Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Røntgenundersøgelse – Thorax - Børn

 

Alle thorax optagelser, især børneoptagelse, skal være:

  • • vel centreret

  • • vel positioneret

  • • vel indblændet

  • • velinspireret, d.v.s. at man kan med fordel vente med at exponere indtil barnet trækker vejret maximalt ind

 

Thorax hos nyfødte:

Indikation:

Respirations problematikker: præmaturer (RDS), MAS, spontan pneumothorax, hjertefejl, wet- lungs, BPD, infektion, andet misdannelse.,

Kontrol: af NVK, NAK, trakeal tube, pleura dræn, HFO (hurtig iltnings respirator).

Optagelsen foretages på neonatal afdelingen: AP plan. Optagelsen foretages gennem kuvøsen.

Hvis pneumothorax: Barnet skal ligge på den raske side, og der tages billede af thorax med horisontal strålegang af thorax.

Ved kontrol af dræneret pneumothorax, kan der eventuelt tages sideleje optagelse til bedømmelse af rest pneumothorax, men skal ikke tages som rutine, kun efter anmodning fra radiologen.

 

Hvis kontrol af:

trakeal tube: AP,

pleura dræn: AP, og evt. profil (mhp. placering af drænspids)

NAK: ”babygram” dvs optagelse af thorax-abdomen i AP retning,

NVK: ”babygram” dvs. thorax- abdomen i AP og evt. profil optagelse (aftales med børnelæge på Neonatal Afd.)

HFO: AP

(NB: Hvis barnet kan ligge på siden, foretrækkes, mhp. strålehygiejne).

 

Thorax hos børn fra 1 md. til 12 mdr´s alderen: AP liggende,

 

Thorax optagelse af børn mellem 1 år og 4-5 år: AP helst stående,

 

Thorax hos børn> 5 år, eller alle ”fornuftige” børn: PA stående, (op til 18 år)

 

Øvrige indikationer af thorax optagelse hos børn:
 

Hoste, pneumoni, hjertefejl eller anden misdannelse, astma anfald, fremmedlegeme (fast eller flydende), pneumothorax, knoglesygdom/ knogledysplasi, kontrol ved maligne sygdomme (protokollerede undersøgelser), uhensigtsmæssigt håndtering af barn (battered child), kontrol efter trauma, kontrol af katetre, tube, dræn.

 

NB:

Profil optagelsen er strålebelastende, giver 2 x mere stråling end AP/PA optagelsen, derfor er profil optagelsen ikke en rutine hos børn, kun når det står på den visiterede henvisning:

Altså hos børn med malign sygdom, ved forstørrede hilus og mediastinale lymfeglandler eller ved atelektaser.

 

Thorax- optagelsen foretaget på børn indlagt på afd. 113 eller 112: især børn i kuvøse, tages uden fjernelse af elektrodeplaster eller andet plaster, da det kan være en smertefuld proces og kan give hudaffektion. Dog hvis muligt, fjernes ledninger, slanger m.m. fra ”billedfeltet”

Husk at notere i generel note om vagthavende kliniker har set optagelse, gerne med den 4 cifrede regionskode. Hvis billedet ikke er set af kliniker, noteres dette.

 

 

Thorax- optagelsen foretaget på afd. 103 eller børnemodtagelsen: billedet bør tages med samme ovenfor nævnte princip, men husk at barnet/patienten skal ligge klar til billedet uden klæder, skjorte, ble, tæppe eller andet.

Husk at notere i generel note om vagthavende kliniker har set optagelse, gerne med den 4 cifrede regionskode. Hvis billedet ikke er set af kliniker, noteres dette.

 

 

Thorax – m.h.p. fremmedlegeme: skal ses af en læge, da der ofte skal suppleres med gennemlysning m.h.p. mediastinalflagren.