Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Tranexamsyre

 

Formål

At sikre korrekt brug af Tranexamsyre i den præhospitale setting.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Læger og paramedicinere ansat i det præhospitale i Region Nordjylland.

Patientgruppe:

  • • Traumepatienter med mistanke om stor blødning.

  • • Patienter med isoleret hovedtraume og mistanke om intrakraniel blødning.

  • • Blødningsforstyrrelse relateret til graviditet

 

Beskrivelse og virkemåde

Ved alle patienter hvor der er indikation for at give Tranexamsyre, skal det sikres, at der også er rekvireret akutlægebil eller akutlægehelikopter.

Ved tvivl om hvorvidt patienten opfylder indikation for indgift af Tranexamsyre, kontaktes præhospital akutlæge på en af regionens akutlægebiler.

 

Medikament: 

Tranexamic Acid 100mg/ml i 10 ml glasampul. Total dosis i glasampul 1000 mg.

 

Virkemåde:

Syntetisk aminocarboxylsyre, som ved kompetitiv kompleksdannelse med plasminogen hæmmer aktivering af dette. Hæmmer opløsningen af størknet blod.

 

Effekt:

Har i studier vist at kunne øge overlevelsen for visse subgrupper af traume- og hovedtraumepatienter - formentlig ved at begrænse blødning. Ligeledes er der fundet positiv effekt på dødeligheden ved post partum-blødning.

 

Indikation

  • • Traumepatienter med mistanke om stor blødning og systolisk blodtryk <90 mmHg og / eller puls> 110/min 

Og / eller

  • • Patienter med isoleret hovedtraume og mistanke om intrakraniel blødning samt GCS <13

  • • Blødning over 500 ml ved post partum blødning.

  • • Gravide med væsentlig pågående vaginal blødning estimeret> 500 ml, der samtidigt har fået konstateret placenta prævia (forliggende moderkage).

 

tranexamsyre skal være givet indenfor 3 timer efter traumet. Hvis tidspunktet for traumet er ukendt eller der er gået mere end 3 timer er Tranexamsyre kontraindiceret.

 

Kontraindikation

  • • Aktiv trombotisk sygdom som fx. dyb venetrombose, lungeemboli, arteriel trombose og cerebral trombose.

  • • ​Ukendt tidsforløb eller mere end 3 timer siden traume.

  • • Gastro-intestinale blødninger.

 

Dosering

TXA blandes op i 100 ml. NaCl til infusion over 10 min.

Voksne: 1g. I.V. infusion.

Børn: 10mg/kg I.V. infusion.

 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%): Abdominalsmerter, diarré, kvalme, opkastning, hovedpine og svimmelhed.

 

Ikke kendt: Hypotension, tromboemboli, kramper og synsforstyrrelser.

 

Opbevaring

Opbevares sammen med anden medicin. Holdbarhed er anført på ampullen.

 

Ved uklar væske kasseres ampullen.

 

Særlige forhold

Efter indgift af TXA i 100 ml. NaCl påføres mængde af TXA på infusionsflasken til identifikation af medikament og mængde.

 

 

Referencer

https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7638

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(10)60835-5.pdf

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2932233-0

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30638-4/fulltext