Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Eklampsi

 

Ved kramper hos patienter med præeklampsi eller uden anden kendt årsag:

 

Kald hjælp:

Øvrige fødegangspersonale (alarm på stuen), forvagt (40670), bagvagt (40669), sygeplejerske (40694) , anæstesisygeplejerske(41114), anæstesilæge (41113/41080). Kald evt. 40000 for at få omstillingen til at kalde ovenstående.

 

Indled akut ABC:

A: frie luftveje, lejring af patient i sideleje.

B: ventilation på maske + O2.

C. anlæggelse af i/v adgang.

 

Giv krampebehandling:

Første valg er Magnesiumsulfat = MgSO4.

Ved kramper gives bolus: 1 infusionspose Magnesiumsulfat 5g = 20 mmol Magnesiumsulfat i 100 ml NaCl færdigblandet fra apoteket gives intravenøst over 10 minutter

eller

Rectiole Stesolid (diazepam) 10mg (kan gentages x1).

 

Persisterende kramper:

Hvis anfaldet ikke kan brydes med Magnesiumsulfat, intuberes patienten efter anæstesiindledning.

Kan være tegn på anden cerebral påvirkning. Overvej cerebral CT-skanning.

 

Antihypertensiv behandling:

Kontroller blodtryk og optimer den antihypertensive behandling (20 % har ikke hypertension).

Ved persisterende BT> 160/110 gives:

Inj. Trandate (Labetalol) 20 mg i.v. over 5 min. Kan gentages efter 10 min, kræver kontinuerlig BT-overvågning. Hvis tabletbehandling kan afventes: Tabl. Trandate 200 mg. Effekt efter 60-120 min.

 

Monitorering:

Reflekser: ved bevarede patella-reflekser er patienten som regel ikke overdoseret.

Respiration: Frekvens skal være over 16.

Syre-base status: kontroller syre-base status efter 15 – 30 minutter.

CTG: påsættes når krampeanfaldet er brudt (umiddelbart efter det eklamptiske anfald vil der ofte være bradycardi – efterfulgt af tachycardi og indskrænket variabilitet. Dette er ikke indikation for umiddelbar forløsning ved sectio).

 

Forløsning:

Vaginal forløsning, hvis patienten allerede er i fødsel, ellers som regel sectio når patienten er BT-stabil og vedligeholdelsesbehandling med Magnesiumsulfat er etableret.

Dette vil som regel indebære, at sectio kan udføres ca. 2 timer efter det eklamptiske anfald.

 

Der henvises i øvrigt til afsnittene om præeklampsi og eklampsi i instruksen: Præeklampsi/ hypertension hos gravide kvinder