Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urinretention

Beskrivelse

Definition

 • • Akut urinretention: Er en tilstand med pludselig opstået manglende evne til at lade vandet, som er smertefuld og kræver behandling med kateter.

 • • Kronisk urinretention: Er smertefri retention forbundet med øget rest urinvolumen.

Patientgrupper

1. Patienter med kendt /eller akut obstruerende problemer: (Benign prostatahyperplasi (BPH), C. Prostata, uretrastriktur, blæresten, phimosis, paraphimosis, tumor).

2. Patienter med neurologisk tilstand ( Autonomisk neuropati(D.M.) Trauma, Spina bifida, Gullian-Barre syndrom, infektion (meningitis, Herpes simplex,Varcela Zoster, CMV).

3. Medikamentelt: opiater, Antikolinergikum, antihistamin, tricyclic, Detrusor muskle relaksant, NSAIDS.

4. psykisk betinget retention.

Hos kvinder kan smertefulde vulvovaginale læsioner og vulvovaginit forårsage urethralt ødem samt smertefuld vandladning, som kan føre til urinretention

 • • Mænd: Oftest infravesikal obstruktion.

 • • Kvinder: Oftest detrusorinsufficiens.

 

Undersøgelse

Anamnese: er oftest diagnostisk.

1. Vandladningsanamnese. (Blærefyldningssymptomer, blæretømningssymptomer)

2. Hæmaturi, dysuri, feber, rygsmerter, neurologiske symptomer.

3. Hos kvinder suppleres med gynækologisk anamnese.

 

Objektiv undersøgelse

 • • Palpabel udfyldning suprapubisk.

 • • Rektal eksploration: Prostata vil synes større end den reelt er, da den presses ned mod perineum af retentionen.

 • • Blærescanning

 • • Evt. ultralydsskanning.

 • • Blodprøver: Væsketal

 • • Urin stix, evt. urin til D+R

Differentialdiagnoser

 • • Udfyldning i abdomen eller genitalia interna (tumor, graviditet, obstipation).

 • • Urinvejsinfektion.

 • • Anuri.

Behandling

 1. 1. Der gøres blærekateterisation med silikonekateter. Der anvendes typisk ch 14-18. Ved mistanke om uretrastriktur eller prostatascar fra tidligere transureteral procedure, bækkentraume eller tidligere strålebehandling anbefales i stedet ch 10-12. Hvis ikke der er tale om tidligere instrumentation eller skade er forstørret prostata den mest almindelige årsag til besvær ved anlæggelse af blærekateter. I så fald skal der forsøges med et større silikonekateter, f.eks. ch 20-22, alternativt ch 18 med tiemanspids.

 2. 2. Udtømt volumen noteres i journalen.

 3. 3. Ved umulig kateterisation transurethralt anlægges suprapubisk kateter, og patienten indlægges.

 4. 4. Hos en mand med BPH opstartes alphablokker med det samme for at forbedre chancen for succes med kateterseponering. Tamsulosin 0,4 mg tablet x1 dgl. startes under hensyntagen til bivirkninger/kontraindikationer som beskrevet i Lægemiddelkataloget

 5. 5. Hos patienter med initialt urin volumen <200 ml skal blærekatetret seponeres med det samme, og patienten observeres. Patienten skal udredes for andre årsager til abdominalt og/eller suprapubisk ubehag.

 6. 6. Ved voluminae på 200-400 ml seponerering af kateter afhængig af klinisk scenarie.

 7. 7. Ved voluminae på 400-1000 ml kan pt. hjemsendes med KAD (afklemningsregime eller åbentstående afhængigt af fysiske/kognitive evner. Det vil sige afklemningsregime med ventil om dagen og åbenstående til pose om natten) til kateterfjernelse hos egen læge om 3-5 dage.

 8. 8. Ved volumen over 1.000 ml måles se-creatinin, og pt. observeres for polyuri (se afsnit længere nede) i et par timer. Ved normal se-creatinin og normal diurese hjemsendes pt. med åbentstående kateter til pose.

 9. 9. Ved udtømning af store urinmængder kan der tilkomme makroskopisk blødning. Der findes ingen dokumentation for, at gradvis udtømning vil mindske risikoen for komplikationer. Internationalt set anbefales der derfor hurtig og fuldstændig tømning af blæren.

 10. 10. Ved forhøjet kreatinin, polyuri, hæmaturi, febrilia eller påvirket almentilstand indlægges patienten.

