Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skulderalloplastik og fysioterapeutisk intervention

Beskrivelse

Patientgruppe

Patienter, der har fået foretaget skulderalloplastik.

Denne operation udføres ikke som planlagt operation på sygehuset i Thisted.

 

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk patientjournal

GOP: Genoptræningsplan

 

Restriktioner de første 6 uger:

Armen skal blive i slyngen. Må tages ud af slyngen ved øvelser og ved af/påklædning

Pt. må udføre lette funktioner, hvis albuen holdes inde ved kroppen f.eks. løfte svarende til en tallerken med mad.

Pt. må passivt / med tyngden bevæge armen max. 90 grader i flektion og abduktion.

Armen må max. Udadroteres til 0-stilling ved øvelser og lette funktioner

 

Overordnet fremgangsmåde:

Før patientkontakt

Fysioterapeuten modtager GOP til specialiseret træning fra andet sygehus.

Fysioterapeuten orienterer sig i EPJ eller i den specialiserede GOP.

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

Formål

At vurdere patientens aktuelle funktionsniveau og behov for fysioterapeutisk intervention.

 

Indhold

Optage anamnese omkring vanligt funktionsniveau, aktivitetsniveau samt tidligere og aktuelle smerter.

Undersøge bevægelighed i skulderen og kvaliteten af bevægelserne.

Observere andre relevante lidelser, som kan influere på aktuelle sygdom.

 

Konklusion

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes konklusion, og der opstilles mål for forløbet sammen med patienten.

 

Fysioterapeutisk træning / behandling

Formål

At patienten opnår bedst mulig funktion efter operationen.

 

Træningen / Behandlingen

Udføres i henhold til gældende regime/ operationsbeskrivelse og kan indeholde:

• Bevægelighedstræning

• Stabilitetstræning

• Styrke- og udholdenhedstræning

• Ledmobilisering

• Bløddelsbehandling

• Smertehåndtering eventuelt suppleret med akupunktur

 

Relevant tværfagligt samarbejde

Disse patienter skal til kontrol ved opererende læge postoperativt. Tidspunkt vil fremgå af operationsbeskrivelsen.

Hvis der opleves problemer i genoptræningsforløbet tages kontakt til den opererende læge, og der kan da aftales en ekstra kontrol.

 

Vedrørende efterbehandling

Generelt gælder at patienten overgår til almen genoptræning i kommunalt regi, når der ikke længere er behov for tværfagligt samarbejde.

 

SKS registrering

Følgende SKS-registreringer benyttes typisk

BVD: Generelle pædagogiske interventioner

ZZ5049: Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BLNG: Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling og ledmobilisering – passiv beh.

BLNA: Biomekanisk bevægelsesterapi

BLNK: Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet

BAF: Nervestimulation, blokade og smertebehandling

BVA: Kommunikation

ZZ0175X: Udarbejdelse af genoptræningsplan til almen genoptræning

AWG11: Startkode – specialiseret ambulant genoptræning

AWX21: Slutkode – specialiseret ambulant genoptræning

 

 

  • • Nederst på formularen