Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlån af lægemidler og morfinpræparater

- fra afdelinger i Klinik Medicin og Akut

 

Lægemidler kan i fornødent omfang lånes mellem afsnit og ambulatorier fx udenfor Sygehusapotekets åbningstid eller i situationer, hvor rekvirering fra Sygehusapoteket ikke kan vente. Anvend evt. Hvem har lægemidlet

 

Den person, der står for udlån af lægemidlet, er ansvarlig for:

 • • At udlånt lægemiddel så vidt muligt opbevares i original emballage. Såfremt dette ikke er muligt, skal lægemidlet omhældes til en passende beholder, og mærkes med:

 • • præparatnavn

 • • lægemiddelform

 • • styrke

 • • ophældningsdato

 • • udløbsdato

 • • batchnr.

 • • initialer for den person, der har ophældt lægemidlet

 • • det skal vurderes, om lægemidlet er egnet til opbevaring i uoriginal emballage i forhold til påvirkning af lys, fugt og luft

 • • Lave aftale om evt. tilbagelevering af lånt lægemiddel

 • • Den person, der udlånes til, skal være kendt eller kunne identificeres via billede-id. Tvivlstilfælde skal foranledige kontrolopringning

 • • Ved mistanke om misbrug kontaktes nærmeste leder

 

Der kan kun laves tilbagelevering af medicin i hele pakninger/original emballage, således at medicinen altid kan spores igen ud fra LOT/Batch nr. (jf. apotekets medicinskabseftersynsrapport).

 

Morfikapræparater

Al udlån af euforiserende lægemidler (§4) noteres på skema (bilag) og gemmes i mindst 12 mdr. Notatet skal omfatte dato, præparat, styrke, mængde, navn på den person og det afsnit/ambulatorium, der udlånes til samt egne initialer.

 

Formål

 • • Sikre overblik over lån og udlån af medicin i andre afsnit

 • • Sikre hensigtsmæssigt standardsortiment

 • • Forebygge svind og misbrug