Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – hjernekræft obs. pro.

 

Beskrivelse

Vagthavende læge/visitator

Ved henvisning af patient hvor der er begrundet mistanke om kræft i hjernen:

 

 1. 1. Patientens data, sygehistorie, data til metalskema og telefonnummer noteres

 2. 2. MR booking kontaktes med det samme i dagtid:

 3. 3. 

a. Aalborg Sgh mobil 40 98 79 89 hverdage mandag til torsdag 7:30- 15:00 og fredag 7:30-14:30.

b. Hjørring Sgh telefon 99 64 43 01 (lokal 4 4301) alle hverdage 7:30-15:00.

 1. 4. 

(henvises på baggrund af postnummer – se Bilag (I højre side):

 

idet man melder en patient til ”Kræftpakken” og med det samme får oplyst en MR-tid.

MR-skanning skal foretages senest 4. hverdag efter at henvisning (skriftlig/telefonisk) er modtaget med begrundet mistanke om hjernekræft.

 1. 5. 

 2. 6. Neurologisk vagthavende/visitator ringer til patienten og oplyser tid til MR-skanning samt indhenter evt. yderligere oplysninger til brug for metalskema. Patienten informeres om, at en sekretær ringer for at meddele et tidspunkt for svar på skanningen så snart vi har svaret.

 3. 7. Henvisning til MR-skanning inkl. metalskema skrives i WEB-PAS. Der krydses af i ”AKUT”, der skrives en kort henvisningstekst med overskriften KRÆFTPAKKE, og anfør ”svar på undersøgelsen til Neurologisk vagthavende, kode 390”.

 4. 8. Et kort visitationsnotat dikteres indeholdende oplysning om patientens telefonnummer (vigtigt!).
  Diktatet lægges i bakken ”Kræftpakke IND” i sekretærkontoret 8. sal Ladegårdsgade.

 

(visitationssekretær lægger skriftlige henvisninger med henvisningsteksten ”Obs. hjernekræft” til visitator)

 

Bemærk:

Man kan også indgå i Kræftpakkeforløb fra f.eks. skadestuen eller via neurologisk tilsyn på anden afdeling, eller hvis Neurologisk Afdeling præsenteres for en tumorsuspekt CT-C. Patienten indgår fra det tidspunkt at Neurologisk afdeling får ”Begrundet mistanke om kræft i hjernen” og ovenstående logistik mhp. MR cerebrum tilrettes da svarende til det konkrete tilfælde.

 

Resultat af MR-skanning?

 

 1. 1) N-vagthavende modtager opringning fra radiolog (Hjørring) eller ved næstfølgende arbejdsdags neuroradiologiske konference (Aalborg).

 2. 2) Kræftmistanke frafaldet:

 • • N-vagthavende ringer til patienten og meddeler resultatet

 • • Patienten anmodes om at kontakte egen læge for videre udredning. Egen læge kan vælge at henvise til yderligere neurologisk udredning via vanlig henvisningsmåde.

 • • N-vagthavende dikterer svaret i journalen (der af sekretæren er placeret i bakken ”Kræftpakke UD” i sekretærkontoret 8. sal Ladegårdsgade) i en form som samtidig egner sig som epikrisetekst. Journalen placeres i bakken ”Kræftpakke IND”.

 • • Patienten er dermed afsluttet fra Neurologisk Afdeling

 • • 

 1. 3) Kræftmistanke bekræftet:

 1. a. N-vagthavende beder sekretær ringer til patienten for at meddele et tidspunkt for svar på skanning og planlægning af det videre forløb (ved BV) på sengeafdelingen, som informeres om at patientens fremmøde.

 2. b. Det er en lægelig vurdering om patienten skal indlægges på afd. 106 umiddelbart (steroidbehandling, antiepileptiske behandling, behov for nærmere information m.m.) eller kan afvente indkaldelse til neurokirurgisk ambulant vurdering (indenfor 3 hverdage).

 3. c. Neurokirurgisk bagvagt kontaktes umiddelbart (kode 88-460) mhp. neurokirurgisk ambulant vurdering (indenfor 3 hverdage).

 4. d. N-vagthavende dikterer planen i journalen (der af sekretæren er placeret i bakken ”Kræftpakke UD” i sekretærkontoret 8. sal Ladegårdsgade) – hvis patienten ikke indlægges, da i en form som samtidig egner sig som epikrisetekst. Journalen placeres i bakken ”Kræftpakke IND”.

 5. e. Hvis patienten indlægges på afd. N: vagthavende sygeplejerske og forvagt informeres. Der optages indlæggelsesjournal.

 6. f. Ved udskrivelsen fra Neurologisk afdeling: kontrol af evt. antiepileptisk behandling i ambulatoriet.

Referencer

http://www.praksisinformation.rn.dk/Forloebsbeskrivelser/Nervesystem/Kraeftihjernen.htm