Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlån af lægemidler/morfinpræparater

- fra afdelinger i Klinik Medicin

 

Denne instruks er udarbejdet i henhold til Medicinering – Opbevaring af lægemidler

Instruksen er gældende udenfor apotekets åbningstid, hvor det i fornødent omfang er tilladt at låne eller hente lægemidler på anden afdeling.

Udlån af morfinpræparater

  • • Ved udlån af morfinpræparater ringer sygeplejersken til låners afdeling mhp. identifikation af låner og lånebehov

  • • Blanket til udlån af lægemidler/morfinpræparater udfyldes med gennemslag/kopi

  • • Stk./tabl./ampuller og præparatnavn påføres

  • • Underskrives af låner og udlåner

  • • Kopi af udlånsblanket til låner

  • • Original udlånsblanket arkiveres i ringbind i medicindepot

Udlån af øvrige lægemidler

  • • Ved udlån vurderes om der er behov for tilbagelevering. Kun tilbagelevering af medicin i hele pakninger/original emballage, således at medicinen altid kan spores igen ud fra LOT/Batch nr. (jf. apotekets medicinskabseftersynsrapport).

Bilag

Blanket til udlån af lægemidler morfinpræparater