Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mitomycinbehandling ved trabekulektomi

Behandlingsvejledning

Anvendelse

Som supplerende behandling ved trabekulektomi / goniotrepanation med særlig risiko for funktionsophør, såsom re-trabekulektomi, afakt glaukom, sekundært glaukom og lignende. Mitomycin halverer risikoen for funktionsophør af trabekulektomien hos disse patienter.

Princip

Mitomycin er den antimetabolit, som nedsætter tendensen til fibrose og ardannelse i filtrationspuden.

Komplikationer

Konjunktival nekrose, konjunktival fisteldannelse og cikatrice insufficiens, corpusblødning, subkorioidal blødning samt langvarig hypotoni, som i nogle tilfælde kræver resuturering. Der er ikke beskrevet systemiske komplikationer.

Bestilling

På bestillingsseddel til Sygehusapotekets Cytostatikaafdeling, sedlerne findes i sekretariat på 8. sal.

Fremstillingstid: 2 – 3 timer. Opløsningen er holdbar over et døgn.

Ved operationer først på dagen, kan leveringen ske dagen forinden. Opbevares ved stuetemperatur.

Fremgangsmåde

Kontrollér korrekt koncentration af Mitomycinopløsningen før brug af denne. Anæstesi som vanligt.

Conjunktiva løsnes ved limbus og mobiliseres langt bagud. Der tilskæres 1 – 2 ”spyd” eller andet spongostanstykker.

Spongostanstykkerne dyppes i en alukop, hvori der dryppes et par dråber Mitomycin 0,2 mg/ml umiddelbart før brug. Man lader overskydende væske fra denne Mitomycin-opløsning løbe af og placerer herefter spongostanstykket subconjunktivalt i 5 minutter.

Sørg for, at Mitomycinet ikke kommer uden for applikationsstedet, idet risikoen for postoperativ hypotoni og suturinsuffiens herved formentlig øges.

Håndtering

Leveres i sprøjter på 5 ml; sprøjterne er ikke sterile udvendig. Kontroller at der ikke er dråber i posen, inden sprøjten tages ud. Hvis der er det kontaktes apoteket. Cytostatika bliver transporteret i gule plastkasser til operationsafsnittet. Kasserne skal retur til apoteket.

Efter endt brug bortkastes alt engangsudstyr i form af afdækning, evt. Mitomycin-imbiberede papirservietter i en gul affaldsæk. Der bruges 1 sæk pr. patient. De anvendte kanyler og sprøjter bortkastes sammen med den resterende mængde Mitomycin i en 11 liter hvid spand med gult låg og med en rød cytostatika etikette på. Der bruges 1 spand pr. patient. Spanden bringes til affaldsrummet, hvor den afhentes af portør, der bringer den til et centralt opsamlingssted.

Der henvises til ”håndtering af medicinaffald, der indeholder cytostatika”. Vejledning fra Sygehusapoteket.