Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Struma – Endokrinologi, RHN

 

Beskrivelse

 

Diagnose

Anamnese

Disposition, subjektive gener, symptomer og varighed.

Objektiv undersøgelse

Inspektion, palpation - regelmæssig, uensartede, hårde områder, halsglandler m.m.

Paraklinisk

Tyreoideaskintigrafi mhp. diffus eller nodøs struma, kolde områder (Klinisk Fysiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital).
Ultralyd mhp. størrelse, cyster, adenomer, evt. finnålsaspiration fra suspekte områder, evt. cysteaspiration.

Lab. undersøgelser

TSH, T3, T4 mhp. stofskiftesygdom.

 

Behandling

Ud fra ovenstående klassificeres strumaen som diffus eller nodøs, toksisk eller atoksisk.

Desuden må man vurdere, om der er risiko for malignitet. Afhængig heraf og af patientens gener, må videre behandling planlægges: enten observation, operation, medikamentel behandling eller radiojodbehandling.

Er der behandlingsindikation, og mistænker man ikke malignitet, skal patienten oftest radiojodbehandles.
Ved solitære kolde adenomer er risikoen for malignitet i Danmark ca. 2-5%. Som hovedregel bør disse derfor fjernes kirurgisk og derfor henvises til ØNH-afdeling, Aalborg Universitetshospital. Det samme gælder solitære cyster.

 

Referencer

PLI, 12. årgang nr. 11, 1995.