Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abortus imminens – abortus spontaneus

efter uge 12 + 0 dageAbort
Abort er et svangerskab der er gået til grunde før svangerskabsuge 22 + 0.


Abortus imminens
2. trimester/levende foster.
Gravide, der indlægges med vaginablødning, smerter eller vandafgang før uge 22 + 0.


Modtagelse

 • • Blodprøver:
  Hemoglobin
  Type skal foreligge
  BAC-test kun ved kraftig blødning

 • • UltralydsskanningBehandling

 • • Inf. NaCl ved større blødninger

 • • Podning fra cervix ved vandafgang

 • • T.l. med bad- og toilettilladelse

 • • Se særskilt instruks ”Rhesusprofylakse”.
  Der gives anti-D immunoglobulin ved moderat til kraftig vaginalblødning eller ved abortus imminens efter svangerskabsuge 12 + 0.
  Ved blødning gives kun anti-D immunoglobulin én gang.
  Ved gentagne blødningsepisoder gives ikke yderligere anti-D immunoglobulinEfter observation og ved stabil tilstand overflyttes patienten efter konference med speciallæge til Obstetrisk Sengeafsnit.


Ved vedvarende blødning
Fortsat observation på Fødegangen og konference med speciallæge vedrørende videre forløb.


Abortus spontaneus 2. trimester
Orienteres om:

 • • Muligheden for at se fosteret

 • • Mulighed for eventuel kromosomundersøgelse og sektion af fosteret (som ved foetus mortus)

 • • Muligheden for begravelse eller nedgravning af fosteret på kirkegård (se senere).

 • • Muligheden for at sygehuset drager omsorg for destruktion af fosteretSmertelindring
Morfin.

Ved sene aborter eventuel epidural, eventuel paracervikalblokade.


Om begravelse, nedgravning eller destruktion efter abort fra uge 12+0 til og med uge 21+6

Der er 3 muligheder:
Begravelse

 • • Fosteret kan begraves, hvis forældrene ønsker det.
  Fosteret kan begraves i gravsted eller på særlig plads på kirkegården (ukendtes grav).
  Begravelsen skal vanligvis finde sted inden for 1 uge.
  Fosteret kan navngives, men ikke døbes

 • • Ønskes begravelse, udfyldes attesten 'Attest til brug ved nedgravning på kirkegård af en abort'. Aborten defineres her som et foster født før uge 22 + 0 og som ikke giver livstegn fra sig.
  Der gives begravelseshjælp fra kommunen.
  Præsten kan nægte at medvirke, men det sker sjældent. Hvis det skulle forekomme, kan anden præst kontaktes

Sygehuset tager vare på nedgravning.

 • • Fosteret opbevares i kapellet i mindst 4 uger. Herefter foretages nedgravning i fællesgrav på Almen Kirkegård. Der er ingen ceremoni i forbindelse med nedgravningen. Udgifterne betales af sygehuset.
  Nedgravningssted registreres af kirkegårdsmyndighederne, og man kan altid få oplysning om stedet ved henvendelse på kirkegårdskontoret.
  Hvis kvinden ikke ønsker efter-samtale eller udebliver og ikke inden for 4 uger har meddelt, hvad der skal ske med fostret, sørger sygehuset for nedgravning

Fosteret destrueres

 • • og brændes som andet sygehusvæv. Dette finder sted i løbet af få dagePodning
Der podes fra fosteret (svælg)
Der podes fra placenta (føtale og maternelle side)


Evacuatio
Når patienten har aborteret skønnes klinisk og evt. ultrasonisk, om der skal foretages evacuatio uteri.


Rhesusprofylakse
Er kvinden rh.negativ gives anti-D, se instruks
Rhesusprofylakse.


Foetus/placenta
Mhp. udredning af mulige årsager:

 • • Sektion (fosteret sendes ufikseret som ved obduktion. Skema til kapelassistenten udfyldes)

 • • Achillessenebiopsi og placentabiopsi. Sendes med fosteret til patologisk institut ved obduktion. Hvis fosteret ikke skal obduceres, sendes biopsierne til genetisk institut

 • • Mikroskopi af placenta
  Dog kun efter forældrenes accept (ofte vil forældrene kun acceptere 2 og/eller 3)

 • • Skema til kapellet udfyldesLaktationshæmning
Tablet Dostinex 1 mg peroralt inden 24 timer fra 18 fulde uger.


Samtale
Patienterne tilbydes 2 samtaler i efterforløbet:

 • • Samtale med jordemoder/sygeplejerske om forløbet og tiden efter inden for 4 uger. Der vil blive talt om kvindens ønsker i forhold til, hvad der skal ske med fosteret. Begravelse, nedgravning eller destruktion.

 • • Samtale med overlæge Margrethe Møller 6-8 uger efter indlæggelse for at blive orienteret om eventuelle årsager til aborten og fastlægge retningslinjer for kommende svangerskab.
  Har kvinden haft et forløb hos ultralydslæge, foregår samtalen hos pågældende læge.
  Har kvinden haft et forløb hos anden obstetriker, kan samtalen foregå hos den relevante lægeBegravelseshjælp
Sygesikringen yder tilskud til begravelse. Der skal fremvises dokumentation fra sygehuset på, at barnet er udleveret til begravelse.


Sygemelding
Sygemelding 4 uger. Herudover aftales med egen læge.
Dokumentation for sygemelding via egen læge.


Psykologhjælp
Sker aborten efter uge 19+0 kan forældrene få psykologhjælp med tilskud fra sygesikringen. Forældrene skal henvises gennem egen læge.