Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dysplasia vulvae

Formål

At sikre, at dysplasia vulvae bliver udredt på ensartet og korrekt vis

Beskrivelse

Baggrund:

Nomenklaturen ved vulvadysplasi har gennem tiden været stærkt varierende og til tider forvirrende. I dag anvendes enten WHO-klassifikationen helt analog til cervixdysplasierne: let dysplasi, moderat dysplasi, svær dysplasi og carcinoma in situ i vulva eller også anvendes WIN-nomenklaturen (WIN 1, WIN 2 og WIN 3).
Tidligere tiders betegnelse som morbus Bowen og bowenoid papullose bør ikke anvendes.
HPV spiller formodentlig en væsentlig patogenetisk rolle ved prækankrose i vulva ganske som ved prækankroser i cervix, men forholdene er ikke så velbelyste, når det gælder patogenesen i vulva.
Associationen mellem vulva-prækankrose og invasiv vulvacancer er ikke så stærk som mellem prækankrøs tilstand i cervix og invasiv cervixcancer.
Risikoen for udvikling af invasiv vulvacancer fra ubehandlet carcinoma in situ i vulva er formodentlig 5%.

Symptomer/klinik:

Vulva-prækankroser giver oftest symptomer (80-90%). Kløe, irritation og brændende og sviende fornemmelse i områderne med prækankrose er typiske symptomer.
Patienten vil således oftest selv kunne berette om tilstedeværelse af læsionerne både primært og i forbindelse med eventuelt recidiv.
Prækankroserne i vulva er ofte multifokale, eventuel symmetriske læsioner.

Diagnose/udredning:

Diagnosen skal altid baseres på histologi. Biopsitagning vejledes af anvendelse af kolposkopet (vulvoskopi). Forandringerne vil oftest være eddikesyre-hvide og med karforandringer i form af punktater og mosaiktegning.
Da biopsitagning i vulvaområdet er smertefuld, vil det ofte være nødvendigt at foretage biopsitagning i generel anæstesi. Eventuelt kan anvendes lokal anæstesi.

Behandling:

Behandling af vulva-prækankroser er enten kirurgisk resektion af områderne eller laservaporisation. Lokalisationen af områderne, størrelse og eventuel multifokalitet vil være af betydning for valg af behandlingsmetode. I ikke-symptomgivende tilfælde kan observation være tilstrækkelig. Ved meget udbredte læsioner i vulva kan simpel vulvektomi eventuelt med plastikkirurgisk assistance være indiceret. I disse tilfælde er behandlingen centraliset til afdelinger med den nødvendige plastikkirurgiske ekspertice.

Laserbehandling udføres på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord.

Kontrol:

Langvarig kontrol er væsentlig hos denne patientgruppe på grund af stor risiko for recidiv.
Normalt vil patienterne blive kontrolleret hver 4.-6. måned de første 2 år og herefter årlige kontroller. I princippet som en livslang kontrol.
Ved kontrollerne skal man specielt være opmærksom på de symptomgivende områder i vulva.
Findes ved vulvoskopi suspekte områder foretages biopsitagning som ved den primære diagnosticering.

Vulvacytologi anvendes ikke i kontrollen! 80-90% af vulvacytologier vil være insufficiente og uanvendelige.

 

Koder

DN900 let dysplasi i vulva

DN901 moderat dysplasi i vulva

DN902 svær dysplasi i vulva

DN903 dysplasi i vulva uden specifikation

DD071 carcinoma in situ vulva