Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Tranexamsyre

 

Formål

At forebygge dødsfald hos traumepatienter med massiv blødning.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Læger og lægeassistenter med funktion ved akutlægebilerne i Region Nordjylland

 

Beskrivelse

CRASH-2 studiet viste en risikoreduktion for at dø som følge af blødning i en uselekteret traumepopulation på over 20.000 patienter. Hvis behandling med Tranexamsyre opstartes indenfor 1 time efter tilskadekomst faldt risikoen med 32%, indenfor 3 timer 21%, mens der ved senere opstart var en forøget risiko for død på 44%.

Årsagen til dette tilskrives blandt andet den tidsmæssige udvikling i traumepatientens koagulopati.


Indikation

 1. 1. Alder > 15 år

 2. 2. Traume med blødningsshock (sBT < 90 mm Hg og/eller Puls > 110/min l) eller med betydelig mistanke om signifikant forventelig transfusionskrævende blødning**

 3. 3. < 3 timer fra traumet.

** Klinisk fund af betydelige skader som senere i forløbet kan medføre transfusion fx bilateral femur fraktur, bækkenfraktur, abdominal organlæsion med blødning etc.

 

Kontraindikationer

 • • Aktiv tromboembolisk sygdom (f.eks, dyb venetrombose, lungeemboli, AMI eller blodprop i hjernen)

 • • En forhistorie med trombose eller emboli, herunder retinal vene- eller arterieokklusion.

 • • Risiko for blodpropper eller emboli (f.eks klaplidelser, atrieflimren eller tidligere arteriel trombose eller VTE).

 • • Patienter med mekaniske hjerteklapper.

 • • Patienter med stents, hvor patienten fortsat er i ADP-receptorbehandling (clopidogrel, ticagrelor, prasugrel).

 

Eneste hjertepatient-gruppe, hvor man evt. kan anvende tranexamsyre er stabil angina pectoris patienter, der aldrig har haft AMI og som har afsluttet ADP-receptorbehandling (stenten er på dette tidspunkt dækket af endothel). Denne gruppe er dog overordnet beskeden.

 

Tranexamsyre MÅ ikke bruges til patienter med mistanke om SAH præhospitalt. Det må først gives efter CT-bekræftet diagnose.

Dosering:

 1. 1. Tranexamsyre 1 g. langsomt i.v. (over 10 minutter).

 2. 2. Tranexamsyre 1 g. i.v. som infusion over 8 timer *.

* Infusionen kan opstartes ved ankomst til hospital og skal ophøre ved blødningskontrol, men senest efter 8 timer.

 

Forligelighed ved infusion:

Tranexamsyre er blandbar med isotonisk natriumchlorid-, glucose-, natriumchlorid-glucose- og Ringer-chloridinfusionsvæske samt dextraner. Må ikke blandes med blod.

 

Yderligere håndtering af den blødende traumepatient:

Patienten behandles efter principperne om ”Damage Control Resuscitation” for at undgå koagulopati, acidose og hypotermi, som har vist at give øget overlevelse, bl.a.:

Permissiv hypotension med en systole så lav som det skønnes, at patienten vil have normal kognitiv funktion ved, sædvanligvis systole på 70-90 mmHg.

Minimering af tid på skadesstedet og hurtig transport til skadestue.

 

Ansvar og organisering

Lederne af akutlægebilerne i Region Nordjylland har ansvar for indhold og implementering af instruksen.

Læger og lægeassistenter med funktion ved akutlægebilerne i Region Nordjylland har ansvar for at sætte sig ind i nærværende instruks og overholde den i dagligt virke.

 

 

Referencer

 • • The CRASH-2 collaborators. The importance of early treatment with tranexamic acid in bleeding trauma patients: an exploratory analysis of the CRASH-2 randomised controlled trial. Lancet 2011; 377: 1096-1101

 

 • • The CRASH-2 Collaborators. Eff ects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2010; 376: 23–32.

 

 • • Royal London Hospital Major Haemorrhage Protecol. Code Red.