 

Komplikationer af dekompression

 1. 1. Hæmaturi: Hæmaturi forekommer i 2-16 procent af patienter, men har meget sjældent klinisk betydning.

 2. 2. Transient hypotension

 3. 3. Postobstruktions-polyuri: polyuri er primært et problem med kronisk ikke-akut retention. En sjælden, men potentielt dødelig komplikation, der er forbundet med lindring af obstruktion.

 

 

Kontraindikation

Uretrakateter er kontraindceret til patient fornyeligt opereret i prostata eller urethra (f.eks. radikal prostatektomi eller urethra rekonstruktion). Disse patienter skal få lagt Suprapubisk kateter.

Oplægning af transurethralt katheter

Se Anlæggelse af uretralkateter, der efterlades som blivende blæredrænage, KAD

 

Suprapubisk blærepunktur/-drænage ved blæredæmpning over symfysen

Se: Anlæggelse af suprapubiskateter

 

Polyuri (postobstraktiv diurese)

Definition

En periode med signifikant polyuri, der kan udvikle sig efter aflastning af obstruktion af urinvejene. Primært sker det ved aflastning af bilateral kronisk urinvejsobstruktion (med transurethral blærekateter eller nefrostomi)

Patienten skal observeres på mistanke om polyuri ved mere end 1L urin ved aflastning af urinvejene, og/eller efterfølgende urin output på mere end 200ml/time i 2 timer.

 

Polyuri er en meget sjælden men livstruende tilstand, der kræver at patienten observeres som følgende:
1. TOKS hver 12 timer, hyppigere hvis patienten er kognitiv påvirket af polyurien

2. Diureseregistrering hver anden time. Ved produktion < 200 ml/time, da kan væske/diureseregistrering seponeres

3. Blodprøver: Se-creatinin, K, Na, Ca, Magnesium, og fosfat hver 12 timer.

4. Væskeregistrering: skal gives per oral, men mindre patienten ikke er i stand til at drikke. Da gives I.V væske skal giver i form af Natriumklorid 9 mg/ml.

5. Hvis patienten er overhydreret, da væskerestriktion på 50-75% af urin output

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med urinretention

Referencer

 1. 1. Marshall JR, Haber J, Josephson EB. An evidence-based approach to emergency department management of acute urinary retention. Emerg Med Pract 2014; 16:1.

 2. 2. Negro CL, Muir GH, Chronic urinary retention in men: how we define it, and how does it affect treatment outcome. BJU Int 2012;110: 1590-4

 3. 3. Glen W Barrisford, Graeme S Steele,Acute urinary retention, UPTODATE.com

https://www.uptodate.com/contents/acute-urinary-retention?search=post%20obstruction%20diuresis&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

 1. 4. Nyman MA, Schwenk NM, Silverstein MD. Management of urinary retention: rapid versus gradual decompression and risk of complications. Mayo Clin Proc 1997; 72:951.

 2. 5. Oberst MT, Graham D, Geller NL, et al. Catheter management programs and postoperative urinary dysfunction. Res Nurs Health 1981; 4:175.

 3. 6. Foster MC, Upsdell SM, O'Reilly PH. Urological myths. BMJ 1990; 301:1421.

 4. 7. Thomsen TW, Setnik GS. Videos in clinical medicine: male urethral catheterization. N Engl J Med. 2006;354:e22.

 5. 8. Paul A. Willette, Scott Coffield, Current Trends in the Management of Difficult Urinary Catheterizations. West J Emerg Med. 2012 Dec; 13(6): 472–478

 6. 9. Colin Halbgewachs, Trustin Domes, Post obstructive diuresis, Pay close attention to urinary retention. Can. Fam. Physician. 2015 Feb; 61(2): 137–142.

 7. 10. Roth JD, Lesier JD, Casey JT, et. al.: Incidence of pathologic postobstructive diuresis after resolution of ureteropelvic junction obstruction with a normal contralateral kidney. J Pediatr Urol 2018; 14: pp. 557.e1-557.e6.

 8. 11. Frokiaer J, Zeidel ML: Urinary tract obstruction.Brenner and Rector's the kidney.2007.WB SaundersPhiladelphia

 9. 12. Uptodate: https://www.uptodate.com/contents/acute-urinary-retention?search=postobstructive%20diuresis&source=search_result&selectedTitle=1~5&usage_type=default&display_rank=1