Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Makler tællekammer

 

Formål

At sikre, at anvendelse og vedligehold af Makler tællekammer sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitethospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser
Makler tællekammer, beskrivelse: 
Kammeret består af 2 dele (del 1 og del 2):

Del 1:

Den nedre del består af en metaldel.

I midten er en flad plade, på hvilken prøven placeres. Rundt om pladen er der 4 tapper, som er 10 gange højere end den centrale del, hvorpå prøven skal placeres.

Del 2:

Den øverste del, dækglasset lægges på de 4 tapper. Dækglasset ligger korrekt, når man kan se Newtons ringe over de fire tapper. 

Centralt på dækglasset er graveret et 1 mm2 stort gitter, som er inddelt i 100 felter på hver 0,1 x 0,1 mm. Når dækglasset er placeret rigtigt, er volumen i 10 felter 0,001 mm3 eller en million pr. ml.

 
Fremgangsmåde
 
Anvendelse

Bland den ejakulerede sperm godt uden at lave bobler med pipetten.

Læg en dråbe sperm midt på den nederste del.

Dækglasset placeres på de fire tapper, så man kan se de Newtonske ringe (kulørte ringe over tapperne).

Flyt tællekammeret til mikroskopet. Brug 10 x objektiv til mikroskopi af prøven.

Når en spermatozo er inden for det øverste eller venstre feltet, skal den tælles med. Hvis der er lav koncentration tælles 25 felter og der divideres med 4 for den rigtige koncentration. Er prøven endnu dårligere kan der tælles 50 felter og dividere med 2. Hvis prøven er rigtig dårlig tælles alle 100 felter og divideres 10.

 

Rengøring

Skyl kammeret med sterilt vand, og tør af med Kleenex. Herefter placeres det i Cultura varmeskab, kammeret kan anvendes igen når det har opnået ca. 37 grader.