring Merlin

 • • Fortælle patienten om, at lade monitor stå tændt ved siden af sengen (max. 3m fra seng)

 • • Skriv patientens telefonnummer på bagsiden af follow-up skemaet

 

 

 

Registrere på Merlin.net:

 • • Hjemmesiden hedder: https://merlin.net

 • • Log ind med brugernavn og password

 • • Tryk på ”Enroll a new patient” til højre på forsiden.

 • • Under ”Enroll manually”. Tryk på enroll

 • • Udfyld alle rubrikker med *

 • • Indtast også patientens tlf. nummer

 • • Tryk continue

 • • På transmittersiden. Tryk continue.

 • • På follow-up schedulesiden. Tryk på manuel entry calendar

 • • Scheduler en tid om ca. 14 dage.

 • • Den schedulerede tid skrives på den relevante ugeseddel for hjemmemonitorering med dato og CPR-nummer. Der skrives 1. sending Merlin.

 • • OBS: Hvis den næste kontrol for patienten er en hjemmemonitoreringskontrol bookes denne dato også. (Tid videregives til sekretær)

 • • Tryk continue

 • • Direct alerts notifications. Tryk continue

 • • Baseline clinical data. Tryk continue

 • • Enrollment complete. Tryk finish

 

Billede 1

Biotronik

Opkobling:

 • • Hjemmemonitor, CardioMessengerSmart udleveres.

 • • Fortælle patient om at sætte monitor i stikkontakt og tænde på siden af monitoren. Der skal stå OK på skærmen og monitor er nu i funktion.

 • • Monitor skal ligge ved siden af sengen. (ICD og monitor er i kontakt med hinanden hver nat og der ”laves en daglig sending”)

 • • Skriv patientens telefonnummer på bagsiden af follow-up skemaet

 • • Pt. skrives på relevante dato for hjemmemonitorering. Skriv navn, CPR-nummer. 1 sending Biotronik

 

Registrere på Biotronik Home Monitoring Center:

 • • Hjemmesiden hedder: http://www.biotronik-homemonitoring.com

 • • Log ind med brugernavn og password

 • • Tryk på New Patient (til venstre)

 • • Udfyld alle felter med *

 • • Udfyld også PID →tryk Identify

 • • Sæt flueben ved Patient Consent

 • • Tryk dernæst i Enter Personal Data

 • • Udfyld med patientens navn og telefonnummer

 • • Tryk på Apply og derefter på Confirm

 

Latitude - Boston Scientific

Opkobling:

 • • Demonstrere for patient, hvordan der laves initial setup. Opsætning af latitude monitor

 • • Udlevere ”manual til opsætning af Latitude”.

 • • Fortælle patienten om, at lade monitor stå tændt ved siden af sengen (max 3 m fra seng)

 • • Skriv patienten telefonnummer bag på follow-up skemaet

 

Registrere på Latitude Patient Management:

 • • Hjemmesiden hedder: https://www.latitudenxt.bostonscientific-international.com

 • • Log på med brugernavn og adgangskode

 • • Tryk i Manage clinic

 • • Tryk i Enroll Patient

 • • Udfyld felter med rødt + *

 • • Tryk continue

 • • Udfyld felter med rødt +*

 • • Tryk continue

 • • Afslut med save

 • • På schedulesiden. Tryk på manuel schedule og scheduler en tid om ca. 14 dage.

 • • Den schedulerede tid skrives på den relevante ugeseddel for hjemmemonitorering med dato og CPR-nummer. Der skrives 1. sending Latitude.