Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyperplasia endometrii

 

 

Definition:
En heterogen gruppe af endometrieforandringer, varierende helt benigne proliferative forandringer i endometriet til egentlige præmaligne læsioner i endometriet med abnorm cytomorfologi og histomorfologi forenelig med egentlig præmalign sygdom.
Klassifikationen af endometriehyperplasi har gennemgået store forandringer gennem tiden.

I dag rubriceres med 2 hovedformer:

Hyperplasi uden atypi ; irregulær hyperplasi/kompleks hyperplasi

 

Hyperplasi med atypi.

Sidstnævnte anses at være en præmalign lidelse og skal behandles som en malign lidelse.

Diagnosekoder:
N85.0
Endometriehyperplasi uden atypi

N85.0A Simpel endometriehyperplasi uden atypi (irregulær hyperplasi)

N85.0B Kompleks endometriehyperplasi uden atypi (adenomatøs hyperplasi)

D07.0 Endometriehyperplasi med atypi


Ætiologi:
I langt de fleste tilfælde af endometrie hyperplasi vil der være tale om en relativ hyperøstrogen påvirkning af endometriet. Dette kan skyldes eksogent tilført østrogen (østrogenbehandling) eller endogen østrogenproduktion (adipositas, østrogenproducerende ovarietumorer).

 

Symptomer:
Symptomerne betingede af endometriehyperplasi vil være blødningsuregelmæssighed og postmenopausal blødning. Blødningsuregelmsæsigheden optræder hyppigst omkring menopausen (anovulatoriske blødninger).
Hos patienter med PCO (polycystisk ovariesyndrom) ses alle grader af endometrie hyperplasi og også prækankrøs atypisk hyperplasi. Invasiv endometrie cancer ses i en relativ ung alder hos denne patientgruppe på grund af langvarig relativ østrogenhyperstimulation af endometriet.
Endometriehistologi bør derfor altid overvejes hos denne patientgruppe ved blødningsuregelmæssigheder.

Undersøgelse:
Diagnosen stilles primært ved endometriehistologi/fraktioneret abrasio.
Yderligere udredning er ikke indiceret, såfremt der ikke er påvist atypisk endometriehyperplasi eller mistanke om invasiv endometriekarcinom.


Behandling:
Simple hyperplasi uden atypi i form af
irregulær hyperplasi præklimakterielt kan observeres.
Såfremt patienten inden for ½ år atter oplever blødningsuregelmæssighed, bør hormonel behandling iværksættes.
Under hensyntagen til patientens alder kan iværksættes p-pillebehandling/cyklisk gestagenbehandling/hormonel substitutionsbehandling. (Sidstnævnte ofte nødvendig efter 45 år alder for at kunne sikre blødningsregulering)

Ved PCO er der råd om PP behandling når der ikke er graviditetsønske m h p at forebygge hyperplasi samt at supprimere androgenniveauer .

Der er ingen indikation for kontrolabrasio/histologi efter endt behandling.
Behandlingen bør gennemføres 3-6 måneder.
Ved påvist
kompleks hyperplasi uden atypi iværksættes umiddelbart hormonel behandling. Den hormonelle behandling kan gennemføres som kontinuerlig tilførsel af gestagen ved hjælp af kontinuerlig gestagentilførsel gennem 3 måneder (medroxyprogesteron 10 mg daglig i 3 måneder) eller hormonel substitutionsbehandling gennem 3 måneder.
Uanset valg af behandlingsmodalitet bør der gennemføres kontrol af endometriehistologien efter 3 måneders behandling i form af endometriehistologi (explorer)/abrasio.
Ved påvist endometriehyperplasi med atypi er der indikation for hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi.
Ca. 20-40% af disse patienter vil ved hysterektomi vise sig at have tidlig endometriecancer.Opfølgning:

Ved påvisning af hyperplasi med atypi er patienten omfattet af DGCD (Dansk Gynækologisk Cancer Database) bestemmelserne og skal registreres.


Som ovenfor anført kontrolleres patienter med hyperplasi som allerede anført. I tilfælde af, at der påvises atypisk kompleks hyperplasi i hysterektomipræparatet, er der ingen grund til yderligere kontrol efter operationen.
Patienter med påvist endometriecancer følges som vanlig med kontrol hver 4. måned i 2 år. Herefter årlige kontroller.

 

Såfremt adenomatøs hyperplasi kan supprimeres med den kontinuerlige gestagenbehandling kan kvinderne tilbydes supplerende behandling med f.eks. Levonova spiral.