Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

stroke - Non-invasiv måling af kropstemperatur på voksne

Beskrivelse

Måling af kropstemperatur er en basal observation i klinisk praksis og indgår i tidlig opsporing af kritisk sygdom (1).

 

Feber defineres som kropstemperatur > 38˚ C (2).

 

Geriatriske patienter har sandsynligvis nedsat evne til at få feber/temperaturforhøjelse. Derfor er kliniske tegn på infektion hos patienterne vigtige observationer sammen med temperaturmåling.

 

Til screening af temperatur anvendes øretermometer:

 

Øretermometret benyttes til screening for feber, men kan ikke måle den nøjagtige temperatur, hvis øretermometret måler over 37,4˚ C (3).

 

Acceptabel måling med øretermometer er mellem 35,8˚ – 37,4˚ C.

Måling med øretermometer indenfor disse temperaturer, skal ikke kontrolleres med rektaltermometer.

 

Er den målte temperatur i øret under 35,8˚ C eller over 37,4˚ C skal temperaturen kontrolleres med rektaltermometer. (se Bilag: Temperaturmåling flowchart)

 

OBS: Har patienten ligget med øret på en pude, skal øret ligge frit 5 minutter før måling. Anvender patienten ørepropper eller høreapparater fjernes disse 5 minutter før temperaturmålingen (4).

 

Øre måling: Korrekt placering af øretermometer: Placer proben /øretermometret med nyt linsefilter i øregangen, så den sidder tæt i øregangen og pegende imod den modsatte tinding (4, 7).

 

Øremålinger ligger 0,2˚ – 0,5˚ lavere end rektalmåling (5)

 

Rengøring af øretermometer: se PRI Digitale termometre 8.6. https://pri.rn.dk/Sider/17295.aspx#a_Toc529270190 (6, 8)

 

Rektal måling: Til måling af forhøjet temperatur benyttes rektaltermometer samt kontrol af øretemperaturmåling > 37,4.

 

Rektaltemperatur: Termometret føres ind i endetarmen i retning mod navlen. Det placeres 2-5 cm indenfor åbningen indtil det digitale termometer signalerer med lyd.

Brug beskyttelsespose og eksplorationscreme på termometrets (beskyttelsesposens) yderste 2-3 cm. for at reducere irritation af slimhinden i endetarmen.

 

Rektaltermometer er kontraindiceret, hvis patienten ikke kan samarbejde om dette eller, hvis patientens endetarm er sammensyet. I tilfælde heraf bør temperaturen måles oralt.

 

Kan patienten selv måle sin rektaltemperatur udleveres engangshandske. Patienten anvises, hvor termometret kan lægges efter brug i overtrækket til beskyttelsesposen

 

Oral måling: Patienten må ikke have indtaget varme eller kolde drikke i 10 minutter inden målingen. Termometerspidsen anbringes i én af de sublinguale lommer (2). De sublinguale lommer findes under tungen på hver sin side af tungeroden. Munden skal holdes lukket under målingen. Brug beskyttelsespose på termometret.

 

Oralmålinger ligger 0,3˚ – 0,6˚ lavere end rektalmåling (5)

 

 

Håndtering og rengøring af rektal- og oraltermometre: se PRI Digitale termometre 8.6. https://pri.rn.dk/Sider/17295.aspx#a_Toc529270189 (6)

 

 

Dokumentation: Temperatur og administrationsform dokumenteres i den elektroniske patientjournal.

 

 

Formål

At måle kropstemperaturen så præcist som muligt og identificere patienter med temperaturforhøjelse.

 

Referencer

  1. 1. PRI document: “Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.0” https://pri.rn.dk/Sider/10881.aspx

 

  1. 2. Thaysen, H.V. og Thurah, A. d.: ”Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter”. Center for Kliniske Retningslinjer. http://www.cfkr.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/respiration-og-cirkulation/non-invasiv-temperaturmaaling-hos-voksne.aspx

 

  1. 3. Mogensen C B et al ”Ear measurement of temperature is only useful for screening for fever in an adult emergency department”. BMC Emergency Medicine (2018); 18:51.

 

  1. 4. Brugsvejledning. Braun Thermoscan. Øretermometer side 7 og side 10. https://mediqdanmark.dk/public/dokumenter/0070/PRO%206000_Manual_31IMP6NP190_da-DK_13APR15%20%281%29.pdf

 

  1. 5. Sundhed.dk. Temperaturmåling

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/undersoegelser/oevrige-undersoegelser/temperaturmaaling/

 

  1. 6. PRI dokument: Digitale termometre (8.6): Rengøring og desinfektion af oral- og rektaltermometer Rengøring og desinfektion af aksil- og øretermometer

 

  1. 7. Braun kvikguide Thermoscan 6000: https://mediqdanmark.dk/public/dokumenter/70/PRO6000_quickguide_DK.pdf

 

  1. 8. Braun ThermoScan® PRO 6000 Rengøring og vedligeholdelsesvejledning: https://emeai.welchallyn.com/content/dam/welchallyn/documents/upload-docs/emeai/danish/SM4151DK_Braun-PRO-6000_Cleaning-Poster.pdf