Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mitomycinbehandling ved trabekulektomi

 

Behandlingsvejledning

Anvendelse

Som supplerende behandling ved filtrerende operation såsom trabekulektomi / PreserFlo /XEN, samt revision af disse.

Princip
Mitomycin er den antimetabolit, som nedsætter tendensen til fibrose og ardannelse i filtrationspuden.

Komplikationer

Konjunktival nekrose, konjunktival fisteldannelse og cikatrice insufficiens, corpusblødning, subkorioidal blødning samt langvarig hypotoni, som i nogle tilfælde kræver resuturering af sklerallap. Der er ikke beskrevet systemiske komplikationer.

Bestilling

På bestillingsseddel til Sygehusapotekets Cytostatikaafdeling, sedlerne findes i sekretariat på 8. sal.

Fremstillingstid: 2 – 3 timer. Opløsningen er holdbar 8 timer på køl.

Leveres på operationsafsnit først på dagen, på dage hvor der udføres filtrationsoperationer

Fremgangsmåde

Kontrollér korrekt koncentration af mitomycinopløsningen før brug af denne. Anæstesi som vanligt.

Konjunktiva løsnes ved limbus og mobiliseres langt bagud. Der tilskæres ”spyd” eller andet spongostanstykker / (LASIK-shields)

Spongostanstykkerne / LASIK-shields lægges i et plastbæger, hvori der dryppes 0,5-1 ml Mitomycin 0,4 mg/ml umiddelbart før brug.

Man lader overskydende væske fra denne mitomycin-opløsning løbe af og placerer herefter spongostanstykker subkonjunktivalt i 2-3 minutter (kirurgen bedømmer dette ift. risiko for fibrosedannelse og risiko for nekrose).

Sørg for, at Mitomycinet ikke kommer uden for applikationsstedet, idet risikoen for postoperativ hypotoni og suturinsuffiens herved formentlig øges. Limbus cornea bør løbende skylles med BSS, og under hensyntagen til at mitomycin ikke fortyndes undervejs opsuges BSS med ”spyd”.

 

 

Håndtering

Leveres i sprøjter på 5 ml; sprøjterne er ikke sterile udvendig. Kontroller at der ikke er dråber i posen, inden sprøjten tages ud. Hvis dette er tilfældet, kontaktes apoteket. Mitomycin bliver transporteret i køleboks til operationsafsnittet. Kasserne skal retur til apoteket.

Efter endt brug bortkastes alt engangsudstyr i form af afdækning, evt. mitomycin-imbiberede papirservietter i en gul affaldsæk. Der bruges 1 sæk pr. patient. De anvendte kanyler og sprøjter bortkastes sammen med den resterende mængde mitomycin i en 11 liter hvid spand med gult låg og med en rød cytostatika etikette på. Der bruges 1 spand pr. patient. Spanden bringes til affaldsrummet, hvor den afhentes af portør, der bringer den til et centralt opsamlingssted.

Der henvises til ”Affaldshåndtering på Aalborg Universitetshospital”, hvor cytostatika beskrives på side 9-10.