Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cerebrale metastaser

 

Beskrivelse

Diagnose:   MRI med kontrast.

Differentialdiagnoser: Gliom, absces, infektion, demyeliniserende læsion, vaskulær læsion m.fl.

 

Arbejdsgange:

  1. 1. Cerebral metastase med kendt nylig cancersygdom: Henvises straks til neuroonkologisk konference. (Se link)

  2. 2. Cerebral metastase med ukendt primær tumor: Primær tumor hidrører oftest fra lunge (60 %), bryst (15 %), malignt melanom (10 %). Ved ca. 15 % kan der ikke påvises en primær tumor.

  1. A. Hvis der ikke foreligger cerebral MRI med kontrast foretages denne. Hvis der foreligger CT-skanning med kontrast, som viser mange metastaser, og patientens almentilstand er dårlig, er CT tilstrækkelig. MRI af cerebrum bestilles som kræftpakkeforløb. (Se link).

  2. B. CT-skanning af thorax og øvre abdomen bestilles som kræftpakkeforløb.

  3. C. Udvidet anamnese og somatisk objektiv undersøgelse rettet imod primær cancer (hud, mamma, testes, abdomen ect.). Ved suspekte symptomer og fund (og kun i de tilfælde!) bestilles målrettet paraklinisk undersøgelse (f.eks mammografi eller ultralyd af abdomen) uopsætteligt.

  4. D. Ved manglende resultat af punkt B og C bestilles helkrops FDG-PET-CT som kræftpakkeforløb. Hvis der ved denne undersøgelse påvises patologisk opladning, henvises patienten til biopsi fra denne. Ved negative fund henvises til Neurokirurgisk Afdeling med henblik på biopsi af cerebral proces.

 

Symptomatisk behandling:

Hovedpine og andre tryksymptomer: tablet Metylprednisolon 75 mg mane, tablet Prednisolon 100 mg. mane eller ekvipotent dosis af andet Steroid.

 

Antiepileptisk behandling:

Iværksættes ikke profylaktisk, men efter første epileptiske anfald. Valproat, Oxcarbazepin, Levetiracetam er førstevalgspræparater.

Referencer

Ingen referencer angivet.