Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af akutte bivirkninger ved intravaskulær kontrastinjektion

 

Denne instruks er gældende for de Radiologiske Afdelinger tilhørende Aalborg UH:

 

Aalborg Syd

Nord

Farsø

Hobro

Thisted

 

 

Rød skrift angiver symptomer som bør behandles med Adrenalin.

Hurtigt opståede symptomer og hurtig progression kan retfærdiggøre Adrenalin ved mildere symptomer.

 

Symptomer og sværhedsgrad

 

 

 

 

 

 

Grad

Hud

Respiration

Hjerte og kar

Mave-tarm

Neurologisk

 

 

 

 

 

 

Mild

reaktion

Universel hudkløe
Rødmen
Urticaria
Angioødem

Rhinitis
Kløe i svælg
Tæthed i svælg
Let astma

Takykardi

Kløe i mund
Hævelse af læber
Kvalme/opkast
Milde smerter

Angst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderat

reaktion

Do.

Moderat astma
Hæshed
Irritativ hoste
Synkebesvær
Stridor

Let hypotension

Krampagtige
smerter
Diarré
Gentagne op-
kastninger

Konfusion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svær

reaktion

Do.

Svær astma
Cyanose
Respirationsstop

Kollaps
Bradykardi
Hjertestop

Inkontinens

Bevidstløshed

 

 

 

Mild eller moderat kontrastreaktion – alle matrikler

 

Behandling

Voksne

Børn

Kommentarer

 

 

 

 

Tilkald radiolog

 

 

Evt. yderligere assistance:

Aalborg Syd

Aalborg Nord

Farsø

Hobro

Thisted

 

 

 

 

 

Clemastin
2 mg/ml

2 mg i.v./i.m, (1 ml)

Se skema

Observer patienten i minimum 60 min.

Observation i Thisted sker på Skadestuen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Corticosteroid:
Solu-Medrol


80 mg i.v.


Intet

 

 

Ilt

5 l/min

 

 

 

I tilfælde, hvor der er tale om respiratorisk påvirkning, kan der gives ilt.

OBS.: KOL ptt. Risiko for udvikling af hypoxi, derfor kontinuerlig måling af saturation.

 

Praktiske handlinger

 

 

 

Mål og noter løbende

Blodtryk

 

Puls

 

Saturation

 

 

 

Behandling af svær kontrastreaktion – alle matrikler

 

Behandling

Voksne

Børn

Kommentarer

 

 

 

 

Tilkald radiolog og yderligere assistance

 

 

Aalborg Syd

Aalborg Nord

Farsø

Hobro

Thisted

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendelenburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrenalin 1 mg/ml

0,5 mg i.m.
(0,5 ml i.m.)

Se skema

Fortsæt hvert 5.-15. min. indtil symptomerne på anafylaksi er svundet og tilstanden er stabil.

 

Fotograferende plejepersonale kan i livstruende situationer, hvor akut behandling med adrenalin er påkrævet, jf. indikationer beskrevet i (EPI pen (rn.dk)), og hvor lægefaglig assistance ikke er umiddelbart tilgængelig, anvende EPI pen.

 

 

 

 

 

Isotonisk NaCl

 

 

Anlæg stor i.v. adgang til hurtig infusion af NaCl, evt. kolloider.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilt

5-10 l/min.

5-10 l/min.

Ilt gives til alle patienter med anafylaksi.

 

 

Praktiske handlinger

 

 

 

Mål og noter løbende

Blodtryk

 

Puls

 

Saturation

 

 

 

Yderligere behandling – alle matrikler

 

 

Voksne

Børn

Kommentarer

 

 

 

 

Clemastin

2 mg i.v./i.m,

(1 ml)

Se skema

 

 

 

 

 

Corticosteroid

 

 

 

Solu-Medrol

80 mg i.v.

Intet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmering

Syd

 

 

 

 

Tilkald radiolog ved alle grader af reaktioner, dog kun når denne er fysisk til stede i afdelingen.

Det er en individuel vurdering i den aktuelle situation, om der skal kaldes vagthavende læge på afd. R eller hjertestop hold.

 

 

 

 

 

 

Mild reaktion

Tilkald radiolog via 65112

 

 

 

 

 

 

 

Tilkald radiolog via 65112

Moderat reaktion

Tilkald vagthavende læge på Afd. R - Aftalt her hvorvidt O-anæstesi også skal tilkaldes

 

 

#0088542

El.

61950

 

 

 

 

 

 

Svær reaktion

Tilkald radiolog via 65112

 

Tilkald hjertestop via knap eller 22011

 

 

 

 

 

 

Alarmering

Nord

 

 

Tilkald radiolog ved alle grader af reaktioner, dog kun når denne har vagt i afdelingen.

 

MAT team tilkaldes ved alle reaktioner udenfor normal arbejdstid. Hverdag efter kl. 15.00 samt lørdag, søn- og helligdage.

 

Det er en individuel vurdering i den aktuelle situation, om der skal kaldes MAT team eller hjertestop hold.

 

 

 

 

Mild reaktion

Tilkald radiolog

MAT team

 

62 950

 

 

 

 

 

 

Moderat reaktion

Tilkald radiolog

 

 

MAT team

62 950

 

 

 

 

 

 

Svær reaktion

Tilkald hjertestop

22011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmering

Farsø

 

 

 

 

Tilkald radiolog ved alle grader af reaktioner, dog kun når denne har vagt i afdelingen.

Det er en individuel vurdering i den aktuelle situation, om der skal kaldes vagthavende læge på medicinsk dagafsnit eller hjertestop hold.

 

 

 

 

 

 

Mild reaktion

Tilkald radiolog

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilkald radiolog

 

Moderat reaktion

 

Vagthavende læge på medicinsk dagafsnit

53 555

 

 

 

 

 

 

Svær reaktion

Tilkald hjertestop

Via knap eller 53 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmering

Hobro

 

 

Tilkald radiolog ved alle grader af reaktioner, dog kun når denne har vagt i afdelingen.

Det er en individuel vurdering i den aktuelle situation, om der skal kaldes MAT team eller hjertestop hold.

 

 

 

 

Mild reaktion

Tilkald radiolog

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilkald radiolog

 

Moderat reaktion

MAT team

52 658 eller (0)25275041

 

 

 

 

 

 

Svær reaktion

Tilkald hjertestop

Via knap eller 52 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmering

Thisted

 

 

Tilkald radiolog ved alle grader af reaktioner, dog kun når denne har vagt i afdelingen.

Det er en individuel vurdering i den aktuelle situation, om der skal kaldes Medicinsk forvagt 2 eller hjertestop hold.

 

Radiolog hverdag 08 00 til 15 00

50 256

 

 

 

Mild reaktion

Tilkald radiolog

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilkald radiolog

 

Moderat reaktion

Medicinsk forvagt 2

50 757

 

 

 

 

 

 

Svær reaktion

Tilkald hjertestop

50 112

 

 

 

 

Billede 1

 

Billede 2