Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mitralklapudskiftning og by-pass.

 

Formål:

1) At erstatte en mitralklap hos patienten, hvor denne er blevet insufficient som følge af forkalkning eller infektion. Der kan skiftes til en biologisk klap eller til en mekanisk klap.

Ofte afgør patientens alder, hvilken klap man vælger

2) At genskabe en god blodforsyning til den del af myokardiet, som pga en stenose i en koronararterie eller en AMI, har været dårligt forsynet

 

Kardiolog til TEE kaldes samtidig med operatør – lokal 64594/64595

Vigtige afsnit

 

Nøglepunkter

 

Lejring:

Rygleje

 

Ryglejring til hjertekirurgiske indgreb og forflytning postoperativt

 

Desinfektion:

Klorhexidin 0,5 % x 2

 

 

 

 

Klorhexidinsprit 0,5% x 2

Desinfektion af operationsfelt

 

 

Fremstilling:

TV-op.’s sterile depot:

 

Hjertegrundkasse T6

Koronarkasse T7

Sternumspærre + Bugge

Standardhjertekasse T21

Trykluftsav

Mitralspærre

Klapkasse

Udmålerkasse

Udmålerkasse

Udmålerkasse, mitralringe

Retraktor og svensk hage

Lang Hook x 2

 

Lampehåndtag

Elastikbind x 2

NaCl 500 ml

 

 

 

Perfusionistrum:

Aortakanyle

Cava-kateter x 2

Antegrad kardioplegikanyle

Pulmonal Vent + ¼ - ¼ konnector

Retrograd kardioplegikanyle

LV-Vent

Y-rør, 3/8 - 3/8 - 1/2

Y-rør, 1/4 - 1/4 - 3/8

Mitral klapper + ringe

 

 

 

Fælles, sterile depot:

Kardiovaskulær afdækning

 

Diatermihåndtag

Skab på stuen:

Defi-2-skeer

Sprøjte, à 50 ml x 1

 

Suturguide

Silikoneslange

Han-han

NaCl 100ml + Heparin 1000ie (2,6ml)

Papaverin 20 mg/ml

20 ml blod, fås af narkosen

 

Paceelektroder

Savklinge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oftest, ellers batterisav

 

 

Biologisk klap

Mekanisk klap

Se hvad vi har – tag alle med

Evt

 

 

Komprimerende forbinding på venebenet

 

 

 

 

Perfusionist finder frem til kanylering

 

 

Konnector på fra start

 

 

Cava-kateter

Mediastinal-dræn

Obs. hvad vi har

 

 

 

Indhold i hjertekarsæt

 

 

Evt

NaCl + ”suppen” + kardioplegi. (Der er 2 i hjerteafdækningen.)

 

 

 

Til ”suppen” + 20ml blod fra anæstesien

 

 

OBS. Hvilken sav.

 

Suturskabet:

1) Venebenet:

Novosyn 4-0, klippet

Novosyn 3-0

Monosyn 4-0

 

2) Thorax:

Bonewax

Knopkanyle 1,4 mm

Ethibond 2-0 x 8

Prolene 7-0

Cardionyl 5-0

Prolene 5-0

Ethibond 2-0, med filt (V-7)

 

Ethibond 2

Prolene 4-0 (V7) x 2

Premicron 0 x 2

Novosyn 0 x 2

Novosyn 2-0

 

Monosyn 4-0

 

 

Ligaturer

Subcutis

Intrakutant

 

 

 

 

Tobaksposesutur + holdesuturer

Anastomoser distalt på hjertet

Rep af cordae

Proksimale anastomoser på aorta

Mitralklapsutur - pakkes ikke ud fra start

 

Til tourniquet

Lukning af atriet, eventuelt 3-0

Fiksation af dræn.

Fascie over sternum

Evt. lukning af perikardiet

 

Intrakutant

I øvrigt på stuen:

Beaver kniv

Knivsblad nr 15

Dacron tape, á 2 stk.

Paceelektroder

Puncher, 4,0 mm

Suturboots

 

 

 

Til tourniquet på cava

 

 

 

Forbinding:

 

Forbindinger på TV-OP

 

 

Generelt ved mitralklapudskiftning kombineret med by-pass:

1) Der arbejdes på thorax og ben samtidigt

2) Graften syes på distalt på hjertet og "hviler", mens den nye klap syes i

3) En biologisk klap skylles i NaCl x 2 – og holdes fugtig med NaCl under isyningen.

Klappen genbestilles samme dag!

4) Atriet lukkes, og graften syes på aorta

5) Paceelektroder placeres, og dræn ilægges

6) Thorax lukkes på vanlig vis

Revideret 19/11-2020