Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cerebrale metastaser

 

Den neuroradiologiske diagnose stilles på baggrund af MR med kontrast.

Forelægger der kun CT eller MR uden kontrast bestilles straks MR med kontrast. Er der kun en solitær proces er primær hjernetumor den vigtigste diffentialdiagnose.
 

Arbejdsgang efter MR af cerebrum med kontrast:

 

  1. 1. Cerebral metastase med kendt cancersygdom: Der bestilles CT-TAB i kræftpakkeforløb med henblik på ekstrakranielt spredning af den kendte cancer. Patienten henvises NOF konference når svar på CT-TAB foreligger.

 

  1. 2. Cerebral metastase med ukendt cancersygdom: Der bestilles CT-TAB i kræftpakkeforløb. Patienten henvises til NOF når svar på CT-TAB foreligger. Primær tumor er oftest fra lunge, bryst eller malignt melanom. Husk udvidet somatisk objektiv undersøgelse rettet imod primær cancer (hud, mamma, testes, abdomen etc.). Evt. målrettet paraklinisk undersøgelse som supplement til CT-TAB skal overvejes (f.eks. mammografi, ultralyd af abdomen, ultralyd af testis).

 

  1. 3. Er primær tumor fortsat ukendt efter punkt 2 bestilles helkrops FDG-PET-CT som kræftpakkeforløb. Beslutning om FDG-PET tages oftest på NOF konferencen.

 

  1. 4. Beslutning om biopsi fra ikke neural væv tages oftest op NOF konference. Beslutning om hjernebiopsi/operation tages altid på NOF konference.

 

Generelt: Det er vigtigt, at man drøfter omfanget og planen for den videre udredning med patient og pårørende og at man har et klart billede, af patientens tidligere og nuværende funktionsniveau og patientens eventuelle komorbiditet.

 

Symptomatisk behandling:

Hovedpine, andre tryksymptomer eller fokale neurologiske udfald behandles med tablet Metylprednisolon 75 mg eller tablet Prednisolon 100 mg. dagligt, men mindre MR med kontrast har givet mistanke om lymfom eller absces.

 

  • DEFINITION: Antiepileptisk behandling:

Iværksættes efter 1. epileptiske anfald. Levetiracetam er førstevalgspræparat.

 

Referencer

Ingen referencer angivet.