Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring og brug af endoskopisøjle - stue B og C

 

Formål

At tilegne den nødvendige viden så endoskopisøjlen betjenes korrekt.

 

Definition af begreber

Endoskopisøjle indeholder følgende dele:

  • • UCES-2, kontrolenhed der styrer hele programmet for endoskopisøjlen.

  • • UHI-3, insufflator som tilfører CO2 fra centralt gasanlæg og til patientens abdomen.

  • • Exera II CLV-180, lyskilde. Anvendes til endoskop og endo-eye.

  • • Exera II CV-180, videosystem center. Anvendes til endoskop og endo-eye. Dette apparat konverterer signaler fra videoskop eller kamerahoved til monitor billeder.

  • • VIO-300D, diatermiapparat (1)

 

Beskrivelse

UCES-2 tændes, inden patienten er på stuen, da apparatet bruger et par minutter på at starte op.

Derefter trykkes på ”set” og kontrolskærmen vises med den valgte operation.

UHI-3 tændes og insufflationsslangen påsættes på metalstuds. Apparatet startes op med abdominalt pressure på 12 mmHg og low flow. Efter operationsstart kan disse indstillinger ændres efter lægeordination. Hvis der ændres på indstillinger vil disse fremkomme ved næste opstart. Ekstra insufflationsslange kan eventuelt tilkobles insufflator til røgudsugning fra abdomen.

Exera II CLV-180/CV-180 monteres med enden af lyslederkablet på endo-eye og der tændes for apparaterne.

VIO-300d monteres med ledninger til hook og diatermi. (1)

Touch-skærm beklædes med steril pose og betjenes af den sterile assisterende sygeplejerske.

(Skærmen viser samme billede som touch-skærm på væggen). Først hvid-balanceres endo-eye ved at trykke på ”W” i feltet White balance. Når hvid-balance er ok fremkommer der en blå bjælke på monitorskærm – White balance completed.

Når verres-kanyle er korrekt placeret i abdomen af operatør, starter assisterende sygeplejerske insufflator ved at trykke på insufflatorknap. Operatør ordinerer derefter at flow-mode øges til high. Efter operationsstart kan disse indstillinger ændres efter lægeordination.

Operationslampen kan betjenes fra touch skærmen. Dette gøres ved at aktivere OR-light ON-OFF (dette kan kun gøres på stue C). Det er ligeledes muligt at aktivere endo-eye via touch skærm. Dette gøres ved at aktivere light source 1 på standby.

Risici faktorer

Insufflator:

OBS - ved forhøjet abdominalt tryk vil der lyde en alarmtone og søjlediagrammet markeres med røde bjælker. Operatøren gøres opmærksom på alarmtonen og reagerer på denne. Alarmen kan skyldes knæk på insufflationsslangen/ lukning af haner på verres kanyle/ troicar eller at patienten ikke er bedøvet/relakseret tilstrækkeligt. Ved forhøjet abdominaltryk øges risiko for gasemboli og subcutan emfysem.

Endo-eye:

OBS - den distale ende af endo-eye kan blive meget varm og må derfor ikke ligge direkte på patient eller afdækning. Derfor påsættes hvidbalance klodsen indtil brug.

Referencer

Instruktionsbog UCES-2

Instruktionsbog UHI-3

Instruktionsbog Exera II CLV 180/CV 180.